ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 17.05.2023г., за неопределено време ПС 7037 Кривня и ПС 7081 Писанец временно ще работят със следното работно време:
ПС 7037 Кривня - в дните вторник и петък от 08:00ч. до 12:00ч.;
ПС 7081 Писанец - в дните понеделник, сряда и четвъртък от 07:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:30ч.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 02.05.2023г. ПС 7131 Полско Косово временно ще работи в дните понеделник и петък с работно време:

от 08:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 15:30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 03.04.2023г. за неопределено време ПС 7161 Острица и ПС 7163 Каран Върбовка временно ще работят със следното работно време:

ПС 7161 Острица - в дните понеделник, сряда и петък от 09:00ч. до 12:00ч.

ПС 7163 Каран Върбовка - в дните вторник и четвъртък от 08:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 14:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 27.03.2023г. до 28.04.2023г. (вкл.) ПС 7165 Могилино временно ще работи със следното работно време

 петък - от 10:30ч. до 13:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 27.03.2023г. до 31.03.2023г. (вкл.) ПС 7038 Сеново Ц временно няма да работи.

В посочения период клиентите ще се обслужват от ПС 7039 Сеново 1.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

За неопределен период от време ПС към ОПС Русе временно работят със следното работно време:

ПС 7167 Баниска – понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 08:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 14:00ч.

ПС 7159 Широково – петък от 10:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 15:00ч.

ПС 7124 Стърмен – сряда и петък от 08:00ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 15:30ч.

ПС 7067 Малко враново – вторник, четвъртък и петък от 08:00ч. до 13:00ч.

ПС 7082 Сваленик – понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 08:00ч. до 12:30ч.

ПС 7083 Церовец – петък от 08:00ч. до 12:00ч.

ПС 7079 Нисово – четвъртък от 09:00ч. до 14:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Областна пощенска станция - Русе

За неопределен период от време ПС към ОПС Русе временно работят със следното работно време:

ПС 7138 Белцов – понеделник, вторник, четвъртък и петък от 08:00ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 14:30ч.

ПС 7134 Беляново – сряда от 09:00ч. до 13:00ч.

ПС 7122 Дряновец – вторник, четвъртък и петък от 08:00ч. до 13:00ч.

ПС 7121 Бистренци – понеделник и сряда от 10:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 15:30ч.

ПС 7119 Пет кладенци – четвъртък от 08:30ч. до 13:30ч.

ПС 7162 Чилнов – понеделник и четвъртък от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 14:30ч.

ПС 7169 Батишница – вторник, сряда и петък от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 14:30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

За неопределен период от време ПС към ОПС Русе временно работят със следното работно време:

ПС 7066 Черешово – понеделник и сряда от 08:00ч. до 13:00ч.

ПС 7007 Русе 7 – понеделник, вторник и четвъртък от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 14:00ч.

ПС 7011 Русе 11 – сряда и петък от 08:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 14:30ч.

ПС 7128 Босилковци – вторник, сряда и петък от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:30ч.

ПС 7127 Пейчиново – понеделник и четвъртък от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 13:30ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 7054 ПС ХОТАНЦА КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 01.03. до 07.03.2023г. (вкл.) ПС Хотанца временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 08.02.2023г.  ПС  временно ще работят със следното работно време:
 
ПС 7135 Лом Черковна - в ден четвъртък от 09:00ч. до 13:00ч. - работа с клиенти

 • от 13:30ч. до 14:30ч. - разнос на кореспонденция и печат;

ПС 7120 Копривец в дните понеделник, вторник, сряда и петък

 • от 07:30ч.до 12:30ч. и от 13:00ч. до 14:00ч. - работа с клиенти
 • от 14:00 до 16:30ч. - разнос на кореспонденция и печат.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

В периода от 06.02. до 17.02.2023г. ПС 7062 Кошарна и ПС 7063 Стамболово временно ще работят както следва:

ПС 7062 Кошарна - в дните понеделник и сряда;

ПС 7063 Стамболово - в дните вторник, четвъртък и петък.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 01.12.2022г. ПС към ОПС Русе временно ще работят със следното работно време:

ПС 7038 Сеново Ц 

 • в дните сряда и четвъртък от 7:30ч. до 13:00ч. - работа с клиенти;
 • от 13:30ч.до 15:00ч. - разнос на кореспонденция и печат;

ПС 7039 Сеново 1

 • в дните понеделник, вторник и петък от 08:00ч.до 13:00ч. - работа с клиенти;
 • от 13:30ч.до 15:30ч. - разнос на кореспонденция и печат.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 24.11.2022г. до 29.11.2022г. (вкл.) ПС 7055 Просена (ОПС Русе) временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 24.11.2022г. до 29.11.2022г. (вкл.) ПС 7055 Просена (ОПС Русе) временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

ПС 7128 Босилковци и ПС 7127 Пейчиново (ОПС Русе) временно няма да работят от 24.10.2022г. до 28.10.2022г. (вкл.).


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7055 ПРОСЕНА КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 24.10.2022г. до 28.10.2022г. (вкл.) ПС 7055 Просена временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7164 ПОМЕН КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 03.10.2022г. до 07.10.2022г. (вкл.) ПС 7164 Помен временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

 

Считано от 19.09.2022г. за неопределено време ПС 7159 Широково и ПС 7160 Кацелово временно ще работят със следното работно време:

 

ПС 7159 Широково - в ден петък от 10:30ч.до 15:00ч. - работа с клиенти

                                                              от 15:00ч.до 15:30ч. - разнос на кореспонденция и печат;

 

ПС 7160 Кацелово - в дните понеделник и сряда от 08:00ч.до 12:00ч. и от 13:00ч.до 15:00ч. - работа с клиенти

                                                              от 15:00ч.до 16:00ч. - разнос на кореспонденция и печат;

.....................................

ПС 7167 Баниска - в ден петък временно няма да работи.

.....................................

ПС 7161 Острица - в дните понеделник и сряда временно няма да работи.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

ПС 7055 Просена

Считано от 26.09.2022г. до 30.09.2022г. (вкл.) ПС 7055 Просена временно няма да работи.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 07.09.2022г. до 16.09.2022г. (вкл.) ПС 7073 Ястребово временно ще работи на 07.09., 12.09. и 14.09.2022г.

ПС 7072 Семерджиево временно няма да работи на 07, 12 и 14.09.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС ОТ ОПС РУСЕ

Считано от 25.08.2022г. до 30.08.2022г. (вкл.) ПС 7138 Белцов временно няма да работи.


ПС 7038 СЕНОВО Ц СЕ МЕСТИ НА НОВ АДРЕС

ПС 7038  Сеново Ц с настоящ адрес ул."Боровец" №1 А, ще се премести на нов адрес: ул "Александър Стамболийски" №70.

Преместването се налага с цел удобство на клиентите (на новия адрес ПС ще бъде на ет.1) и ще се извърши от 22.08.2022 г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7055 ПРОСЕНА КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 25.08.2022г. до 31.08.2022г. (вкл.) ПС 7055 Просена временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС ОТ ОПС РУСЕ

В периода от 26.08. до 08.09.2022г. ПС 7085 Табачка временно ще работи на 31.08. и на 05.09.2022г.

Считано от 15.08. до 23.08.2022г. ПС 7053 Долно Абланово временно няма да работи.


 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7175 ВОЛОВО КЪМ ОПС РУСЕ

През м.август 2022г. ПС 7175 Волово временно няма да работи на следните дати: 04.08., 09.08., 11.08., 12.08., 16.08., 18.08., 19.08., 23.08. и 25.08.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС ОТ ОПС РУСЕ

 В периода от 01.08.2022г. до 12.08.2022г. ПС 7068 Бабово временно ще работи на 04.08., 09.08. и 11.08.2022г. от 08:00ч. до 13:00ч.

 На 04.08., 09.08. и 11.08.2022г. ПС 7070 Ряхово временно няма да работи.

 Считано от 08.08.2022г. до 12.08.2022г. ПС 7084 Червен временно няма да работи.

 Считано от 01.08.2022г. до 05.08.2022г. ПС 7092 Тръстеник временно няма да работи.

 Считано от 26.07.2022г. до 29.07.2022г. ПС 7172 Батин временно няма да работи.

 Считано от 25.07.2022г. до 29.07.2022г. ПС 7055 Просена временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ

През м.юли и м.август 2022г. ПС 7120 Копривец, ПС 7121 Бистренци и ПС 7122 Дряновец временно ще работят със следното работно време:

 ПС 7120 Копривец - в дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък

от 08:00ч. до 12:30ч. - с клиенти

от 13:00ч. до 14:30ч. - разнос на кореспонденция и печат

 ПС 7121 Бистренци - в понеделник

от 09:30ч. до 13:00ч. - с клиенти

от 13:00ч. до 13:30ч. - разнос на кореспонденция и печат

 

ПС 7122 Дряновец - в петък

от 09:30ч. до 14:30ч. - с клиенти

от 15:00ч. до 16:00ч. - разнос на кореспонденция и печат.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7082 СВАЛЕНИК КЪМ ОПС РУСЕ

 В периода от 25.07.2022г.  до 28.07.2022г. включително ПС 7082 Сваленик временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7125 БОТРОВ (ОПС РУСЕ) 

 През м.юли 2022г. ПС 7125 Ботров временно няма да работи на следните дати: 04.07., 05.07., 07.07., 11.07., 12.07., 14.07., 19.07., 21.07., 26.07. и 28.07.2022г. 


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7161 ОСТРИЦА И ПС 7163 КАРАН ВЪРБОВКА КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 22.06.2022г. до 31.07.2022г. ПС 7161 Острица и ПС 7163 Каран върбовка временно ще работят със следното работно време:

ПС 7161 Острица - в дните вторник и четвъртък:

от 09:00ч. до 12:00ч. - с клиенти;

от 13:00ч. до 14:00ч. - разнос на кореспонденция и печат.

 

ПС 7163 Каран върбовка - в дните понеделник и сряда:

от 08:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 14:00ч. - с клиенти;

от 14:00ч. до 15:00ч. - разнос на кореспонденция и печат.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7059 САНДРОВО КЪМ ОПС РУСЕ

В периода от 22.06.2022г. до 27.06.2022г. включително ПС 7059 Сандрово временно няма да работи с клиенти.

В посочения период ще се извършва доставка на кореспонденция и печат.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7163 КАРАН ВЪРБОВКА КЪМ ОПС РУСЕ

В периода от 18.01.2022г. до 21.04.2022г. (вкл.) ПС 7163 Каран върбовка ще работи на 20 април 2022г. със следното работно време:

От 08:00ч. до 12:30ч.

От 13:00ч. до 14:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ В ПЕРИОДА ОТ 18.01.2022г. ДО 21.04.2022г. (вкл.):

•7132 Кривина ще работи на 18 и 21 април 2022г. със следното работно време:
От 08:00ч. до 12:30ч.
От 13:00ч. до 14:30ч.

•7123 Долна студена ще работи на 20 април 2022г. със следното работно време:
От 07:30ч. до 13:00ч.
От 14:00ч. до 15:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7165 МОГИЛИНО КЪМ ОПС РУСЕ

В периода от 18.04.2022 г. до 29.04.2022 г. вкл. ПС 7165 Могилино временно ще работи на 20 и 29 април 2022г. с работно време от 10:00 до 12:30 часа.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7068 БАБОВО и ПС 7070 РЯХОВО КЪМ ОПС РУСЕ ОТ 04.04.2022Г.

Считано от 04 април 2022г. за неопределено време ПС 7068 Бабово и ПС 7070 Ряхово ще работят със следното работно време:
- ПС 7068 Бабово временно ще работи в дните вторник и петък с работно време от 08:00ч. до 13:00ч.
- ПС 7070 Ряхово временно ще работи в дните понеделник, сряда и четвъртък с работно време от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:30ч. до 16:00ч.


 ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7165 МОГИЛИНО КЪМ ОПС РУСЕ

В периода от 04.04.2022 г. до 15.04.2022 г.вкл. ПС 7165 Могилино временно ще работи на 08 и 15  април 2022г. с работно време от 10:00 до 12:30 часа.


 ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7054 ХОТАНЦА КЪМ ОПС РУСЕ В ПЕРИОДА ОТ 30.03.2022г. ДО 04.04.2022г.

В периода от 30.03.2022 г. до 04.04.2022 г. ПС 7054 ХОТАНЦА временно ще работи на 01.04.2022 г. от 08:30 до 13:00 часа.


 ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС РУСЕ В ПЕРИОДА ОТ 28.03.2022г. ДО 01.04.2022г.(вкл.):

- ПС 7068 Бабово временно ще работи на 29.03.2022г. от 08:00ч. до 15:00ч.

- ПС 7070 Ряхово временно ще работи на 28.03.2022г. от 08:00ч. до 15:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7054 ХОТАНЦА КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 30.03.2022г. до 04.04.2022г. (вкл.) ПС 7054 Хотанца временно няма да работи.


 Временно работно време на пощенски станции към ОПС Русе в периода от 21.03.2022г. до 25.03.2022г.(вкл.):

 • ПС 7165 Могилино временно няма да работи;
 • ПС 7068 Бабово временно ще работи на 21, 22 и 24 март 2022г.,
 • ПС 7070 Ряхово временно ще работи на 23 и 25 март 2022 с работно време от 09:30 ч. до 15:00 ч.

Временно работно време на ПС 7133 Новград (ОПС Русе)

От  18.03.2022г. до 23.03.2022г. ПС 7133 Новград временно ще работи на 21.03.2022г. със следното работно време: от 08:30 до 13:00 ч.


 Временно работно време на ПС 7133 Новград (ОПС Русе)

Считано от 28.02.2022г. до 17.03.2022г. ПС 7133 Новград временно ще работи на следните дати и работно време:

04.03.2022 - от 08:30 до 13:00 ч.;

07.03.2022 - от 08:30 до 13:00 ч.;

08.03.2022  - от 08:30 до 13:00 ч.;

10.03.2022 -  от 08:30 до 13:00 ч.;

14.03.2022 - от 08:30 до 13:00 ч.;

17.03.2022 - от 08:30 до 13:00 ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПС 7125 БОТРОВ КЪМ ОПС РУСЕ

Считано от 01.10.2021г. ПС 7125 Ботров към ОПС Русе временно ще работи в понеделник с работно време:

 • от 08:00ч. до 14:00ч. (с клиенти);
 • от 14:30ч. до 16:30ч. (разнос).