Международна услуга за безплатно връщане на пратки от Германия: Free return

 

Германските фирми, осъществяващи търговия по Интернет, изтъкват необходимостта от лесно и евтино решение за връщане на пратки във връзка с разрастването и огромния потенциал на пазара. Вследствие на това „Дойче пост”, съвместно с „Български пощи”, разработиха международна услуга, позволяваща на клиенти от България да връщат безплатно колетни пратки на онлайн търговци в Германия. Услугата стартира в офисите на "Български пощи ЕАД" през месец Май 2013 година.

 

КАК ДА ВЪРНЕТЕ КОЛЕТ?

1. Купувате по Интернет стока от онлайн търговец в Германия.
2. В случай на желание за връщане на стоката се свързвате с търговеца от Германия.
3. За да се осъществи връщането, търговецът с помощта на онлайн услугата на DHL "Easy Return” генерира адресен етикет за връщане, като:

  • Ви изпраща по електронната поща документите за връщане под формата на PDF документ.
  • Ви  предоставя линк към интернет страницата на DHL за генериране на етикети така, че сам да изтеглите  PDF документа.

Адресният етикет за връщане, допълнителните инструкции за клиента и разписките се намират на първите две страници. Необходимо е да принтирате двете страници формат А4 с високо качество на лазерен или мастилено-струен принтер.      
4. Подавате безплатно  своя “международен колет за връщане” в избрана от вас пощенска станция, като предоставяте адресен етикет и две разписки на пощенския служител. Разписката за клиента се подписва и клеймова от приемащия служител, като включва баркод-идентификатор на колета и отпечатък от датното клеймо. Тя удостоверява подаването на колета. 

ЕТИКЕТ ЗА ВРЪЩАНЕ (примерен изглед)


 

  • Лявата страна от тази страница е Вашия адресен етикет. Той съдържа информация, която се използва от „Български пощи” ЕАД и от неговия партньор за доставка в Германия.
  • Всички баркодове трябва да бъдат принтирани четливо.
  • Дясната страна на тази страница съдържа инструкции за клиента и декларация от клиента в долната част.

 

РАЗПИСКИ (примерен изглед):

В допълнение към първата страница, клиентът трябва да разпечата втора страница формат A4, която съдържа две разписки. Горната част на страницата се състои от разписка за клиента, а долната е предназначена за пощенската станция по местоподаване.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАТКИТЕ

Колетите се приемат, обработват и експедират в мрежата на „Български пощи” ЕАД  като обикновени международни колети.

 

           Колети с правоъгълна форма:

Мин. размери: 15 x 11 x 1 cм (дължина x ширина x височина)
Макс. размери: 120 x 60 x 60 cм (дължина x ширина x височина)
Макс. тегло: 31,5 kg
 
 

Колети във вид на руло:

Мин. размери: 15 x 5 cм (дължина x диаметър)
Макс. размери: 120 x 15 cм (дължина x диаметър)
 

 

Обременителни колети:

Макс. размери: 150 cм (за което и да е измерение)
Макс. обиколка (L+2xW+2xH) до 300 cм
Макс. тегло: 31,5 kg
 

 

Колет със стоки за връщане на продавача в Германия може да бъде изпратен безплатно от всеки пощенски офис.
За допълнителни въпроси - телефон 02/949 3280