ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ

СП „Българска филателия” е единственият производител на пощенски марки, пощенски карти, карнетки, илюстровани пощенски пликове с таксов знак, първодневни пликове по утвърдени проекти на известни български художници, с високо качество на предпечатната подготовка, печат и перфориране.

Изработват се пощенски марки както за нуждите на пощенския трафик, така и за вторичния колекционерски пазар:

  • пощенски марки с променлив тираж – продават се по номинална стойност. Допечатват се при изчерпване на количествата и се използват за заплащане на пощенски услуги;
  • пощенски марки с фиксиран тираж – продават се по номинална стойност в продължение на три години. След този период се изваждат от употреба и се преустановява използването им за заплащане цената на пощенски услуги. Комисия определя новите търговски цени на марките и филателните продукти, произведени с тях.