За попълване с възможност за запаметяване и разпечатване :

Митническа декларация CN22 - PDF формат или Word формат.
Декларацията се попълва в един екземпляр и се залепва на пратката.

Известие за доставяне обр.243Excel формат или Word формат

Еднократно пълномощно за доставяне на пощенска пратка  (doc)

Заявление за справка за изпратени/получени пратки /doc/.

 

Примерен образец:

Известие за доставяне обр.243