Цени за превоз на товари    

1. за превоз на непалетизирани пратки ( пакети и чували) се заплащат следните цени в лева:                    

вид пратка  тегло / цена до 150 км до 250 км над 250 км срок на доставка
пакети, чували, кашони
врата - врата цена  за кг (с ДДС) 0.25 0.30 0.40 до 3 работни дни
офис- врата; врата-офис цена  за кг (с ДДС) 0.24 0.29 0.38 до 3 работни дни
офис - офис цена  за кг (с ДДС) 0.23 0.27 0.36 до 3 работни дни


1.1. цените по т.1 са в лева и се прилагат за пратки  с общо тегло до 1000 кг;

1.2. максимално допустимо тегло на една пратка - 20 кг;

1.3.  цените по т.1 се прилагат за по-високата стойност от "тарифна маса" и действителното тегло в кг.

1.4. тарифната маса се определя по следната формула: дължина (м) * ширина (м) * височина (м) *250 = тарифна маса (кг).

1.5. за еднократно или месечно количество подадени пратки се правят следните отстъпки от цените по чл.1, както следва:
над 1 000 до 3 000 кг - отстъпка  3%;
над 3 000 до 5 000 кг - отстъпка- 5%;
над 5 000 до 10 000 кг - отстъпка 8%;
над 10 000 кг - отстъпка 10%.

2. за превоз на палетизирани пратки се заплащат следните цени:

вид пратка  тегло / цена до 150 км до 250 км над 250 км срок на доставка
"европалет"
врата - врата цена  за бр. (с ДДС) 50.00 60.00 70.00 до 3 работни дни
офис- врата; врата-офис цена  за бр. (с ДДС) 47.50 57.00 66.50 до 3 работни дни
офис - офис цена  за бр. (с ДДС) 45.00 54.00 63.00 до 3 работни дни2.1. цените по т.2 се прилагат за "европалет" с размери: д.1.2м, ш.0.8м и максимална височина 1.5м.

2.2. за превоз на товари с "индустриален" палет с размери до: д.1.2м, ш.1.00м и максимална височина 1.5м  се заплащат цените по т.2, увеличени с 5%.

2.3. за превоз на товари с палети с размери за дължина и ширина, по-малки от тези на "европалет" се заплащат цените по т.2, намалени с 5%.
д.1.2м, ш.0.8м и максимална височина 1.5м.

2.4. максимално бруто тегло, независимо от вида на палета - 450 кг.

2.5. за еднократно или месечно количество палетизирани пратки се правят отстъпки от съответните цени за брой, както следва:
над 5 до 10 палета - отстъпка  3%;
над 10  до  50 палета - отстъпка  5%;
над 50  до 100 палета - отстъпка  8%;
над 100 палета - отстъпка 12%.

заб.  Цените по т.1 и т.2 за "офис-офис", "офис-врата" и "врата-офис"  се отнасят за пратки (товари)

приети в разменни центрове в градовете София, Пловдив, Ст. Загора, Г. Оряховица ( Варна, Бургас, Русе).