В услуга на клиентите

ВЪТРЕШНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

 

 

Превод на суми с обикновени и експресни парични преводи: 

Размер в лева
Цена в лева 
Размер в лева
Цена в лева
до 10,00
0.35
 350,01 – 400,00
7.90
10,01 – 20,00
0.60
400,01 – 450,00
8.60
20,01 – 30,00
0.85
450,01 – 500,00
9.30
30,01 – 40,00
1.10
500,01 – 600,00
10.30
40,01 – 50,00
1.35
600,01 – 700,00
11.30
50,01 – 60,00
1.60
700,01 – 800,00
12.30
60,01 – 70,00
1.85
800,01 – 900,00
13.30
70,01 – 80,00
2.10
900,01 – 1000,00
14.30
80,01 – 90,00
2.35
1000,01 – 1200,00
15.30
90,01 – 100,00
2.60
1200,01 – 1400,00
16.30
100,01 – 120,00
3.10
1400,01 – 1600,00
17.30
120,01 – 140,00
3.60
1600,01 – 1800,00
18.30
140,01 – 160,00
4.10
1800,01 – 2000,00
19.30
160,01 – 180,00
4.60
2000,01 – 2500,00
20.80
180,01 – 200,00
5.10
2500,01 – 3000,00
22.30
200,01 – 250,00
5.80
3000,01 – 4000,00
24.30
250,01 – 300,00
6.50
4000,01 – 5000,00
26.50
300,01 – 350,00
7.20
5000,01 – 6000,00
29.00
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималният размер за превод на суми е 6 000 лева

 

Допълнителни услуги за превод на суми с обикновени и експресни парични преводи: 

Вид на услугата

Цена /в лева /

Забележка

ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД (превод на информация за паричен превод по далекосъобщителен път)

1.20

допълнително към цената за превод на сумата.

частно съобщение

0.30

допълнително към цената за превод на сумата

до поискване

0.40

допълнително към цената за превод на сумата

известие за доставяне

0.55

допълнително към цената за превод на сумата

за превод на суми с обикновен паричен превод по банкови сметки на физически или юридически лица

0.50

допълнително към цената за превод на сумата. 

за подновяване срока на просрочен запис

2.00

при подадено заявление за подновяване срока за изплащане

 ЗАБЕЛЕЖКА: Всички цени са с включен ДДС