Проект „Партньорство за обучение в условията на променящ се пощенски сектор
     

  Проектът е разработен в отговор на новите предизвикателства в пощенския сектор и необходимостта от управление на промяната.

  Цели на проекта:

  Целта на партньорството е да създаде ефективна и иновативна мрежа от експерти по обучения, която да предвиди необходимите компетенции сега и в бъдеще за ключовите и критични позиции в пощенския сектор.

  Целеви групи: експертите в областта на обученията и управлението на човешките ресурси, обучаваните служители и висшият мениджмънт на участващите пощенски оператори.

  Програма
  Leonardo da Vinci
  № Проект
  LLP-2010-LEO-MP-25
  Бюджет БП
  Дейностите по  проекта са организирани в три работни пакета (РП):
  • РП1:
   • Действие 1: Определяне на критичните и ключови позиции в пощенския сектор.
   • Действие 2: Попълване на рамковото описание на „критичните” и „ключови” позиции при отделните партньори и събирането на крайните резултати.
   • Действие 3: Анализ на резултатите с цел определяне на обща и полезна информация за всеки партньор.
  • РП2:
   • Действие 1: Изготвяне на изчерпателен списък с добри практики на партньорите и избор на най-добрите решения за обучение.
   • Действие 2: Организиране на работни посещения в партньорите с цел установяване и анализ на тенденциите.
  • РП3: Разпространяването на резултатите за необходимите в бъдеще обучения за ключовите и критичните позиции в пощенския сектор.

   

  Международни срещи по проекта: Париж (16-18.03.2011 г.), Бон (29-30.09.2011 г.), Истанбул (17-19.10.2011 г.), Мадрид (23-24.11.2011 г.), Марсилия (8-9.02.2012 г.), Мадрид (31.05.2012 г.).

   

  Резултати:

  • Определени критични и ключови позиции в сектора и описани потребности и компетенции към момента и за бъдещи периоди.
  • Идентифицирани решения и методики за обучение относно критичните и ключови позиции.
  • Споделени добри практики.
  • Популяризирани инициативи в областта на обученията за предвиждане на потребностите.
  • Популяризиране на значението на развитието на уменията на работната сила в сектор, подложен на непрекъснати промени. 
  11 000  евро
  Срок за изпълнение
  1.08.2010 г. – 31.07.2012 г.
  Ръководител на проекта
  Френски пощи
  Партньори
  PostEurop, Български пощи, Хърватски пощи, Немски пощи Испански пощи, Турски пощи. Наблюдатели – Унгарски пощи, Португалски пощи, Швейцарски пощи.