Пряка пощенска реклама
  Отстъпки

 

 

Пряка пощенска реклама: 

Тегло в грама без предимство с предимство
 до 50 0.45 0.66
от 51 до 100 0.51 0.72
от 101 до 250 0.66 0.90
от 251 до 500 0.96 1.28
от 501 до 1000 1.20 1.56
от 1001 до 2000 1.44 1.92

 

Допълнителни услуги:

Вид на услугата Цена
доставка срещу подпис 0.60
известие за доставяне 0.72
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички цени са в лева и са с включен ДДС
 
Минимално количество подадени пратки - 100 бр.

 

 

 "Български пощи" ЕАД прави следните отстъпки от цените за тегло:

* За подадени в пощенската станция еднократно или месечно количество пратки "пряка пощенска реклама" с/без предимство за страната се прави отстъпка от цената за тегло от 2 % до 20 %
* При договорени условия за подаване на пратки "пряка пощенска реклама" с/без предимство за страната в БРСЦ,РСЦ/ОВ и месечен обем над 1000 бр.се прави отстъпка от цената за тегло до 7%.
* За договорени и изпълнени други конкретни условия и подаден обем над 1000 бр.се правят допълнителни отстъпки от цената за тегло.