2017 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет (00276-2017-0031): „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”22.12.2017Изпълнена
00276-2017-0030Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне, с предмет {00276-2017-0030}: „Доставка на природен газ (метан) за отопление в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД”, с 13 обособени позиции, по доставчици14.12.2017Прекратена
9071227Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9071227}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“06.12.2017Прекратена
00276-2017-0029Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0029}: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“05.12.2017Възложена
00276-2017-0028Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2017-0028}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по четири обособени позиции“30.11.2017Възложена
00276-2017-0027Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0027}: „Доставка на пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”29.11.2017Изпълнена
00276-2017-0026Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0026}: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“29.11.2017Изпълнена
9070884Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9070884}: „Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“29.11.2017Изпълнена
00276-2017-0025Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет [00276-2017-0025]: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции"28.11.2017Прекратена
00276-2017-0024Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет {00276-2017-0024}: „Доставка на пликове с формат C 6/5 (114 x 229 мм) с десен прозорец за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика”.08.11.2017Изпълнена
00276-2017-0023Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0023}: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет обособени позиции"07.11.2017Изпълнена
9069980Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9069980}: „Оптимизация на ИКТ инфраструктурата и пълен редизайн на услугите в домейна на „Български пощи” ЕАД“03.11.2017Изпълнена
9069674Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9069674}, с предмет: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за контрол на работното време и контрол на достъпа в обекти на „Български пощи“ ЕАД26.10.2017Изпълнена
00276-2017-0022Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2017-0022}: «Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на «Български пощи»ЕАД по 53 обособени позиции»20.10.2017Отворена
00276-2017-0021Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0021}: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”16.10.2017Прекратена
00276-2017-0020Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет {00276-2017-0020}: „Доставка на специални хартиени артикули”02.10.2017Прекратена
9068645Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9068645}: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)“26.09.2017Възложена
00276-2017-0019Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0019}: „Продължаване право на ползване на софтуерни продукти с всички услуги по съпровождане, поддържане и оперативна реакция, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД, на софтуерен продукт „Post Deal” в пощенски станции на територията на ОПС – Сoфия и WEB базиран софтуерен продукт „Post Pay”, за интегрирано решение за инкасиране на суми за услуги на различни фирми по договори за възложителство, инкасиране на Местни данъци и такси във всички ПС в страната (за общини, обслужвани със софтуер на фирма ИМЕОН)“15.09.2017Изпълнена
00276-2017-0018Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0018}: „Строително-монтажни и ремонтни дейности на обекти, включени в проектно предложение по Фонд „Условия на труд”29.08.2017Изпълнена
00276-2017-0017Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне (801473), с предмет {00276-2017-0017}: „Доставка на полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни пратки, в т.ч. „вакуумни”21.08.2017Изпълнена
00276-2017-0016Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0016}:„Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”02.08.2017Изпълнена
9066679Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9066679}, с предмет: „Доставка на самокопирна хартия за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД“27.07.2017Изпълнена
9066124Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9066124}, с предмет: „Доставка на горива за горене за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три обособени позиции"11.07.2017Възложена
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2017 г.10.07.2017Изпълнена
00276-2017-0015Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0015}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации за ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС Плевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе, ОПС Силистра, ОПС Разград и ОПС Габрово“07.07.2017Изпълнена
9066010Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9066010}: Доставката и монтаж на компонентите за видеонаблюдение в обекти на „Български пощи“ ЕАД06.07.2017Изпълнена
00276-2017-0014Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет {00276-2017-0014}: „Ремонт на климатици и климатични инсталации по две обособени позиции“16.06.2017Изпълнена
00276-2017-0013Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,с предмет {00276-2017-0013}: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”, с четири обособени позиции"13.06.2017Изпълнена
00276-2017-0011Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0011}: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции02.06.2017Изпълнена
00276-2017-0012Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0012}: „Доставка и монтаж на климатици”02.06.2017Изпълнена
9064787Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9064787}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД30.05.2017Изпълнена
9064788Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9064788}: Модернизация на 4 броя рентгенови системи за инспекция на пощенски пратки модели Hi- Scan100100V и Hi-Scan9075, производство на Smiths Heimann Германия30.05.2017Изпълнена
00276-2017-0010Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0010}: „Доставка на хартии за производство на терморолки и хартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД по две обособени позиции"19.05.2017Изпълнена
9062767Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9062767}: „Доставка на разхладителни напитки (натурална минерална вода) за работещите в „Български пощи” ЕАД ”28.03.2017Изпълнена
9062755Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9062755}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”28.03.2017Изпълнена
00276-2017-0009Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2017-0009}: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции"24.03.2017Изпълнена
00276-2017-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0008}: „Избор на застраховател за сключване на Застраховка „ Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД“24.03.2017Изпълнена
00276-2017-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2017-0007}: „Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ 22.03.2017Изпълнена
00276-2017-0006Процедура на договаряне без обявление с предмет, {00276-2017-0006}: „Доставка на горива за нуждите на „Български пощи“ЕАД22.03.2017Възложена
9062261Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, (9062261): „Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб за нуждите на „Български пощи” ЕАД“13.03.2017Изпълнена
9062005Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, (9062005): „Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД06.03.2017Изпълнена
Покана до определено лице {2}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП 02.03.2017Изпълнена
9061923Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061923}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”01.03.2017Изпълнена
00276-2017-0005Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2017-0005}: „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона по три обособени позиции"27.02.2017Изпълнена
00276-2017-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0003}: „Доставка на пощенски чували и платнени торби по две обособени позиции”27.02.2017Изпълнена
00276-2017-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет, {00276-2017-0002}: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“27.02.2017Изпълнена
9061620Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061620}: “Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST за нуждите на „Български пощи” ЕАД”20.02.2017Изпълнена
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016 г.” по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/14.02.2017
9061404Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9061404}: „Доставка на електронни везни за нуждите на „Български пощи” ЕАД13.02.2017Изпълнена
Покана до определено лице {1}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП03.02.2017Изпълнена
00276-2017-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет {00276-2017-0001}: „Избор на застраховател за сключване на застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Застраховка на лицата в превозните средства“, застраховка „Трудова злополука“ на служителите в „Български пощи“ ЕАД“, застраховка „Автокаско“, застраховка „Имущество (движимо и недвижимо)” и застраховка „Пари и ценности“ на „Български пощи“ ЕАД по пет обособени позиции“11.01.2017Изпълнена

Търсене