“Български пощи“ ЕАД осъществява:

  1. Превоз на непалетизирани товари, вложени в пакети и чували, като единичното тегло на отделните пратки не може да превишава 20 кг;
  2. Превоз на палетизирани товари при следните ограничителни условия:
  • Размери на палетата : широчина –0,8м/дължина – 1,2м/максимално допустима височина – 1,20м;
  • Максимално тегло на товара до 450 кг и максимална височина до 1,50м;

“Български пощи“ ЕАД извършва обществен превоз на товари само на територията на Република България. Не се извършва превоз на опасни товари –ADR, лесно разваляеми продукти и превоз на живи животни.

 

Заявките за обществен превоз на товари се приемат всеки работен ден от 9:00ч. до 14:00 часа  При възможност се договарят други часове.

 

Телефони за заявка и информация: 

 

ОПС

телефон

 

ОПС

телефон

Благоевград

073/832 694

 

Плевен

064/835 566

Бургас

056/851 019

 

Пловдив

032/622 459

Варна

052/622 590

 

Разград

064/662 143

Велико Търново

062/612 231

 

Русе

082/817 334

Видин

0879 254 999

 

Силистра

086/818 108

Враца

092/660 783

 

Сливен

044/623 722

Габрово

066/809 920

 

Смолян

0301/65 050

Добрич

058/601 345

 

София град

02/9496 412

Кърджали

0361/66 073

 

София окръг

02/8321 185

Кюстендил

078/551 182

 

Ст. Загора

042/614 712

Ловеч

068/603 249

 

Търговище

0601 663 68

Монтана

0899 919 197

 

Хасково

038/604 779

Пазарджик

034/407 123

 

Шумен

054/869 903

Перник

076/602 789

 

Ямбол

046/661 738

 

Телефони за корпоративни клиенти:

РУ София

02/949 63 61

РУ Бургас

056 /851 019

РУ Варна

052/ 620 687

РУ Плевен

064/824 162

РУ Пловдив

032/276 208