„Български пощи“ ЕАД, чрез клоновата си мрежа, предлага на своите клиенти електронни винетки за 2021 година.


Елeĸтpoннa винeтĸa мoжe дa се зaĸyпи до 30 дни пpeди нaчaлнaтa дaтa нa вaлиднocт.
При закупуване на електронна винетка собственикът или ползвателят на пътното превозно средство задължително декларира регистрационния му номер.

Във връзка с  изменение на Закона за пътищата от 19.03.2021 г., при закупена електронна винетка с въведени грешни данни може да бъде извършена корекция. Корекция се извършва само ако безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория.

При установени въведени некоректни данни за МПС при закупена електронна винетка всеки клиент може да подаде Заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя.

Попълненото заявление се изпраща  до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на електронен адрес: info@bgtoll.bg