Проект „Съвременен център за кибер-защита” (ACDC - Advanced Cyber - Defense Center)
     

  Цели на проекта

  Да се противопостави на  ботнет  атаки чрез изграждане на мрежа от национални центрове за подкрепа, интегрирани към единна база данни – Централизирана клирингова къща, предлагаща пълен набор от услуги.

  Безгранична борба срещу ботнетите

  Целева група

  • Собственици / администратори на ASN (автономeн системен номер) или IP-обхват.
  • ACDC oбщност за известия в реално време за инциденти в ASN или IP.
  • Академични (научни) среди.
  • Изследователи в областта на ИТ сигурността.
  • Доставчици на технологии.
  • Малки и средни предприятия, крайни потребители.
  • Национални центрове за борба с Botnet за редовна информация за най-новите заплахи и рискове в интернет.
  • Междубраншова общност от заинтересовани страни.
  Фонд

  Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации”

  Програма

  „Подкрепа за ИКТ политики” 

  № Проект
  GA 325188
  Общ бюджет
  Основни дейности
  • Планиране, интегриране и предоставяне на инструменти и сензори за установяване на свързани с ботнет киберзаплахи.
  • Оценяване и стимулиране смекчаването на кибератаки срещу мрежи, уебсайтове, компютри на крайни потребители и мобилни устройства.
  • Разпространение, експлоатация и дългосрочна жизнеспособност.
  • Създаване на ACDC общност чрез единна социална платформа за споделяне и обмен на информация.

   

  Резултати

  • Предоставени са инструменти и сензори за установяване на свързани с ботнет киберзаплахи.
  • Създадена е ACDC общност чрез единна социална платформа за споделяне и обмен на информация.
  • От България са присъединени: СЕРТ–България, „Информационно обслужване” АД, Университета за национално и световно стопанство – София, два института на БАН (Институт по математика и информатика и Институт по информационни и комуникационни технологии), Националната лаборатория по вирусология при БАН, Висше училище по телекомуникации и пощи,  Националният статистически институт, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, компании от частния бизнес, Великотърновският университет, телеком Теленор.

   

  За повече информация виж тук.

  15,5 млн. евро
  Бюджет на БП
  705 468.00 лева
  Срок за изпълнение
  01.02.2013 г. – 31.07.2015 г.
  Партньори

  28 (двадесет и осем) компании в 14 държави – членки на ЕС