Платежните инструменти на „Български пощи” ЕАД установяват персонални и улеснени взаимоотношения – много по-сигурни от паричните – между дружеството, потребителят на ваучерите и търговеца. „Български пощи” ЕАД има централна роля в тези взаимоотношения като управлява финансовите транзакции и потока от информация.