„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се  инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения.

Услугата се предлага в пощенски станции (виж приложения списък) на територията на цялата страна. Във всяка пощенска станция от списъка  можете да платите данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините. За целта е достатъчно само да съобщите на обслужващия ви служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

Забележка: Заплащането на данъци в пощенските станции зависи изцяло от решението на общините. В случай, че Вашата община липсва в приложения списък, бихте могли да отправите конкретно искане към кмета на общината за осигуряване на тази възможност.

Услугата се развива динамично и в близко време, след финализиране на съответните договори, „дистанционното„ плащане ще бъде възможно за цялата страна и ще улесни изключително нашите клиенти.

Цени за извършване на услугата може да видите в „Pril.ceni MDT”.

 

Приложения:

  1. Списък на пощенските станции, в които се инкасират суми за МДТ ;
  2. Списък на общините, за които се инкасират суми за МДТ .