2016 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
9060195Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (9060195) ,с предмет: „Ремонт и резервни части на компютърна и офис техника, въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”21.12.2016Изпълнена
9060145Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9060145}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”20.12.2016Възложена
9059893Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9059893}: „Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД"13.12.2016Изпълнена
00276-2016-0018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2016-0018}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по осем обособени позиции”13.12.2016Изпълнена
9059014Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9059014}: Абонаментно обслужване на изгребни ями по две обособени позиции”24.11.2016Изпълнена
9059012Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9059012}: „Закупуване на ръчни лазерни баркод скенери за нуждите на „Български пощи” ЕАД”24.11.2016Изпълнена
00276-2016-0017Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2016-0017}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги EMS/Bulpost, за нуждите на „Български пощи” ЕАД16.11.2016Прекратена
9058517Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9058517}: "Доставка и монтаж на офис и търговско обзавеждане"11.11.2016Изпълнена
00276-2016-0016Обява за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2016-0016}: „Доставка на горива за автомобилите на „Български пощи“ ЕАД“11.11.2016Отворена
9058497Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9058497}: Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016г.10.11.2016Изпълнена
9057917Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9057917}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“ 27.10.2016Изпълнена
9057638Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9057638}: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016г.“19.10.2016Отворена
00276-2016-0014Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0014}: „Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали с две обособени позиции”03.10.2016Изпълнена
00276-2016-0015Договаряне без предварителна покана за участие, с предмет, {00276-2016-0015}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ ЕАД, намиращи се на територията на гр.София“03.10.2016Изпълнена
00276-2016-0013Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, с 4 обособени позиции"03.10.2016Изпълнена
00276-2016-0012Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0012}: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД21.09.2016Изпълнена
00276-2016-0011Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0011}: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД, с 3 обособени позиции"20.09.2016Изпълнена
00276-2016-0010Обява за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет, {00276-2016-0010}: „Продължаване право на ползване на софтуерен продукт Post Pay и Post Deal предлагани в пощенските станции на ОПС София – град, Регионално управление „Западен регион“, тяхната поддръжка и доработка на WEB базирано приложение в съответствие с нуждите на „Български пощи“ ЕАД“13.09.2016Изпълнена
00276-2016-0009Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0009}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции12.09.2016Изпълнена
00276-2016-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2016-0007} „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД“ с две обособени позиции"18.08.2016Изпълнена
00276-2016-0008Обява за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2016-0008}: „Доставка на машина за производство на ролки с високочувствителна термохартия /терморолки/” за производствените нужди на „Български пощи“ ЕАД18.08.2016Изпълнена
9055494Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9055494}: „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата собственост на „Български пощи” ЕАД“18.08.2016Изпълнена
9054959Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9054959}: Избор на застраховател за застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, който са собственост или са под отговорност на „Български пощи” ЕАД и за избор на застраховател за застраховане на моторни превозни средства, собственост или ползвани от „Български пощи” ЕАД, по условията на „Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”(Застраховка „Каско”)“03.08.2016Възложена
9054875Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9054875} : „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл. 30- административна част (зона 1) "01.08.2016Възложена
9054650Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9054650} : „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции"25.07.2016Изпълнена
9054191Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9054191}: „Доставка, монтаж и инженеринг на два броя модулни дизел станции за нуждите на „Български пощи” ЕАД”08.07.2016Неактивна
9053588Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9053588}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга” 13.06.2016Възложена
Конкурс за избор на регистриран одитор за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2015г.”25.02.2016Възложена
Предварителни обявления, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за обществените поръчки01.03.2016
9052530Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052530}: „Доставка на разхладителни напитки ( изворна вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД, на открито, при високи летни температури”. 12.04.2016Възложена
9052525Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9052525}: „Доставка на негравирани датни клейма”12.04.2016Изпълнена
9052273Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет, {9052273}: “ Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД през 2016г. с 6 обособени позиции"08.04.2016Възложена
9051185Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9051185}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”11.03.2016Изпълнена
00276-2016-0006Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0006}: "Доставка на компютърни конфигурации и сървъри за съхранение на информация за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”29.02.2016Затворена
00276-2016-0005Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0005}: "Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „Български пощи” ЕАД”29.02.2016Възложена
00276-2016-0004Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0004}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“18.02.2016Изпълнена
00276-2016-0003Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0003}: „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две самостоятелно обособени позиции"18.02.2016Възложена
00276-2016-0002Открита процедура за възлагане на обществена поръчка {00276-2016-0002}: „Доставка и монтаж на климатици за нужди на "Български пощи" EAД"18.02.2016Изпълнена
9050412Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050412}: „Доставка на негравирани датни клейма”15.02.2016Неактивна
9050411Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050411}: Доставка на ролки с високочувствителна термохартия(терморолки) за нуждите на „БП” ЕАД15.02.2016Изпълнена
9050327Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050327}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски пратки “EMS/BULPOST”11.02.2016Изпълнена
9050328Публична покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет, {9050328}: „Доставка на платнени чували за ценни пратки чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД 11.02.2016Възложена
00276-2016-0001Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, {00276-2016-0001}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ на стойност до 2 160 000 лв. /два милиона и сто и шейсет хиляди лева/ без ДДС.01.02.2016Прекратена
9049841Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049841}: Доставка на пликове с формат С6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в БФН25.01.2016Неактивна
9049761Публична покана за възлагане на обществена поръчка, {9049761}: „Наем на дигитално печатащо устройство за нуждите на ”Хибриден център” в СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи“ ЕАД...20.01.2016Изпълнена

Търсене