ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА "ТЕЛЕПОЩА"

Услуга „Телепоща”

Цена в лв (с ДДС)

За пренасяне на съобщения чрез ТЕЛЕПОЩА в страната се заплаща цена:

За всяка първа страница

2,40

За всяка следваща страница, по

1,50

Цени за допълнителни услуги:

„заверка на съдържанието”

8,40

„известие за доставяне”

0,72

„до поискване”

0,42

„луксозна телепоща”

Допълнително се заплаща цена на картичка