Митническо обслужване

Митническото обслужване включва:

 • Попълване на регистрационна форма за получаване на EORI номер
 • Изготвяне на митническа декларация за внос на стоки, получени с пощенски пратки (ЕАД, ДЕАД)
 • Изготвяне на декларация за митническа облагаема стойност (ДМОС)
 • Изготвяне на експортна фактура
 • Изготвяне на ЕВРО сертификат (EUR 1)
 • Извлечение за заплащане от банкова карта (Pay/Pal)
 • Пълно митническо обслужване от врата до врата
 • Митническо представителство

От 1 юли 2016 година „Български пощи“ ЕАД предлага нова услуга -  „Митническо представителство”, която стартира с влизането в сила на „Инструкция за митническо оформяне на международни пощенски пратки“, подписана между „Български пощи“ ЕАД и Агенция „Митници”.

„Български пощи“ ЕАД, като косвен представител, може да подава от името на клиента  митническа декларация с намален набор данни (по облекчена процедура) за стоки в пощенски пратки, ако тяхната стойност не надвишава левовата равностойност на 1000 евро.

В случай, че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от услугата „митническо представителство”, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана”  на митническите органи и „декларация-съгласие” за представянето му от „Български пощи“ ЕАД пред митническите органи на Република България.  

Декларация за съгласие (doc)

Предимствата за ползващите новата услуга клиенти са:

 • Опростени процедури за деклариране на стоките, съдържащи се в пратките.
 • Възможност за получаване на пратките в пощенските станции по местоназначение.
 • Спестяване на време и транспортни разходи.
 • Сумите за митническите сборове се внасят предварително от БП ЕАД и се заплащат от клиента при получаване на пратката
 • Цената на услугата „митническо представителство” е 12,00 лева.

 

„Български пощи” поемат цялата сложност на митническите услуги, предлагайки цялостно решение за нуждите на съответния клиент.

Когато митническото представителство  се извършва от „Български пощи” ЕАД, не се изисква издаването на EORI регистрация.

ВНИМАНИЕ:Ако в рамките на пет работни дни получателят не си вземе митническата пратка от обслужващата пощенска станция, се извършва анулиране на „митническото представителство“ и същата се връща обратно на пощенската станция към Митницата до изтичане на 20-дневния срок.

За повече информация – www.customs.bg