ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПС 5059 Дичин временно няма да работи, считано от 18.05.2023г. до 26.05.2023г. вкл.

На 19.05.2023г., 26.05.2023г. и 31.05.2023г. ПС 5006 В. Търново – 6 клон, бул. „България“ № 33 ще работи с временно работно време:

от 8:00 до 12:00;

от 13:00 до 16:30.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 20.04.2023 г. от 09:00 ч. до 15:00 часа ПС 5200 Павликени временно няма да работи поради прекъсване на електрозахранването и извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия. Ще се извършва само доставъчна дейност и изплащане на социални помощи.


Временно работно време на ПС 5250 Свищов Ц към ОПС В.Търново

На 18.04.2023 г. от 09:30 ч. до 15:00 часа ПС Свищов Ц временно няма да работи поради прекъсване на електрозахранването и извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия. Ще се извършва само доставъчна дейност и изплащане на социални помощи.


 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПС 5064 Балван (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 28.11.2022г. до 02.12.2022г. (вкл.)

ПС 5035 Вонеща вода (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 28.11.2022г. до 02.12.2022г. (вкл.)

ПС 5191 Вързулица (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 01.12.2022г. до 07.12.2022г. (вкл.)

ПС 5096 Калайджии (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 30.11.2022г. до 07.12.2022г. (вкл.)

ПС 5134 Крушето (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 29.11.2022г. до 02.12.2022г. (вкл.)

ПС 5222 Лесичери (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 28.11.2022г. до 02.12.2022г. (вкл.)

ПС 5147 Мерданя (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 28.11.2022г. до 06.12.2022г. (вкл.)

ПС 5193 Полски  сеновец (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 29.11.2022г. до 06.12.2022г. (вкл.)

ПС 5169 Нова върбовка (ОПС Велико Търново) временно няма да работи от 28.11.2022г. до 02.12.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПС 5232 БУТОВО и   ПС 5294 ГОРНА СТУДЕНА (ОПС В.Търново) временно няма да работят от 02.11.2022 г. до 04.11.2022 г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пощенски станции към ОПС Велико Търново временно няма да работят на следните дати:

        ПС                                                 от                  до

5042 ПЛАКОВО                              01.11.2022 г. – 04.11.2022 г.

5134 КРУШЕТО                              01.11.2022 г. – 04.11.2022 г.

5177 СУШИЦА                               01.11.2022 г. – 04.11.2022 г.

5191 ВЪРЗУЛИЦА                          01.11.2022 г. – 07.11.2022 г.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Считано от 27.10.2022г. до 02.11.2022г. ПС 5189 КУЦИНА временно няма да работи.

Считано от 28.10.2022г. до 04.11.2022г. ПС 5185 РАДАНОВО временно няма да работи.

Считано от 31.10.2022г. до 02.11.2022г. ПС 5222 ЛЕСИЧЕРИ временно няма да работи.

Считано от 31.10.2022г. до 04.11.2022г. ПС 5169 НОВА ВЪРБОВКА, ПС 5174 ЦАРСКИ ИЗВОР и ПС 5281 ВАРДИМ временно няма да работят.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Считано от 19.09.2022г. до 29.09.2022г. вкл. ПС В. Търново – 7 клон няма да работи с клиенти. Ще се извършва само доставъчна дейност.

Клиентите могат да ползват пощенски услуги в най-близките пощенски станции: ПС В. Търново Ц, ул. „Христо Ботев“ 1 и ПС В. Търново – 6 клон, бул. „България“ 33.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пощенски станции към ОПС Велико Търново временно няма да работят на следните дати:

    ПС                                                       от                  до

184 ПЕТКО КАРАВЕЛОВО               30.08.2022 г. – 05.09.2022 г.

5183 КЛИМЕНТОВО                         30.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5194 ИВАНЧА                                   30.08.2022 г. – 02.09.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пощенски станции към ОПС Велико Търново временно няма да работят на следните дати:

      ПС                                                    от                  до

5035 ВОНЕЩА ВОДА                     29.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5039 РАЙКОВЦИ                            29.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5233 ВЪРБОВКА                            31.08.2022 г. – 05.09.2022 г.

5134 КРУШЕТО                              01.09.2022 г. – 05.09.2022 г.

5292 ДЕЛЯНОВЦИ                        01.09.2022 г. – 05.09.2022 г.

5177 СУШИЦА                               01.09.2022 г. – 08.09.2022 г.

5049 ЛЕДЕНИК                              01.09.2022 г. – 05.09.2022 г.

5027 ШЕМШЕВО                            01.09.2022 г. – 05.09.2022 г.

5042 ПЛАКОВО                              01.09.2022 г. – 05.09.2022 г.

5191 ВЪРЗУЛИЦА                          01.09.2022 г. – 08.09.2022 г.

5230 КАРАЙСЕН                            01.09.2022 г. – 05.09.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пощенски станции към ОПС Велико Търново временно няма да работят на следните дати:

                         ПС                               от                  до

5222 ЛЕСИЧЕРИ                             26.08.2022 г. – 30.08.2022 г.

5031 БЕЛЯКОВЕЦ                          26.08.2022 г. – 01.09.2022 г.

5162 БАЛКАНЦИ                            26.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

5178 БЛАГОЕВО                             26.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

5179 ВЛАДИСЛАВ                          26.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

5098 МИЙКОВЦИ                            26.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

5133 СТРЕЛЕЦ                                29.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5134 ПАИСИЙ                                 29.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5185 РАДАНОВО                             29.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5193 ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ                29.08.2022 г. – 05.09.2022 г.

5232 БУТОВО                                 29.08.2022 г. – 05.09.2022 г.

5174 ЦАРСКИ ИЗВОР                      29.08.2022 г. – 05.09.2022 г.

5227 ГОРНА ЛИПНИЦА                   29.08.2022 г. – 31.08.2022 г.

5225 ПАТРЕШ                                 30.08.2022 г. – 05.09.2022 г.

5223 ДЪСКОТ                                  30.08.2022 г. – 02.09.2022 г.

5234 ДИМЧА                                    31.08.2022 г. – 05.09.2022 г.


Поради авария токозахранването на ПС 5250 Свищов Ц (ОПС В.Търново) е преустановено за неопределено време.

ПС 5252 Свищов 2 и ПС 5253 Свищов 3 работят нормално.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Считано  от 21.03.2022г до 11.04.2022г. (вкл.)  ПС 5242 Красно Градище временно ще работи на 23, 30 март и 6 април 2022г. със следното работно време: от 09:30ч. до 13.30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Считано  от 21.03.2022г до 05.04.2022г. (вкл.)  ПС 5184 Петко Каравелово временно ще работи на 23 и 30 март 2022г. със следното работно време: от 10:00ч. до 16:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Считано  от 16.03.2022г до 21.03.2022г. (вкл.)  ПС 5224 Паскалевец няма да работи с клиенти. В посочения период няма да се  извършва доставъчна дейност.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Считано  от 10.03.2022г до 15.03.2022г. (вкл.)  ПС 5048 Леденик и ПС 5027 Шемшево  няма да работят с клиенти.

В посочения период няма да се  извършва доставъчна дейност.