ВАЖНО!!!

Публикуваните по-долу годишни Каталози имат информативен характер за издадените пощенски марки през съответната година.

Актуална информация относно конкретни пощенски марки и филателни продукти може да се получи във филателните магазини и филателни гишета на територията на страната -   https://www.bgpost.bg/bg/176 .