Данните на потребителя, закупил електронна винетка се вписват в рекламационната бланка и заедно с копие от касовия бон и други документи, удостоверяващи покупката на електронна винетка се изпращат на имейл [email protected] или на адрес: ул. акад. Стефан Младенов 1, бл. 31, гр. София 1700.

 

Във връзка с  изменение на Закона за пътищата от 19.03.2021 г., при закупена електронна винетка с въведени грешни данни може да бъде извършена корекция. Корекция се извършва само ако безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория.

При установени въведени некоректни данни за МПС при закупена електронна винетка всеки клиент може да подаде Заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя.

Попълненото заявление се изпраща  до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на електронен адрес: [email protected].