2020 г.

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2020-0012 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0012}: „Доставка на бутилирана вода (изворна или минерална) за работещите в „Български пощи“ ЕАД на открито, при високи летни температури“01.06.2020Възложена
00276-2020-0011Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0011}:„Доставка на полиетиленови пликове с 2 (две) обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Доставка на пликове за колетни пратки (СР 91) и за услугата РП”; Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове за ценни пратки – за ваучери за храна, за банкноти и монети, в т.ч. „вакуумни”21.05.2020Изпълнена
9098903Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9098903}: „Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой”21.05.2020Изпълнена
00276-2020-0010Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0010}:„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, с шест обособени позиции”14.05.2020Прекратена
00276-2020-0009Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0009}: “Доставка на високочувствителна ролна термохартия за производство на термохартиени ролки за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД”08.05.2020Изпълнена
9098406Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9098406}: „Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД”30.04.2020Изпълнена
00276-2020-0008Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0008}: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за пощенски станции“30.03.2020Изпълнена
00276-2020-0007Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0007}: „Информационни услуги, чрез предоставяне на техническа възможност за изпращане на кратки съобщения (SMS) до клиенти на „Български пощи“ ЕАД“20.03.2020Изпълнена
00276-2020-0006Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“16.03.2020Възложена
9097208Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: {9097208} „Доставка на 5 (пет) броя електрически превозни средства за нуждите на „Български пощи” ЕАД“16.03.2020Отворена
00276-2020-0005Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0005}: „Обслужване на работниците и служителите на „Български пощи” ЕАД от Служба по трудова медицина“12.03.2020Изпълнена
00276-2020-0004 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“06.03.2020Възложена
9096233 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {9096233}: „Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10 градуса по Целзий и в неотопляеми помещения”07.02.2020Изпълнена
00276-2020-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“28.01.2020Възложена
00276-2020-0002 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ) за нуждите на „Български пощи” ЕАД“07.01.2020Изпълнена
00276-2020-0001 Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София.07.01.2020Възложена

Търсене