БЮРОФАКС
Услуги Цена  /в лева /
 За предаване  на  съобщение  чрез   службата БЮРОФАКС  на "Български пощи" ЕАД в страната  или чужбина се заплаща обща цена:
1. За първа страница до формат А4  
0.84
2. За всяка следваща страница до формат А4        
0.30
3. Цената за междуселищен (селищен) или международен телефонен разговор, проведен чрез оператор, определена с Цени на услугите на БТК ЕАД.
 За получаване на факсимилно съобщение в пощенската служба от страната или от чужбина, подадено извън службите на "Български пощи"ЕАД, получателят заплаща цена за всяка страница  формат  А4
0.30

 Забележка: Всички  посочени цени са с включен ДДС