Социални иновации за развитие на човешките ресурси

     

  Цели на проекта:

  Повишаване ефективността на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД чрез внедряване на иновативни методи за обучение и професионално развитие и създаване на по-добри условия за отдих на работното място.

  Целева група:

  • 85 опитни служители на възраст над 55 години, работещи в различни регионални структури;
  • 522 служители в пощенски станции в цялата страна, работещи на длъжност касиер;
  • 2522 служители, работещи в различни териториални структури и на различни длъжности;
  • Служителите в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД.
  Фонд
  Европейски социален фонд
  Програма
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2007-2013 г.

  Основни дейности:

  1. Обучение на  служители за обучители (ментори) на възраст над  55 г. 
  2. Провеждане на обучение на работното място на служители, обслужващи клиенти от менторите.
  3. Подпомагане дейността на обучените обучители за провеждане на обученията на работно място.
  4.  Провеждане на групови супервизии с менторите и представителите на HR отделите за резултатите от обучението.
  5. Изработване на планове за обучение и кариерно развитие на служители в трудовите им досиета за последващо обучение.
  6. Ремонт, оборудване и обзавеждане на стая за отдих и почивка в Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

  Резултати:

  1. Обучени са 85 служители на възраст над 55 години за обучители, които да предават своя дългогодишен опит, знания и умения в пощенската дейност на своите по-млади колеги.
  2. Обучени 522 служители на гише, касиери и др., които работят пряко с клиентите на “Български пощи” ЕАД за подобряване качеството на предоставяната услуга.
  3. Разработени са индивидуални планове за обучение и кариерно развитие на над 2 500 млади и перспективни служители на различни длъжности.
  4. Оборудвана е стая за отдих, в която са създадени всички условия за релаксиране и неформални срещи по време на обедната почивка и в извънработно време.
  5. Издаден е Наръчник на пощенския служител за всяко работно място на фронт офиса за обслужване на клиенти.
  № Проект
  ESF-2115-01-110001
  Общ бюджет
  216 530.03 лева
  Срок за изпълнение
  20 месеца, 01.05.2012 г.  - 31.12.2013 г.