Цените на услугите от универсалната пощенска услуга са освободени от ДДС във връзка с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, от 1.01.2007г.

 

 ЦЕНИ

за колетни пратки без обявена стойност

Тегло - кг
I зона
II зона
Населеното място на подаването и доставката е едно и също 
Населеното място на подаването е различно от това на доставката 
до 1
1.80 лв
3.20 лв
над 1 до 3
2.20 лв
3.60 лв
над 3 до 5
2.70 лв
4.40 лв
над 5 до 7
3.10 лв
5.40 лв
над 7 до 10
3.45 лв
6.30 лв
над 10 до 15
4.45 лв
7.00 лв
над 15 до 20
6.20 лв
9.00 лв

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За "чупливи” и "обременителни" колети цената е равна на тази за тегло, увеличена с 50 на сто

 

Обявена стойност
Допълнителна услуга
Цена
Забележка
Обявена стойност
 
допълнително към цената за тегло
   до 50,00 лв.
0.60 лв
максимален размер на обявена стойност: 1000  лв.
   от 50,01 до 100,00 лв.
1.20 лв
   от 100,01 до 150,00 лв.
1.80 лв
   от 150,01 до 200,00 лв.
2.30 лв
   от 200,01 до 300,00 лв.
3.60 лв
   от 300,01 до 400,00 лв.
4.60 лв
   от 400,01 до 600,00 лв.
6.60 лв
   от 600,01 до 800,00 лв.
8.80 лв
   от 800,01 до 1000,00 лв.
10.90 лв

 

 

Цените на допълнителните пощенски услуги са с включен ДДС.

 
 ЦЕНИ

на допълнителни услуги за вътрешни колетни пратки

Допълнителна услуга
Цена
Забележка
Наложен платеж
1,5% от сумата на наложения платеж, но не по-малко от 1,20 лв.
допълнително към цената  за тегло  и  обявена стойност
Известие за доставяне
0.72 лв
допълнително към цената за тегло 
До поискване
0.42 лв
допълнително към цената за тегло
Приемане /доставяне/  на колетни пратки от / на/ адреса на потребителя
 
допълнително към цената за тегло независимо от броя им, се заплаща цена за разстоянието до адреса и обратно до пощенската служба
   до 5 км      
4.20 лв
   над 5 км, за всеки следващ км
0.60 лв
За доставена колетна пратка до жилището (офиса) на получателя
0.60 лв
за всеки кг или част от него
При сключен договор за приемане  на колетни пратки от адреса на потребителя и/или доставяне на колетни пратки до адреса на  потребителя, по ред и условия, различни от "Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи"ЕАД" се заплаща месечна абонаментна цена:   
48.00 лв
за едно посещение на ден
96.00 лв
за две посещения на ден
извън регламентираните цени, за всяко следващо посещение на адрес, освен месечната абонаментна цена се заплаща за всяко по 6,00 лева. 
0.60 лв
за всеки кг. или част от него на доставена колетна пратка до жилището
Магазинаж на колетна пратка
0.60 лв
за всеки ден след деветия ден от доставяне на поканата
Опаковане на колетна пратка
0.90 лв
стойността на материала се заплаща допълнително
За  получаване на колетна пратка с еднократно пълномощно 
0.60 лв
до три пъти в годината
За  получаване на колетна пратка със срочно пълномощно
4.80 лв
издадено от юридическо лице
 

 За подадени  в пощенската служба еднократно или месечно количество колетни пратки за страната ( без обявена стойност и/или с обявена стойност и наложен платеж), се прави  отстъпка от комплексната цена, с изключение на цената за превод на сумата на наложения платеж:

 

Еднократно или месечно количество (бр.)

Отстъпка (%)

от 51 до 100

3

от 101 до 150

5

от 151 до 200

7

от 201 до 300

9

от 301 до 500

11

от 501 до 1000

12

от 1001 до 2000

13

от 2001 до 3000

15

от 3001 до 4000

17

от 4001 до 6000

19

от 6001 до 8000

21

от 8001 до 10 000

23

над 10 000

25