Производство (цена в лева с ДДС)
Услуга Мярка до
5000
до
20000 
до
30000
до
50000
до
100000
до
200000
до
300000
до
500000
до 1000000  над 1000000 
Персонализация Стр. 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108
Печат 1+0 Стр. 0.0396 0.0390 0.0384 0.0372 0.0360 0.0348 0.0336 0.0324 0.0312 0.0300
Влагане машинно копие 0.0276 0.0270 0.0264 0.0252 0.0240 0.0228 0.0216 0.0204 0.0192 0.0180
Влагане ръчно копие 0.0384 0.043 услугата не се предлага
                       
Материали
1 лист хартия А4 Единичните цени за материали се определят съгласно сключени договори за доставка.
1 плик С4
1 плик С5
1 плик С6/5
                       
Цени на допълнителни услуги (цена в лева с ДДС)
Окомплектоване на материали за ръчно влагане брой 0.0072 0.0090 услугата не се предлага
Персонализиране, печат и облепване с адресни етикети брой 0.0288 0.031
Персонализиране, печат и прикрепване на ИД брой 0.0581 0.0650
Цената за адресни етикети (материал) се заплаща допълнително.
Цената на хартията за отпечатване на ИД се заплаща допълнително.
                       
Програмиране визуализацията на данните по зададен темплейт от клиента час 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
                       
Доставка
    до 5000 до 20000  до 30000 до 50000 до 100000 до 200000 до 300000 до 500000 до 1000000 над 1000000
1 плик С4 (материал) брой 0.3240 0.3240 0.3240 0.3240 0.3120 0.3000 0.2880 0.2760 0.2640 0.2520
1 пликт С5 (материал) брой 0.3120 0.3120 0.3120 0.3120 0.3000 0.2880 0.2760 0.2640 0.2520 0.2400
1 плик С6/5 (материал) брой 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.2880 0.2760 0.2640 0.2520 0.2400 0.2280