Специални права на тираж: СПТ/DTS 

Курс на СПТ за 2023 година:   1 СПТ 2.4620 лева.

                                                      

 

 

Специалните права на тираж, съкратено СПТ (на английски: Special Drawing Right - SDR, на френски: les droits de tirage spéciaux - DTS), са международна разчетна парична единица. Създадени са през 1969 г. от Международния валутен фонд като безналични международни резервни активи. Използват се при получаване на траншове от МВФ, както и при много други международни споразумения.

Освен от МВФ, специалните права на тираж се използват още при международните пощенски услуги, застраховки на багаж от авиолиниите, а също и при разплащания между мобилните (GSM) оператори за "роуминг" услуги.

За нуждите на "Български пощи" ЕАД, курсът на СПТ се определя веднъж годишно и така изчисленият курс е референтен за международните разплащания през цялата година. СПТ се използва от Български пощи за международни пратки при изчисляване на обявена стойност и при изплащане на обезщетения.

 

Още за специалните права на тираж: Международен валутен фонд

                                                               Уикипедия