ПС към ОПС Плевен временно няма да работят, както следва:

 

5920 Стежерово  - на 02.06 и 05.06.2023 г.

5878 Петърница  и 5882 Търнене – на 02.06 и 05.06.2023 г.

5955 Любеново - на 30.05.2023 г. , 01.06 и 02.06.2023 г.

5957 Асеново - на 31.05.2023 г.

5937 Кулина Вода - на 06.06.2023 г. 

 

Считано от 30.05.2023 г. ПС към ОПС Плевен временно ще работят,както следва:

 

5892 Тученица  - вторник и четвъртък

от 09:00 до 12:30

от 13:00 до 14:30

 

5838 Радишево - понеделник, сряда и петък

от 09:00 до 12:30

от 13:00 до 14:30


 

ПС към ОПС Плевен временно няма да работи, както следва:

5892 Тученица - от 23.05 до 26.05.2023 г.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН  

ПС към ОПС Плевен временно няма да работят както следва:

5948  Бацова махала - на 22.05 и 23.05.2023 г.
5861  Байкал -  от 02.06 до 06.06.2023 г.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН  

ПС 5872  Беглеж временно няма да работи от 25.05 до 29.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН  

ПС 5858 Славовица временно няма да работи на 18.05 и 19.05.2023 г.


ПС към ОПС Плевен временно няма да работят както следва:

5841 Гривица  - от 25.05 до 26.05.2023 г.

5845 Върбица - на 18.05.2023 г., и от 31.05 до 02.06.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН  

ПС към ОПС Плевен временно няма да работят:
5865 Староселци - от 22.05 до 25.05.2023 г.
5877 Бъркач - на 19.05, 25.05 и 26.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН  

Считано от 22.05 до 30.05.2023 г. ПС към ОПС Плевен вречменно ще работят както следва:

ПС 5970 Гиген - от 08.00 до 12.00 ч.

ПС 5861 Байкал - от 13.00 ч. до 17.00 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН  

На 18.05.2023 год. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:00 ч. пощенска станция 5800 Плевен Ц, пл. Възраждане № 3,  няма да работи поради прекъсване на елекрозахранването и извършване на профилактика.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН 

ПС 5849 Биволаре временно няма да работи от 25.05 до 29.05.2023 г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС към ОПС Плевен временно няма да работят, както следва:

5988 Сухаче - на 25.05 и 26.05.2023 г.

5989 Чомаковци - на 25.05 и 29.05.2023 г.

5987 Лепица - на 19.05 и 26.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5886 Дисевица временно няма да работи на 25.05 и 26.05.2023 г.


 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5911 Варана  считано от 03.05.2023г. временно ще работи всяка сряда, със следното работно време:

Сряда – от 10:00ч. до 12:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5954 Лозица и Бяла вода временно няма да работи на 04.05 и 05.05.2023 г.

ПС 5962 Шияково временно няма да работи на 26.05 и 30.05.2023 г.

ПС 5967 Ленково временно няма да работи на 04.05 и 05.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5858 Славовица временно няма да работи на 04.05 и 05.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

5892 Тученица временно няма да работи  на 04.05 и 05.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5985 Глава временно няма да работи на 04.05 и 05.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5969 Долни Вит временно няма да работи на 27.04 и 28.04.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5948 Бацова махала временно няма да работи на 26.04 и 27.04.2023 г.

ПС 5969 Долни Вит временно няма да работи на 25.04 и 26.04.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5875 Ралево временно няма да работи от 25.04 до 27.04.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 01.06.2023 г. ПС 5895 Пелишат временно ще работи в дните вторник и четвъртък със следното работно време:
от 10.30 ч. до  14.30 ч.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5923 Българене временно няма да работи от 24.04 до 26.04.2023 г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 21.04.2023 г. ПС 5864 Гостиля временно ще работи всяка сряда със следното работно време:

От 09:30ч.  до 13:30 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС към ОПС Плевен временно няма да работат, както следва:

ПС 5987 Лепица -  на 21.04, 27.04 и 28.04.2023 г.

ПС 5950 Новачене - на  05.05, 16.05 , 19.05 и 26.05.2023 г.

ПС 5897 Згалево -  от 03.05 до 05.05.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5891 Бохот временно няма да работи от 13.04 до 18.04.2023 г. вкл.

ПС 5849 Биволаре временно няма да работи от 20.04 до 21.04.2023 г вкл.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 03.04.2023г. ПС към ОПС Плевен временно ще работят, както следва:

ПС 5899 Тотлебен - понеделник, сряда и петък от 08.00 ч. до 12.00 ч.

ПС 5848 Божурица - вторник и четвъртък от 09.00 ч. до 13.00 ч.

ПС 5873 Победа - понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 13.00 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 03.04.2023г. ПС към ОПС Плевен временно ще работят, както следва:

ПС 5878 Петърница - понеделник, сряда и петък от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

ПС 5882 Търнене - вторник и четвъртък от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 03.04.2023г. ПС към ОПС Плевен временно ще работят, както следва:

ПС 5885 Къшин  -   понеделник,  сряда и петък от 12:30 ч. до 14:30 ч.

ПС 5998 Ракита - вторник и петък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

ПС 5997 Радомирци - понеделник, сряда, четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.


 

ПС 5882  Търнене (ОПС Плевен) временно няма да работи на 03.04 и 04.04.2023 г.


ПС към ОПС Плевен временно няма да работят, както следва:        

ПС 5839 Буковлък - на 03.04 и 04.04.2023 г.

ПС 5878 Петърница - на 03.04 и 04.04.2023 г.


ПС към ОПС Плевен временно няма да работят

ПС 5841 Гривица - от 29.03 до 31.03.2023 г.

ПС 5843 Мечка -  на 03.04 и 04.04.2023 г.

ПС 5844 Бръщляница - на 04.04 и 25.04.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5969 Долни Вит ще ползва отпуска от  24.03 до  28.03.2023 г.

ПС Изгрев ще ползва отпуска на 29.03, 03.04 и 05.04.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5877 Бъркач временно няма да работи от 27.03 до 29.03.2023 г


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС към ОПС Плевен временно няма да работят както следва:

ПС 5851 Опанец - на 23.03 и 24.03.2023 г.

ПС 5892 Тученица - на 23.03 и 24.03.2023 г.

ПС 5914 Аспарухово - на 22.03 и 23.03.2023 г.

ПС 5920 Стежерово - на 27.03 и 28.03.2023 г.

ПС 5836 Лазарово - на 28.03 и 29.03.2023 г.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

5865 Староселци ще ползва отпуска от 22.03 до 24.03.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5895 Пелишат временно няма да работи от 20.03 до 22.03.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5948 Бацова  махала временно няма да работи на 17.03 и 20.03.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

През м. Март 2023г. ПС 5967  Ленково временно ще работи  вторник и четвъртък, както следва:

14.03, 16.03, 21.03, 23.03, 28.03 и 30.03.2023 г.

С работно време от 07.00 ч. до 12.00 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

На 07.03.2023 г. от  09:00 ч.  до 16:00 часа  ПС 5840 Славяново временно няма да работи поради прекъсване на електрозахранването и извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.  


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5967 Ленково (ОПС Плевен) временно няма да работи на 02.03 и 06.03.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5892  Тученица временно няма да работи на 22.02, 23.02 и 28.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5849 Биволаре временно няма да работи от 23.02 до 27.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

На 14.02. и 15.02.2023г. ПС 5801 Плевен временно ще работи със следното работно време:

08:00 – 12:00

13:00 – 16:30


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5965 Евлогиево и ПС 5964 Жернов временно няма да работят на 14.02, 16.02, 21.02 и 23.02.2023 г.

ПС 5962 Шияково временно няма да работи на 17.02 и 24.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5993 Реселец (ОПС Плевен) временно няма да работи на 07.02, 09.02, 14.02, 16.02, 21.02 и 23.02.2023 г.
ПС 5875 Ралево  (ОПС Плевен) временно няма да работи от 08.02 до 10.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5953 ВЪБЕЛ (ОПС ПЛЕВЕН) временно няма да работи от 03.02 до 06.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС  5844 Бръшляница (ОПС ПЛЕВЕН) временно няма да работи на 23.02 и 02.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5838 Радишево  (ОПС ПЛЕВЕН)  временно няма да работи от 31.01 до 02.02.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5864 ГОСТИЛЯ временно няма да работи на 26.01 и 27.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5994 Рупци  временно няма да работи на 26.01 и 27.01.2023 г.

ПС 5845 Върбица временно няма да работи на 30.01 и 31.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5865 Староселци (ОПС Плевен) временно няма да работи на 30.01 и 31.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС към ОПС Плевен временно няма да работят както следва:

ПС 5973 Дъбован - 26.01 и 27.01.2023 г.

ПС 5849 Биволаре -  от 26.01 до 30.01.2023 г.

ПС 5997 Радомирци - 26.01 и 27.01.2023 г.

ПС 5892 Тученица - 23.01 и 24.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 19.01.2023г. до 23.01.2023г. (вкл.) ПС 5969 Долни Вит (ОПС Плевен) временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 18.01.2023г. до 20.01.2023г. (вкл.) ПС 5801 Плевен (ОПС Плевен) временно ще работи със следното работно време:

08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. -  16:30 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5955 ЛЮБЕНОВО (ОПС ПЛЕВЕН) временно няма да работи на 19 и 20.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

5841 ПС ГРИВИЦА (ОПС Плевен) временно няма да работи от 13.01.2023 г. до 17.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5892 Тученица (ОПС Плевен) временно няма да работи от 11.01.2023 г. до 13.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

5967 ПС Ленково (ОПС Плевен)  временно няма да работи на 20.01, 24.01 и 27.01.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5881 Крушовица временно няма да работи на 29 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5868 Славовица временно няма да работи  на 20, 22, 29 и 30.12.2022 г.

ПС 5888 Горталово временно няма да работи от 19.12.2022 до 09.01.2023г.(вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5865 Староселци временно няма да работи на 29.12 и 30.12.2022 г.

ПС 5862 Брегаре временно няма да работи  21, 22, 23 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

5914 Аспарухово временно няма да работи на 19, 23 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

5981 ЧЕРВЕН БРЯГ 1 КЛОН l временно няма да работи на 19, 22 и 29.12.2022г., и на 03.01.2023 г.

5995 Девенци временно няма да работи на 03, 04, 26 и 27.01.2023 г.

5845 Върбица временно няма да работи на 03 и 04.01.2023 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5887 Тодорово временно ще работи в дните понеделник и петък, със следното работно време:

08:30-13:30 (с клиенти);

14:00-15:00 (разнос).

ПС 5888 Горталово временно ще работи в ден вторник, със следното работно време:

08:30-13:30 (с клиенти);

14:00-15:00 (разнос).

ПС 5874 Николаево временно ще работи в ден четвъртък, със следното работно време:

09:00 – 13:00.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5994 Рупци временно няма да работи на 29 и 30.12.2022 г.

ПС 5923 Българене временно няма да работи на 15, 16, 22 , 23 и 30.12.2022 г.

ПС 5879 Градина и ПС 5883  Къртажабене  временно няма да работят на 16 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5933 Петокладенци временно няма да работи на 15, 20, 22 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5954 Лозица и ПС 5932 Бяла вода временно няма да работят от 21.12.2022г. до 23.12.2022г.

ПС 5953 Въбел временно няма да работи на 15, 29 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5874 Николаево (ОПС Плевен) временно няма да работи на 29 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5957 АСЕНОВО (ОПС Плевен) временно няма да работи на 09, 23 и 30.12.2022 г.


 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5924 Изгрев  (ОПС Плевен) временно няма да работи на 13, 14, 19 , 21, 23 и 30.12.2022 г. 


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5952 ДРАГАШ ВОЙВОДА , ПС 5965 ЕВЛОГИЕВО, ПС 5964 ЖЕРНОВ временно няма да работят на 13, 15 и 20.12.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5993 Реселец временно няма да работи на 06, 08, 13 и 15.12.2022 г.

ПС 5885 Къшин временно няма да работи на 20, 21 и 22.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5864 Гостиля временно няма да работи от 19.12.2022 г. до 21.12.2022 г. (вкл.)

ПС 5888 Горталово и ПС 5887 Тодорово временно няма да работят на 09, 13, 14, 21, 22 и 23.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5998 Ракита на  05, 06, 12 и 30.12.2022 г


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5957 Асеново на 02 и 05.12.2022 г.

ПС 5973 Дъбован на  01, 02, 15, 16, 22, 23 и 29.12.2022 г

ПС 5948 Бацова от 14.12 до 16.12.2022 г. (вкл.)

ПС 5933 Петокладенци на 02 и 06.12.2022 г.

ПС 5981 Ч.Бряг 1 клон на 02 и 05.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5953 Въбел (ОПС Плевен) временно няма да работи на 29 и 30.12.2022 г.

ПС 5937 Кулина (ОПС Плевен) временно няма да работи на 19, 29 и 30.12.2022 г.

ПС 5848 Божурица (ОПС Плевен) временно няма да работи на 23 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5998 РАКИТА (ОПС Плевен) временно няма да работи на 05, 06, 29 и 30.12.2022 г.

ПС 5878 ПЕТЪРНИЦА (ОПС Плевен) временно няма да работи на 05 и 23.12.2022 г.

ПС 5989 ЧОМАКОВЦИ (ОПС Плевен) временно няма да работи на 05, 06 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5952 Драгаш войвода (ОПС Плевен) временно няма да работи на 01, 02 и 06.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5871 Писарово (ОПС Плевен) временно няма да работи на 02, 21, 22, 23 и 30.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5920 Стежерово от 02.10.2022г. до 06.12.2022 г. (вкл.)

ПС 5886 Дисевица на 01, 02, 23 и 29.12.2022 г.

ПС 5851 Опанец на 02, 23 и 29.12.2022 г.

ПС 5992 Бресте на 05, 06 и 23.12.2022 г.

ПС 5950 Новачене на 02, 05 и 16.12.2022 г.

ПС 5924 Изгрев на 29.11.2022г. и на 01 и 02.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5969 Долни Вит (ОПС Плевен) временно няма да работи от 02.12.2022г. до 06.12.2022г. (вкл.)

ПС 5879 Градина (ОПС Плевен) временно няма да работи от 01.12.2022г. до 05.12.2022г. (вкл.)

ПС 5883 Къртожабене (ОПС Плевен) временно няма да работи от 01.12.2022г. до 05.12.2022г. (вкл.)

ПС 5872 Беглеж (ОПС Плевен) временно няма да работи от 01.12.2022г. до 05.12.2022г. (вкл.)

ПС 5987 Лепица (ОПС Плевен) временно няма да работи на 29.11.2022 г., 02.12.2022 г., 16.12.2022 г и на 20.12.2022 г


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5892 Тученица (ОПС Плевен) временно няма да работи от 25.11.2022г. до 28.11.2022г. (вкл.)

ПС 5848 Божурица (ОПС Плевен) временно няма да работи от 25.11.2022г. до 28.11.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5887 Тодорово и ПС 5888 Горталово временно няма да работят на 23, 24, 28, 29 и 30 .11 .2022 г.

ПС 5882 Търнене временно няма да работи на  22 и 24.11.2022 г.

ПС 5985 Глава временно няма да работи на 28 и 29.11.2022, и на 02, 05 и 06.12.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5989 Чомаковци (ОПС Плевен) временно няма да работи на  18, 28 и 29.11.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5887 Тодорово временно ще работи в дните понеделник, сряда и петък, със следното работно време:

08:30-13:30 (с клиенти);

14:00-15:00 (разнос).

ПС 5888 Горталово временно ще работи в дните вторник и четвъртък, със следното работно време:

08:30-13:30 (с клиенти);

14:00-15:00 (разнос).


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5866 Каменец (ОПС Плевен) временно няма да работи на 04, 22 и 25.11.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5962 Шияково (ОПС Плевен) временно няма да работи на 18, 22 и 25.11.2022г.

ПС 5935 Деков (ОПС Плевен) временно няма да работи на 18 и 25.11.2022г. 


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС Петърница (ОПС Плевен)  временно няма да работи на 03, 04 и 25.11.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5915 Козар Белене (ОПС Плевен)  временно няма да работи от 31.10.2022г. до 02.11.2022г.


 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5913 Асеновци (ОПС Плевен) временно ще работи със следното работно време от понеделник до петък:

от 09:00 до 12:00


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5889 Борислав временно няма да работи на  01, 03, 08, 10, 15, 22, 24 и 29.11.2022г.

ПС 5973 Дъбован  временно няма да работи на  03, 04, 17 и 18.11.2022г.

ПС 5994 Рупци временно няма да работи на  28.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5894 Катерица (ОПС Плевен) временно няма да работи на 27 и 28.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5844 Бръшляница (ОПС Плевен) временно няма да работи на 03, 18 и 24.11.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5997 Радомирци (ОПС Плевен) временно няма да работи от 25.10.2022г. до 27.10.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5992 Бресте (ОПС Плевен) временно няма да работи от 26.10.2022г. до 28.10.2022г.(вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5877 Бъркач и ПС  5998 Ракита временно няма да работят на 27 и 28.10.2022 г.

Считано от 26.10.2022г. до 28.10.2022г. ПС 5886 Дисевица временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5784 Николаево (ОПС Плевен) временно няма да работи на 02, 03, 04, 09, 16, 23 и 30.11.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5866 Каменец (ОПС Плевен) временно няма да работи на 21.10.2022г. и на 28.10.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5985 Глава временно няма да работи на 27 и 28.10.2022г. , и на 03 и 04.11.2022г.

Считано от 19.10.2022г. до 21.10.2022г. (вкл.) ПС 5892 Тученица временно няма да работи.

Считано от 24.10.2022г. до 26.10.2022 г. (вкл.) ПС 5865 Страселци временно няма да работи.

ПС 5955 Любеново временно няма да работи.на 26 до 27.10.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5995 Девенци временно няма да работи на 20.10.2022 г.

ПС 5957 Асеново временно няма да работи на 18 и 20.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5920 Стежерово временно няма да работи на 25 и 28.10.2022г. 

ПС 5880 Г. Дъбник временно няма да работи на 19.10.2022г.

ПС 5836 Лазараво временно няма да работи на 20 и 21.10.2022г.

ПС 5974 Загражден временно няма да работи на 17 и 18.10.2022г.

ПС 5933 Петокладенци временно няма да работи на 18, 21 и  26.10.2022г.

ПС 5989 Чомаковци временно няма да работи на 24, 28 и 31.10. 2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5937 Кулина вода временно няма да работи на 18, 20, 21, 27 и 28.10.2022г.

ПС 5848 Божурица временно няма да работи на  25 и 26.10.2022 г.  и  на 03 и 04.11.2022 г.

Считано от 18.10.2022г. до 21.10.2022г. (вкл.) ПС 5949 Санадиново временно няма да работи.

Считано от 24.10.2022г. до 26.10.2022г. (вкл.) ПС 5849 Биволаре временно няма да работи.

Считано от 20.10.2022г. до 21.10.2022 г. (вкл.) ПС 5973 Дъбован временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5974 Загражден  временно няма да работи на 04 и 05.10.2022 г.

ПС 5962 Шияково временно няма да работи на 18, 25 и 28.10.2022 г.

ПС 5967 Ленково временно няма да работи на  06 и 25.10.2022 г.

ПС 5933 Петокладенци временно няма да работи на 06.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5858 Славовица няма да работи на 04.10.2022г.

ПС  5961 Крета временно няма да работи на 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 и 27.10.2022г. и на 03.11.2022г.

ПС 5891 Бохот няма да работи на 06.10.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 03.10.2022г. до 05.10.2022 г. (вкл.) ПС 5892 Тученица временно няма да работи.

На 05.10. и 06.10.2022г. ПС 5847 Рибен временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5889 БОРИСЛАВ (ОПС Плевен) временно няма да работи на 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25  и 27.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5954 Лозица и ПС 5932 Бяла временно няма да работят на 29 и 30.09.2022 г.

ПС 5955 Любеново временно няма да работи на   03.10.2022 г.

ПС 5878 Петърница временно няма да работи на 03, 04, 27 и 28.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 27.09.2022г. до 30.09.2022г. ПС 5913 Асеновци временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

На 27.09.2022г. и на 28.09.2022г. ПС 5801 Плевен временно ще работи със следното работно време с клиенти:

От 08:00ч. до 12:00ч.

От 13:00ч. до 16:30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5895 Пелишат  временно няма да работи на 26, 28 и 29.09.2022 г.

 ПС 5892 Тученица временно няма да работи на 27, 28 и 30.09.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5985 Глава (ОПС Плевен) временно няма да работи на  23.09.2022г., на 04 и 06.10.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5949 Санадиново временно няма да работи на 20, 21 и 23.09.2022 г.

 ПС 5861 Байкал временно няма да работи на 20 и 21.09.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5924 Изгрев

 В дните 19, 20 и 30.09.2022г. 5924 Изгрев няма да работи


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5865 Староселци

Считано  от 21.09.2022г. до 26.09.2022г. включително  ПС 5865 Староселци няма да работи


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5875 Ралево

Считано от 16.09.2022 ПС 5875 Ралево временно ще работи в дните понеделник, сряда и петък.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5874 Николаево

Считано от 16.09.2022 ПС 5874 Николаево временно ще работи в дните вторник и четвъртък.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5892 Тученица

 От 20 до 23.09.2022 г.  (вкл.) ПС 5892 Тученица няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5895 Пелишат

В дните 14, 21 и 28.09.2022 г.  ПС 5895 Пелишат временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5880 Горни Дъбник (ОПС Плевен) временно няма да работи на 13, 14 и 16.09.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5965 Евлогиево

В дните 08, 13, 15, 20, 27 и 29.09.2022 г.  ПС 5965 Евлогиево временно няма да работи.

ПС 5964 Жернов

В дните 08, 13, 15, 20, 27 и 29.09.2022 г.  ПС 5964 Жернов временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5969 Долни Вит

В дните 08, 13, 15, 20, 27 и 29.09.2022 г. ПС 5969 Долни Вит временно няма да работи.

ПС 5959 Сомовит

В дните 05, 09, 12, 14, 16,  19, 21, 23, 26, 28и 30.09.2022 г. ПС 5959 Сомовит временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 02.09. до 05.09.2022 г. (вкл.) ПС 5865 СТАРОСЕЛЦИ временно няма да работи.

ПС 5951 ЧЕРКОВИЦА временно няма да работи на 01.09.2022г. и на 02.09.2022 г.

ПС 5934 ТАТАРИ и ПС 5935 ДЕКОВ временно няма да работят на 05.09.2022г. и на 23.09.2022 г.

 ПС 5878 ПЕТЪРНИЦА временно няма да работи на 02, 05 и 23.09.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 01.09.2022г. до 05.09.2022г. (вкл.) ПС 5992 Бресте, ПС 5879 Градина и ПС 5883 Къртожабане временно няма да работят.

ПС 5847 Рибен няма да работи на 05.09.2022 г.

 ПС 5934 Татари  няма да работи на 30.08.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5987 ЛЕПИЦА временно няма да работи на 19, 23, 26 и 30.08.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5990 ТЕЛИШ  временно няма да работи на 19, 23, 25 и 29.08 .2022г.

ПС 5871 ПИСАРОВО временно няма да работи на 18, 22, 24, 26 и 30.08.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5895 Пелишат временно няма да работи на 30.08.2022г., на 01 и на 05.09.2022г.

ПС 5841 Гривица временно няма да работи на 17, 24, 29 и 31.08.2022г. и на 02.09.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5882 ТЪРНЕНЕ временно няма да работи на:19, 23 и 30.08.2022г.

ПС 5894 КАТЕРИЦА временно няма да работи от 31.08.2022г. до 02.09.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 15.08.2022г. до 26.08.2022г. ПС 5801 Плевен временно ще работи със следното работно време с клиенти:

 От 08:00ч. до 12:00ч.

От 13:00ч. до 16:30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5959 СОМОВИТ временно няма да работи на 16, 18, 23, 25, 30.08.2022г. и на 01.09.2022г.

ПС 5969 ДОЛНИ ВИТ временно няма да работи на 17, 19, 22,24, 26, 29, 30.08.2022г. и  на 02.09.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5989 ЧОМАКОВЦИ  временно няма да работи от 26.08.2022г. до 30.08.2022г.(вкл.), и на 05.09.2022г.

ПС 5973 ДЪБОВАН  временно няма да работи от 18.08.2022г. до 19.08.2022г.(вкл.), и на 31.08.2022г.

ПС 5926 БОЖУРЛУКА временно няма да работи от 15.08.2022г. до 22.08.2022г.(вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5910  ГРАДИЩЕ КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5910 Градище временно няма да работи от 22.08 до 24.08.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5841 ГРИВИЦА КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5841 Гривица временно няма да работи на 17.08, 24.08 и 31.08.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 22.07.2022г. до 26.07.2022г. /вкл./ ПС 5845 Върбица няма да работи

Считано от 27.07.2022г. до 29.07.2022г. /вкл./ ПС 5925 Трънчовица няма да работи


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 02.08.2022г. до 05.08.2022г. (вкл) ПС 5965 Евлогиево и ПС 5964 Жернов временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5801 ПЛЕВЕН КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 18.07.2022г. до 29.07.2022г. (вкл.) ПС 5801 Плевен временно ще работи със следното работно време:

от 08:00ч. до 12:00ч.

от 13:00ч. до 16:30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

 ПС 5937 Кулина вода няма да работи на 19.07, 21.07 и 22.07.2022 г.

ПС 5891 Бохот няма да работи на 14.07.2022 г.

ПС 5877 Бъркат няма да работи на 15.07 и 22.07.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5989 ЧОМАКОВЦИ  КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 28.07.2022г. до 01.08.2022г. (вкл.) ПС 5989 Чомаковци няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5878 ПЕТЪРНИЦА КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

На 01.07.2022г. (петък) и на 04.07.2022г. (понеделник) ПС 5878 Петърница няма да работи с клиенти.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5844 Бръшляница няма да работи на следните дати: 05.07, 14.07 и 22.07.2022 г.

ПС 5879 Градина и ПС 5883 Къртожабене  няма да работят от 01.07 до 05.07.2022 г. вкл.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5969 ДОЛНИ ВИТ КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 27.06.2022г. до 29.06.2022г. (вкл.) ПС 5969 Долни Вит временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5920 СЕЖЕРЕВО КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5920 Стежерово временно няма да работи от 30.06.2022г. до 04.07.2022 г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5923 БЪЛГАРЕНЕ КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5923 Българене временно няма да работи на 24.06.2022 г., 01.07 и 04.07.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5920 СТЕЖЕРОВО КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5920 Стежерово временно няма да работи от  27.06. до 29.06.2022 г. вкл.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5985 ГЛАВА КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

ПС 5985 Глава временно няма да работи на следните дати: 27.06 и 28.06.2022 г.; 04.07 и 05.07.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5965 ЕВЛОГИЕВО и ПС 5964 ЖЕРНОВ КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

Считано от 01.04.2022г. до 30.04.2022г. (вкл.) ПС 5965 Евлогиево и ПС 5964 Жернов временно ще работят на 05, 07, 12, 14, 19, 20, 26 и 28 април 2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 5845 ВЪРБИЦА КЪМ ОПС ПЛЕВЕН

На  19.04.2022г. и 20.04.2022г. ПС 5845 Върбица няма да работи.