Проект „По-добра работна среда за служителите на „Български пощ” ЕАД”
     

  Цели на проекта:

  • финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България;
  • подобряване факторите на работната среда: микроклимат в помещенията, осветление, санитарно-хигиенни условия, съответстващи на нормативните изисквания за безопасност и здраве.

  Целева група:

  • пощенските служители, които работят в пощенски станции в София, Пловдив, Варна, Казанлък и Ловеч;
  • целева група от 240 души.
  Фонд
  Фонд „Условия на труд" при Министерство на труда и социалната политика
  Програма
  Програма за дейността на фонда за 2018 г., приета от Националния съвет по условия на труда
  Основни дейности: 
  • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти.
  • Подмяна на силова и осветителна инсталации.
  • Подмяна на отоплителна и климатична инсталации.

  Резултати:

  • Подобряване на условията на труд след извършване на реконструкция и модернизация на 5 обекта на дружеството: Пощенска станция София 36, ж.к. Люлин III; Пощенска станция - Централна поща Пловдив; Пощенска станция Варна 10, ул. Дружба № 4; Пощенска станция - Централна поща Казанлък; Пощенска станция - Централна поща Ловеч.
  • Подмяна на дограмите, освежаване на стените и настилките, подмяна на инсталациите за осветление (Пловдив, Варна и Казанлък), отопление (София, Варна), климатизация (Пловдив, Варна), ВиК (Пловдив, Варна, Ловеч и Казанлък).
  • Подобряване на санитарно-хигиенните условия.
  № Проект
  13-20/2018 - Проект „По-добра работна среда за служителите на „Български пощи“ ЕАД“
  Общ бюджет
  309 329,98 лева
  Срок за изпълнение
  12 месеца, април 2018 г. – април 2019 г.