Съобщение за свикване на общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 29.07.2013 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 09.08.2013 година)

Съобщение за свикване на общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 18.10.2013 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 05.11.2013 година)

Съобщение за свикване на общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 15.10.2014 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 03.11.2014 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (втора дата на публикуване: 20.11.2014 година)

Съобщение за свикване на общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 21.04.2015 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 14.05.2015 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (втора дата на публикуване: 29.05.2015 година)

Съобщение за свикване на общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 09.09.2015 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 02.10.2015 година)

Протокол от общо събрание на облигационерите (дата на публикуване: 16.10.2015 година)