МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ  - Н6/

УСЛОВИЯ:

„Български пощи“ ЕАД има право да подава от името на клиента митнически декларации с намален набор от данни за допускане за свободно обращение на пощенски пратки по отношение на стоките в тях, ако те отговарят на следните условия:

 1. Стойността им не надвишава левовата равностойност на 1000 EUR;
 2. По отношение на тях не е подадено заявление за възстановяване или опрощаване;
 3. Те не са обект на забрани и ограничения.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Необходимо е клиентът да предостави по имейл, по факс или в обслужващата го пощенска станция следните документи:

 1. Попълнена „Декларация-Съгласие“,подписана собственоръчно;
 2. Попълнена “Декларация за стойност”,подписана собственоръчно;
 3. Поръчка от сайта или фактура, съпоставима с номера за проследяване на пратката;
 4. Търговски документ, съдържащ описание, стойност и условия за доставка на получаваните стоки;
 5. Извлечение за заплащане от банкова карта.
 

 

 

СТЪПКИ:

 1. Свалете и попълнете "Декларация-Съгласие" и "Декларация за стойност" /виж образци и формуляри//Декларация-Съгласие можете да попълните и на гърба на Уведомителното писмо в случай, че сте получили такова/;
 2. Приложете:
  • поръчка от сайта на електронния търговец, съпоставима с номера за проследяване на пратката и документ доказващ Вашето плащане (извлечение от банкова сметка, Pay Pal или др.);
 3. Изпратете окомплектованите документи на електронна поща, като пощенска пратка или по факс виж списък на ПС предлагащи услугата;
 

 

 

ПРЕДИМСТВА:

 1. Опростена процедура за деклариране на стоките:
  • без посещаване на митническо бюро;
  • без загуба на време и разходи за транспорт;
  • без електронен подпис;
  • без EORI регистрация.
 2. „Български пощи“ ЕАД заплаща от името на клиента дължимите суми за мито и ДДС към Агенция Митници;
 3. „Български пощи“ ЕАД изпраща пратката в пощенската станция обслужваща адреса на клиента;
 4. Клиентът заплаща дължимите суми за мито и ДДС на „Български пощи“ ЕАД в пощенската станция при получаване на пратката. 
 

 

ЦЕНИ:

Цената за услугата "Митническо представителство" /Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане за свободно обращение - Н6/ е 16,80 лв. с включен ДДС, считано от 01.07.2021 г.
Митническата обработка на пратките, извършена преди 1 юли 2021 г. ще е съгласно правилата валидни към 30 юни 2021 г. За пратките, за които митническата обработка е извършена преди 1 юли 2021 г. ще се прилагат цените на Български пощи валидни към 30 юни 2021 г. – цена за услуга Митническо представителство 12.00 лв. и цена за услуга Представяне пред митница 4.80 лв.

За изготвяне на митническа декларация /ЕАД/ за един вид стока се заплаща цена 36,00 лв. с включен ДДС.
За изготвяне на митническа декларация /ДЕАД/ за всеки следващ вид стока се заплаща цена 9,60 лв. с включен ДДС.

За извършване на пълно митническо обслужване „от врата до врата“ освен цената за митническо представителство или изготвяне на митническа декларация /ЕАД/ се доплаща и цена за доставка на куриерска пратка за сметка на получателя.

 

Митническото законодателство на Съюза не ограничава правото на получателите на пощенски или куриерски пратки сами да декларират стоките, вложени в пратки, за допускане за свободно обращение и крайна употреба. За повече информация: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-citizens/receiving-stock.

 

Ако получавате или сте поръчали стоки извън Европейския съюз, трябва да сте готови, че може да се наложи да плащате ДДС и мито. Когато получавате пратка от ЕС, но стоките в пратката са с произход държава извън ЕС, също може да се наложи да плащате ДДС и мито. Имайте предвид, че не е важно от къде пристига пратката, като пощенска пратка, а стоките в нея с какъв произход са.

В кои случаи трябва да плащате вносни мита и ДДС?

Когато общата стойност на стоките в пощенска пратка е до левовата равностойност на 150 EUR, не се дължи мито, но се дължи ДДС.
Когато общата стойност на стоките в пратка надвишава левовата равностойност на 150 EUR се дължи и мито и ДДС.

 

ВНИМАНИЕ!

Пратките, подлежащи на митнически контрол, се съхраняват в продължение на 90 дни. След този период подлежат на връщане към подателите.