За интерактивно попълване с възможност за запаметяване и разпечатване :

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Еднократно пълномощно за доставяне на пощенска пратка  (за интерактивно попълване)

  

Примерен образец:

Известие за доставяне обр.243