Въведете в празното поле проследяващия номер на пратката, който съдържа:

  За международни пратки:

  13 символа:  Първа буква R,С, Е или V, следва втора буква от A до Z, следват девет цифри, следват две букви с кода на държавата, от която е изпратена пратката. Например: RH054266423CN, CP004148151BG, EC623548787UA, VV015976482ES.

  За вътрешни пратки:

  Буквено-цифрова комбинация от тринадесет символа. Номерът започва с букви PS.

  На проследяване подлежат и пратки Ейвън.

   

  Достъпни за проследяване в Международната проследяваща система IPS и във вътрешната проследяваща система са всички вътрешни и международни пощенски препоръчани пратки, колети и международни куриерски пратки.

  Изходящи международни пратки се следят на сайта на Български пощи или до напускането на България на сайта на Български пощи, след което на официалния сайт на пощенския оператор в страната по местоназначение.

  Входящи международни пратки до пристигането им в България се следят на официалния сайт на пощенския оператор в страната изпращач, след което се следят на официалния сайт на „Български пощи” ЕАД.

   Международна пратка можете да проследите алтернативно и на www.track-trace.com (англ. език), като въведете проследяващия номер на пратката в полето „Post/EMS(with USPS)”..

  ТУК можете да намерите списък на избраните пощенски оператори на съответната държава, на чиито сайтове също можете да проследявате Вашата пратка.

   

  Забележка:

  Проследяването на сайтовете на пощенските оператори е доброволно, някои страни не предлагат проследяване на сайтовете си.