2015 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2015-0015Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0015}: „Разработване на интегрирана система за аналитично счетоводно отчитане на приходите и разходите по услуги и разходни центрове, основана на ABC (ActivityBasedCosting) в БП ЕАД"12.12.2015Изпълнена
9048933Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9048933}: Доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа11.12.2015Отворена
9048587Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9048587}: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"04.12.2015Изпълнена
00276-2015-0014Решение за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0014} чрез договаряне без обявление „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”24.11.2015Изпълнена
00276-2015-0013Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0013}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД с четири обособени позиции"24.11.2015Изпълнена
9047813Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047813}: „Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН” с 2 обособени позиции"18.11.2015Изпълнена
9047806Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9047806}: „Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове18.11.2015Изпълнена
9047799Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047799}: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации в ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица,ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово”18.11.2015Изпълнена
9047750Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана, {9047750}: „Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи” ЕАД17.11.2015Отворена
00276-2015-0012Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0012}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на дърва за отопление12.10.2015Изпълнена
00276-2015-0011Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0011}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление12.10.2015Изпълнена
9046071Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9046071}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД”18.08.2015Изпълнена
9046070Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9046070}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”18.08.2015Изпълнена
00276-2015-0010Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0010}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина"03.09.2015Изпълнена
00276-2015-0009Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0009}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"27.08.2015Изпълнена
00276-2015-0008Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0008}: „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"27.08.2015Изпълнена
00276-2015-0007Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0007}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”21.08.2015Възложена
9044984Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044984}: “Абонаментна поддръжка на програмен продукт "Бизнес процесор - WEB версия счетоводство (Конто 66)", за нуждите на "Български пощи" ЕАД”18.08.2015Прекратена
00276-2015-0006Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0006}: „Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”, автоматизиращи услугите предоставяни в пощенските ..."18.08.2015Изпълнена
9044418Публична покана за възлагане на обществена поръчка покана {9044418}: „Доставка на пликове за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с две обособени позиции"31.07.2015Изпълнена
9044414Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044414}: „Покупка, доставка и инсталиране на нова перфорираща машина за пощенски марки” за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД31.07.2015Изпълнена
9044299Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9044299}: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на Български пощи ЕАД"28.07.2015Отворена
00276-2015-0005Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0005}: „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на СП „БФН”17.07.2015Отворена
9043703Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9043703}: “Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД с две обособени позиции"10.07.2015
9042898Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9042898}: “Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за “Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на “Български пощи” ЕАД” през 2015 г.17.06.2015Изпълнена
9042880Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9042880}: “Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по осем обособени позиции"17.06.2015Изпълнена
9042840Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9042840}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”16.06.2015Прекратена
9042844Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9042844}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции"16.06.2015Изпълнена
00276-2015-0004Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0004}: ”Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сгради собственост на „БП” ЕАД с шест обособени позиции”28.05.2015Изпълнена
9041238Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9041238}: „Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД на открито, при високи летни температури”27.04.2015Прекратена
9040367Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9040367}: Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции31.03.2015Отворена
9039914Публична покана за възлагане на обществена поръчка {9039914}: Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции"18.03.2015Прекратена
00276-2015-0003Съобщение относно провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0003}: „Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД"17.03.2015Прекратена
00276-2015-0002Обявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0002}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове и опаковки за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции26.02.2015Изпълнена
00276-2015-0001Обявление относно провеждане на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0001}: „Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи” ЕАД”04.02.2015Изпълнена
00276-2012-0014Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет {00276-2012-0014}: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”14.01.2015Прекратена
00276-2012-0014Обявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет {00276-2012-0014}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”14.01.2015Прекратена

Търсене