Считано от 1.07.2017 г. „Български пощи“ ЕАД стана част от международен консорциум за изпълнение на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, който цели да предложи на служителите на участващите пощенски оператори платформа за е-обучение на застрахователни посредници. Проектът е разработен в отговор на новите предизвикателства в пощенския сектор и необходимостта от диверсифициране на продуктовото портфолио, включително на предлаганите финансови услуги.

  Проектът се изпълнява от консорциум от 6 организации, включително пощенските оператори на Румъния, Гърция и България; румънската компания Rory Sol, извършваща обучения за застрахователно посредничество и Националния институт на Румъния за информационни технологии. „Български пощи“ ЕАД замени полския пощенски оператор.

  Дейността на проекта е организирана в четири работни пакета (интелектуални продукта):

  • Изследване на обучителните потребности относно застрахователното посредничество;
  • Обучителна програма и материали;
  • Обучителен e-инструментариум за застрахователно посредничество;
  • Платформа за е-обучение.

  Проектът е на обща стойност 131 596 евро и е със срок за изпълнение от 24 месеца – от ноември, 2016 г. до октомври 2018 година. Бюджетът на „Български пощи“ ЕАД за оставащия срок за изпълнение на проекта е 18 436 евро. Той е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия.


   

  Транснационална среща по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ в гр. Букурещ, Румъния

  На 25.10.2017 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе транснационална среща по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, в която взеха участие представители на всички партньори в консорциума.

  По време на срещата бяха обсъдени приликите и разликите между националното законодателство в областта на застраховането в Румъния, България и Гърция и необходимостта от отчитането им при разработване на обучителните материали. В допълнение бяха представени резултатите от проучванията, проведени в участващите пощенски оператори, за установяване на обучителните потребности на техните служители. Партньорите обсъдиха структурата на обучителния курс, както и модулите, които ще включва платформата за обучение.

  Предстоят срещи с всеки един от операторите за обсъждане на техническите изисквания във връзка с разработването и внедряването на спомената платформа. На 14.12.2017 г. ще се проведе среща на техническите лица по проекта в централно управление на „Български пощи“ ЕАД.


   

  Транснационална среща по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ в гр. София

  На 14.12.2017 г. „Български пощи“ ЕАД беше домакин на транснационална среща по проект Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“. Участие взеха представители на румънския пощенски оператор и на Националния институт за изследвания и развитие в областта на информатиката – ICI Букурещ.

  По време на срещата бяха обсъдени техническите изисквания във връзка с внедряването на платформата за е-обучение за застрахователно посредничество.


   

  Обучителният курс за застрахователно посредничество е в процес на разработване

  В рамките на първия интелектуален продукт по проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ бяха установени обучителните потребности на участващите оператори, включително чрез провеждане на анкетни проучвания сред техните служители. Като част от втория интелектуален продукт се подготвя и адаптира на съответните национални езици курсът за обучение по застрахователно посредничество. Той се състои от 7 глави, които представят различни аспекти на застрахователния пазар, на законодателната рамка и на процеса на продажба на застрахователни полици, и 15 теста за проверка на получените знания.

  Предстои въвеждането на обучителните материали на онлайн платформата, след което ще се проведе пилотното й тестване с участието на служители на пощенските оператори.


   

  Проектът „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ има официален уебсайт

  Официалният уебсайт на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ вече е факт и може да бъде разгледан на следния линк. Той има версия на английски и румънски езици.

  Уебсайтът дава информация за целите на проекта, за всяка от участващите организации и за изпълняваните по всеки от четирите интелектуални продукта дейности. На уебсайта ще бъде интегрирана и платформата за е-обучение по застрахователно посредничество, която ще бъде достъпна на съответните национални езици с потребителско име и парола.


   

  Срокът за изпълнение на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ е удължен

  По предложение на международния екип за изпълнение на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“ и след одобрение от страна на Националната агенция за програмите на Общността в областта на образованието и обученията в Румъния срокът за изпълнението му беше удължен до 28.02.2019 година. Тази промяна е продиктувана от забавянето на проектните дейности вследствие от излизането на партньор от екипа и замяната му с друг.


   

  Обучителният курс по застрахователно посредничество е в процес на оценка

  В началото на октомври 2018 г. обучителният курс за застрахователно посредничество на български език, в т.ч. седемте глави и петнадесетте теста за проверка на знанията, бяха окончателно завършени и качени на онлайн платформата, предоставена от румънските партньори по проекта и адаптирана от българския ИТ екип.

  През втората половина на месеца фокус група от 33 служители от цялата страна тества и извършва оценка на съдържанието на обучителния курс, на системата за проверка на знанията, на удобството и достъпността на платформата и други. След отразяване на формулираните препоръки ще се премине към реалното провеждане на е-обучение на служители на Български пощи.   


   

  Стартира е-обучението по застрахователно посредничество

  На 19-ти ноември 2018 г. беше даден старт на е-обученията по застрахователно посредничество в рамките на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, финансиран по програма „Еразъм +“. Общо 200 служители от всички регионални управления на Български пощи ще бъдат обучени по основни въпроси, засягащи застрахователния пазар и предлагането на застрахователни продукти.

  Предвижда се обучението да приключи на 4-ти януари 2019 година.


   

  Приключи е-обучението по застрахователно посредничество

   

  В края на януари 2019 г. успешно завърши е-обучението по застрахователно посредничество в рамките на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, финансиран по програма „Еразъм +“. Общо 200 служители от всички регионални управления на Български пощи бяха обучени по основни въпроси, засягащи застрахователния пазар и предлагането на застрахователни продукти.


  „Български пощи“ ЕАД организира събитие за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“

   

  На 20.02.2019 г. „Български пощи“ ЕАД организира събитие за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

  Проектът цели разработване на иновативна платформа и програма за е-обучение за подобряване на знанията, компетенциите и уменията за продажба на застрахователни полици. Той се изпълняват от международен консорциум, в чийто състав влизат 6 организации: пощенските оператори на България, Гърция и Румъния; румънската компания Rory Sol, извършваща обучения за застрахователно посредничество, и Националния институт на Румъния за информационни технологии.

  Събитието ще се проведе от 9:30 часа в конферентната зала на хотел DOWNTOWN, бул. „Васил Левски“ № 27, гр. София.


  „Български пощи“ ЕАД представи резултатите от изпълнението на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“

   

  На 20.02.2019 г. „Български пощи“ ЕАД беше домакин на събитие за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

  Членовете на проектния екип представиха консорциума, който реализира проекта, неговите цели, дейностите и резултати, както и начина на организиране и провеждане на е-обученията. Беше направена демонстрация на платформата за е-обучение, а служители на дружеството, преминали обучението, споделиха своите впечатления от него. Представител на ЗК Лев Инс АД направи обзор на застрахователния пазар в България и на сътрудничеството с „Български пощи“ ЕАД във връзка с предлагането на застрахователни полици „Гражданска отговорност“ в пощенските станции.

  В събитието взеха участие представители на застрахователни компании, работодателски организации, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и други.