ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ

  • Изработване на бланки, дипляни, календари, брошури, каталози, книги, списания и др;
  • отпечатване на различни видове и размери пликове с цветност до четири цвята;
  • отпечатване на листови и безкрайни формуляри с различна цветност, напречна, надлъжна и кръгла перфорация. Колиране и номерация на безкрайни формуляри;
  • изработване на марки с персонализирана винетка – отпечатване на 12 пощенски марки върху лист А4 с допълнителна част, която се персонализира с избрано от клиента изображение или текст;
  • Услуга BgPostCard - отпечатване на изпратените през смартфон пощенски картички и изпращане до получателите;

Технологичен отдел
Телефон: 02/ 953 28 87
E-mail: delovodstvobfn@bgpost.bg