Проект Иновации в пощенския сектор чрез стратегическо партньорство за обучение при  управлението на възрастта на човешките ресурси
     

  Проектът е разработен и се изпълнява в отговор на предизвикателствата, свързани с нарастването на средната възраст на персонала на европейските пощенски оператори.

  Цели на проекта:

  Обща цел: разработване на иновативен прототип за обучения, който да подобри управлението на екипи, съставени от представители на различни поколения.

  По-конкретно, очаква се да се постигнат следните цели:

  • Да се развие пригодността за работа на всички служители (както на по-старшите, така и на по-младшите).
  • Да се укрепят екипите, съставени от различни поколения, и да станат по-ефективни за насърчаване на иновациите.
  • Да се улеснят и стимулират иновациите в компаниите партньори по отношение на управлението на възрастта.
  Програма
   Erasmus+
  № Проект
  2016-1-FRO1-KA202-023924
  Общ бюджет
   361 384 евро
  Бюджет на Български пощи
  30 745 евро
  Срок за изпълнение

  Дейностите по  проекта са организирани в три интелектуални продукта: 

  • Проучване и определяне на потребностите от обучение във връзка с управлението на възрастта в пощенския сектор за оценка и подобряване на изпълнението на екипа, съставен от хора от различни поколения.
  • Планове за обучение, методика и процес на управлението на възрастта.
  • Проект и тестване на прототип за обучение.

  Международни срещи по проекта:

  • 5 транснационални срещи: откриваща среща - Брюксел (5-7.12.2016 г.), работна среща по всеки от трите интелектуални продукта - Атина (6-9.11.2017 г.), Рим (6-9.11.2018 г.) и София (4-6 юни, 2019 г.), заключителна среща (Страсбург, юли 2019 г.);
  • 2 мултиплициращи събития: в Атина и Рим.

  Резултати:

  • Проучване и анализи на потребностите от обучение.
  • Съставяне на терминологичен речник.
  • Разработване на матрица за кариерно развитие в пощенската организация.
  • Разработване на инструментариум за обучение.
  • Проект на прототип за обучение.

   

  За повече информация виж тук.

  1.09.2016 г. – 31.08.2019 г.
  Ръководител на проекта
  Френски пощи
  с подкрепата на PostEurop
  Партньори
  Български пощи, Гръцки пощи, Италиански пощи, Кипърски пощи, Румънски пощи, Френски пощи, Обучителният център на Гръцки пощи KEK-ELTA, PostEurop, Университетът в Бордо, InoSalus – португалска консултантска компания.