2018 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2018-0019Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет {00276-2018-0019}: “Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"31.12.2018Възложена
9084571Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9084571}: „Доставка на специални хартиени артикули“28.12.2018Изпълнена
9083355Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9083355}: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“21.11.2018Изпълнена
00276-2018-0018 Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет {00276-2018-0018}: Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции: Обособена позиция 1- "Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1%"; Обособена позиция 2-"Доставка на дърва за отопление"09.11.2018Отворена
9082434Възлагане на обществена поръчка с предмет {9082434}: „Доставка и монтаж на компоненти за системи за видеонаблюдение в обектите на „Български пощи“ ЕАД“26.10.2018Изпълнена
9082242Възлагане на обществена поръчка с предмет {9082242}: Доставката и монтаж на компоненти за сигнално-охранителни и известителни системи в обекти на „Български пощи“ ЕАД23.10.2018Изпълнена
9081989Възлагане на обществена поръчка с предмет {9081989}: „Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“ за период от една година, в съответствие с техническите спецификации, считано от датата на изтичане на последните активни сервизни пакети“ 16.10.2018Изпълнена
9081891Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9081891}: „Изграждане на система за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в страните членки на ЕС, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА“.15.10.2018Изпълнена
00276-2018-0016Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана с предмет {00276-2018-0016}: „Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи“ЕАД по 11 обособени позиции“ 05.10.2018Отворена
00276-2018-0017Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0017}: „Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”04.10.2018Изпълнена
„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи" ЕАД за 2018 г. по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.03.10.2018
9080375Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:{9080375}„Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции03.09.2018Прекратена
9079414Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9079414} с предмет „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции08.08.2018Изпълнена
00276-2018-0015Възлагане на обществена поръчка с предмет:{00276-2018-0015} „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”.03.08.2018Възложена
00276-2018-0014 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0014}: Наемане на две цифрови, монохромни печатни машини за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика “ към „Български пощи” ЕАД01.08.2018Изпълнена
9079073Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9079073}: „Извършване на дезинсекция и дератизация на административните сгради, производствените помещения и прилежащите площи на „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“ 31.07.2018Изпълнена
00276-2018-0013Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2018-0013}: “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“27.07.2018Възложена
9078385Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9078385}: „Разработване и внедряване на „Система за измерване времето за пренасянето на единични пощенски пратки „от край до край” в мрежата на „Български пощи” ЕАД и преоборудване и автоматизиран контрол на събиранията от пощенските кутии”11.07.2018
00276-2018-0012Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0012}: „Доставка на ниско и високо повдигащи палетни колички (стакери) с две обособени позиции" 09.07.2018Изпълнена
00276-2018-0011Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0011}: “Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две обособени позиции"09.07.2018Изпълнена
00276-2018-0010Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0010}: „Доставка на таксувачни машини (франкиращи машини), за нуждите на „Български пощи” ЕАД“ 29.06.2018Прекратена
00276-2018-0009Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0009}: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“ с три обособени позиции29.06.2018Изпълнена
9077929Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077929}: „Доставка на машини за броене на парични средства за нуждите на „Български пощи“ ЕАД” с две обособени позиции”29.06.2018Изпълнена
9077727Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077727}: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги“ (ДПУ) и със специализирани надписи”26.06.2018Изпълнена
9077610Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9077610}: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД“22.06.2018Изпълнена
00276-2018-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0008}: „Доставка, монтиране и пускане в експлоатация на сортировъчна машина за пощенски пратки с тегло от 50 гр. до 2 кг. за нуждите на „Български пощи” ЕАД”13.06.2018Изпълнена
Възлагане на обществена поръчка с предмет {5}: „Абонаментно поддържане на софтуерен продукт „Интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин“ за нуждите на „Български пощи“ЕАД за срок от 48 месеца“ 04.06.2018Изпълнена
9076409Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9076409}: „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга”23.05.2018Изпълнена
9076020Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9076020}: „Изграждане на единен център за наблюдение на локални охранителни системи (ЛОС) в обекти на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД"14.05.2018Изпълнена
Възлагане на обществена поръчка с предмет {4}: „Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД – Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“09.05.2018Изпълнена
00276-2018-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0007}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД"08.05.2018Прекратена
Конкурс за избор на банка за предоставяне на банков кредит при определени параметри на „Български пощи“ЕАД24.04.2018Отворена
9075266Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет, {9075266}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите на открито при високи летни температури“24.04.2018Изпълнена
Покана до определено лице {3}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП13.04.2018Прекратена
00276-2018-0006Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, {00276-2018-0006}: „Ремонт и сервизно обслужване на товарни автомобили над 3.5 тона и автобуси”30.03.2018Изпълнена
9074090Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9074090}: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД“21.03.2018Изпълнена
00276-2018-0005Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет, {00276-2018-0005}: „Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови автомобили по четири обособени позиции“19.03.2018Възложена
00276-2018-0004Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0004}: „Доставка на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции15.03.2018Изпълнена
9073831Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява {9073831},с предмет: : „Доставка на фискални касови апарати за нуждите на 80 бр. ПС без мобилно покритие и нефискални принтери необходими за работа с ИАСУТД – PAWN“14.03.2018Изпълнена
9073790Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9073790}: „Доставка и монтаж на компоненти за изграждане и поддръжка /профилактика/ на пожароизвестителни системи в обектите на „Български пощи” ЕАД“13.03.2018Изпълнена
00276-2018-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“02.03.2018Възложена
00276-2018-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2018-0002}: „Доставка на брандирани специализирани опаковки за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”07.02.2018Изпълнена
9072504Обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9072504}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и в неотопляеми помещения”26.01.2018Изпълнена
00276-2018-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2018-0001}: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” 16.01.2018Изпълнена

Търсене