В част от своите офиси Български пощи приемат залози за числовите лотарийни игри на Българския спортен тотализатор. Всеки клиент може да попълни и подаде своя фиш със залог за участие в игрите на Тото 1 и Тото 2. След съответната обработка фишът се връща на клиента заедно с издадената от терминалното устройство квитанция за направения залог.

В посочените ПС клиентите могат да проверят своята квитанция и да получат информация за печелившите числа от тегленето на всеки тираж.  В тези пощенски станции се изплащат и печалби до 200 лева срещу представяне на служителя в ПС на печелившата квитанция.