Проект „Подобряване на работната среда в „Български пощи” ЕАД
     

  Цели на проекта:

  • финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България;
  • подобряване факторите на работната среда: микроклимат в помещенията, шум, осветление, безопасност, санитарно-хигиенни условия, съответстващи на нормативните изисквания за безопасност и здраве.

  Целева група:

  • пощенските служители, които работят в пощенските станции във Варна, Пловдив, Плевен и Ямбол и в Разменно-сортировъчния център в Горна Оряховица;
  • целева група от 219 души
  Фонд
  Фонд „Условия на труд" при Министерство на труда и социалната политика
  Програма
  Програма за дейността на фонда за 2016 г., приета от Националния съвет по условия на труда
  Основни дейности: 
  • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти.
  • Подмяна на силова и осветителна инсталации.
  • Подмяна на отоплителна и климатична инсталации.
  • Изграждане рампа за инвалиди в Пощенска станция 20, Варна.

  Резултати:

  • Подобряване на условията на труд в 5 обекта на дружеството: Пощенска станция 20 Варна (бл. 119 и бл.120), Пощенска станция Плевен - Център, Пощенска станция 2 Пловдив, Пощенска станция Ямбол – Център и Разменно-сортировъчен център Горна Оряховица, след извършване на строително ремонтни дейности за реконструкция и модернизация.
  • Подмяна на дограмите, освежаване на стените и настилките, подмяна на инсталациите за осветление, отопление, климатизация и ВиК.
  • Подобряване на санитарно-хигиенните условия.
  • Изграждане на рампа за инвалиди във Варна.
  № Проект
  13/2016 - Проект „Подобряване на работната среда в „Български пощи“
  Общ бюджет
  333 317,10 лева
  Срок за изпълнение
  12 месеца, април 2016 г. – април 2017 г.