Цените на услугите от универсалната пощенска услуга са освободени от ДДС във връзка с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, от 1.01.2007г.

 

ЦЕНИ

на международни колетни пратки без обявена стойност, изпращани по земен път

тегло (в кг)
ЗОНИ (цена в лева)
1
2
3
4
5
6
до 1 кг
27.00
29.00
32.00
34.00
35.00
38.00
над 1 до 2 кг
30.00
34.00
38.00
42.00
45.00
51.00
над 2 до 3 кг,
32.00
39.00
44.00
50.00
56.00
64.00
над 3 до 4 кг
35.00
43.00
50.00
58.00
67.00
77.00
над 4 до 5 кг
37.00
47.00
56.00
66.00
78.00
90.00
над 5 до 6 кг
40.00
51.00
62.00
74.00
89.00
103.00
над 6 до 7 кг
42.00
55.00
68.00
82.00
100.00
116.00
над 7 до 8 кг
45.00
59.00
74.00
90.00
111.00
129.00
над 8 до 9 кг
47.00
63.00
80.00
98.00
122.00
142.00
над 9 до 10 кг
49.00
67.00
86.00
106.00
133.00
155.00
над 10 до 11 кг
51.00
71.00
91.00
114.00
143.00
168.00
над 11 до 12 кг
53.00
75.00
97.00
122.00
153.00
181.00
над 12 до 13 кг
55.00
79.00
103.00
130.00
163.00
194.00
над 13 до 14 кг
57.00
83.00
109.00
138.00
173.00
207.00
над 14 до 15 кг
59.00
87.00
115.00
146.00
183.00
220.00
над 15 до 16 кг
61.00
91.00
121.00
154.00
193.00
233.00
над 16 до 17 кг
63.00
95.00
127.00
162.00
203.00
246.00
над 17 до 18 кг
65.00
99.00
133.00
170.00
213.00
259.00
над 18 до 19 кг
67.00
103.00
139.00
178.00
223.00
272.00
над 19 до 20 кг
69.00
107.00
145.00
186.00
233.00
285.00
над 20 до 21 кг
71.00
111.00
151.00
194.00
243.00
298.00
над 21 до 22 кг
73.00
115.00
157.00
202.00
253.00
311.00
над 22 до 23 кг
75.00
119.00
163.00
210.00
263.00
324.00
над 23 до 24 кг
77.00
123.00
169.00
218.00
273.00
337.00
над 24 до 25 кг
79.00
127.00
175.00
226.00
283.00
350.00
над 25 до 26 кг
81.00
131.00
181.00
234.00
293.00
363.00
над 26 до 27 кг
83.00
135.00
187.00
242.00
303.00
376.00
над 27 до 28 кг
85.00
139.00
193.00
250.00
313.00
389.00
над 28 до 29 кг
87.00
143.00
199.00
258.00
323.00
402.00
над 29 до 30 кг
89.00
147.00
205.00
266.00
333.00
415.00
над 30 до 31 кг
91.00
151.00
211.00
274.00
343.00
426.00
над 31 до 31,5 кг
92.00
153.00
214.00
278.00
348.00
432.00

 

 

 

ЦЕНИ

на международни колетни пратки без обявена стойност, изпращани по въздушен път

 

тегло (в кг) ЗОНИ (цена в лева)
1 2 3 4 5 6
до 1 кг 29.00 34.00 36.00 40.00 43.00 49.00
над 1 до 2 кг 33.00 41.00 46.00 54.00 60.00 75.00
над 2 до 3 кг, 37.00 47.00 56.00 68.00 76.00 101.00
над 3 до 4 кг 41.00 54.00 66.00 82.00 92.00 127.00
над 4 до 5 кг 45.00 60.00 76.00 96.00 108.00 153.00
над 5 до 6 кг 49.00 67.00 85.00 110.00 124.00 178.00
над 6 до 7 кг 53.00 73.00 94.00 124.00 140.00 203.00
над 7 до 8 кг 57.00 80.00 103.00 138.00 156.00 228.00
над 8 до 9 кг 61.00 86.00 112.00 152.00 172.00 253.00
над 9 до 10 кг 65.00 93.00 121.00 166.00 188.00 278.00
над 10 до 11 кг 69.00 100.00 130.00 179.00 203.00 302.00
над 11 до 12 кг 73.00 107.00 139.00 192.00 219.00 326.00
над 12 до 13 кг 77.00 114.00 148.00 205.00 234.00 350.00
над 13 до 14 кг 81.00 121.00 157.00 218.00 249.00 374.00
над 14 до 15 кг 85.00 128.00 166.00 231.00 264.00 398.00
над 15 до 16 кг 89.00 134.00 175.00 244.00 278.00 421.00
над 16 до 17 кг 93.00 140.00 184.00 257.00 292.00 444.00
над 17 до 18 кг 97.00 146.00 193.00 270.00 306.00 467.00
над 18 до 19 кг 101.00 152.00 202.00 283.00 320.00 490.00
над 19 до 20 кг 105.00 158.00 211.00 296.00 334.00 513.00
над 20 до 21 кг 109.00 164.00 220.00 309.00 348.00 534.00
над 21 до 22 кг 113.00 170.00 229.00 322.00 362.00 555.00
над 22 до 23 кг 117.00 176.00 238.00 335.00 376.00 576.00
над 23 до 24 кг 121.00 182.00 247.00 348.00 390.00 597.00
над 24 до 25 кг 125.00 188.00 256.00 361.00 404.00 618.00
над 25 до 26 кг 129.00 194.00 265.00 374.00 418.00 639.00
над 26 до 27 кг 133.00 200.00 274.00 387.00 432.00 660.00
над 27 до 28 кг 137.00 206.00 283.00 400.00 446.00 681.00
над 28 до 29 кг 141.00 212.00 292.00 413.00 460.00 702.00
над 29 до 30 кг 145.00 219.00 301.00 426.00 474.00 723.00
над 30 до 31 кг 149.00 225.00 310.00 439.00 488.00 744.00
над 31 до 31,5 кг 151.00 228.00 315.00 445.00 495.00 754.00

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
За "чупливи” и "обременителни" колети цената е равна на тази за тегло, увеличена с 50 %.

 

Обявена стойност

Допълнителна услуга
Цена
Забележка
обявена стойност
 
допълнително към цената за тегло  се заплаща и цена за застраховка 6,30 лв, за първото подразделение от 65,34 СПТ или част от него и по 0,90 лв, допълнително за следващо или част от него подразделение от 65,34 СПТ.

 *СПТ - международна разчетна парична единица (прочети повече...

 

Цените на допълнителните пощенски услуги са с включен ДДС.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
известие за доставяне
2.00 лв
допълнително към цената за тегло за страни извън ЕС
 
2.40 лв
допълнително към цената за тегло за страни в ЕС
магазинаж на колетна пратка
0.30 лв
За всеки ден след деветия ден от доставяне на поканата
За  подадено писменно заявление за удължаване срока на съхранение (с изключение на пратки с бързоразвалящо се съдържание)
1.00 лв
до 15 дни над установения срок
Приемане /доставяне/  на колетни пратки от / на/ адреса на потребителя 
 
допълнително към цената за тегло, независимо от броя им, се заплаща цена за разстоянието
до адреса и обратно до пощенската станция
до 5 км
3.00 лв
 
над 5 км
за всеки следващ км
0.50 лв
 
за доставена колетна пратка до жилището на получателя
0.20 лв
за всеки кг или част от него

 

Забележка: На основание Член RC 144.9 от Правилника за пощенските колети за върнат международен колет подателят дължи:

  • цена за връщане;
  • неанулирани цени и налози, дължими на избрания пощенски оператор на местоназначението в момента на връщането на пратката на подателя.

 

ЦЕНИ
за входящи колетни пратки от трети страни, подлежащи на митнически контрол

За колетни пратки подлежащи или задържани от митническите власти за осъществяване на митнически контрол, се заплаща цена 4,80 лв., с включен ДДС.

Списък на страните по зони