„Български пощи” ЕАД приема плащания към кабелни и интернет доставчици в пощенските станции от приложения списък.

BULSATCOM  Услугата се предлага във всички пощенски станции.

В пощенските станции на Български пощи“ ЕАД може да се заплащат такси за Достъп до телевизионни програми от абонати на НЕОСАТ.