Такси на "Български пощи" ЕАД за новите български лични документи чрез пощенски паричен превод по банкова сметка

(Таксата за лична карта и за паспорт включва и цената за заявление и снимка!)

 
Обикновена услуга до 30 дни
Цена за пощенски паричен превод
Бърза услуга в срок 3 раб.дни
Цена за пощенски паричен превод
Експресна услуга в срок 8 раб.часа
Цена за пощенски паричен превод
Лична карта
 
 
 
 
 
 
Издаване на първа лична карта на лица между 14 г. и 16 г.
Безплатно
 
 
 
 
 
Издаване на следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г. и 18 г.
13 лв.
1,10
26 лв.
 1,35
 65 лв.
 2,35
Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г. (с валидност 10 г.)
18 лв.
1,10
36 лв.
 1,60
 90 лв.
 2,85
Издаване на лична карта на лица между 58 г. и 70 г. (безсрочна)
11 лв.
1,10
22 лв.
 1,35
 55 лв.
 
2,10
Издаване на лична карта на лица над 70 г.
Безплатно
 
 -
 
 -
 
Издаване на следваща лична карта на лица над 70 г. (безсрочна)
Безплатно
 
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
 
Паспорт
 
 
 
 
 
 
 Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.
10 лв.
0,85
20 лв.
  1,10
  50 лв.
  1,85
 Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.
20 лв.
1,10
40 лв.
  1,60
  100 лв.
  3,10
 Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.
 40 лв.
1,60
80 лв.
  2,60
  200 лв.
  5,60
 Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.
20 лв.
1,10
40 лв.
  1,60
  100 лв.
  3,10
 Издаване на паспорт на лица над 70 г.
10 лв.
0,85
20 лв.
  1,10
  50 лв.
  1,85
 
 
 
 
 
 
 
 Свидетелство за управление на МПС
Обикновена услуга до 30 дни
Цена за пощенски паричен превод
Бърза услуга до 10 раб.дни
Цена за пощенски паричен превод
 
 
 Издаване на СУМПС на лица до 58 г.
25 лв.
1,35
50 лв.
1,85
 
 
 Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.
11 лв.
1,10
 22 лв.
1,35
 
 
 Издаване на СУМПС на лица над 70 г.
Безплатно