Към AVON

Световно известната козметична компания за директни продажби AVON (Ейвън) намира в лицето на “Български пощи” ЕАД коректен партньор, покриващ изискванията за качествена услуга. От 2011 година „Български пощи” разшириха бизнес отношенията си с AVON с нова услуга  - касовото плащане. По този начин представителите на фирмата у нас имат възможност да заплащат задълженията си към нея и да получават своите поръчки на едно място - в офисите на „Български пощи”.

„Български пощи” ЕАД приема плащания от представители на AVON в над 1000 пощенски станции.

Улеснение за представителите на козметичната компания е, че в момента на получаване на пратката могат да заплатят дължимата сума по фактура. Освен това могат да се извършват както частични, така и авансови плащания. Плащанията са осъществими във всяка от посочените пощенски станции.

„Български пощи” ЕАД приема плащания от представители на AVON във всички пощенски станции.