Цени за рекламни услуги 
Услуга формат цена (лева)
Поставяне на обяви и рекламни съобщения на специални табла в пощенска станция за формат до А4 0.25
за формат до А3 0.35
за формат до А2 0.45
за формат до А1 0.50
за формат над А1  0.75

 

Услуга Разположение  Цена за 1 кв.см. (в лева)
1 цвят 2 цвята 4 цвята
Публикуване на рекламни карета в издания на "Български пощи" ЕАД - Каталог за абонамент на вестници и списания и други. вътрешна страница 1.80 2.25 2.70
втора и трета корица   4.50 5.40
горен десен или ляв ъгъл   3.60 4.05
четвърта корица   6.30 7.20

 

Услуга цена (лева)
За "рекламен акцент" в Каталог за абонамент на вестници и списания 12.00