ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

На 16.05.2023 год. (вторник) от 08:30 ч. до 16:30 ч. пощенска станция 7500 Силистра /ОПС Силистра / няма да работи поради прекъсване на елекрозахранването и извършване на профилактика на съоръженията от Енерго-Про Продажби АД.


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 28.03.2023г. до 07.04.2023г. (вкл.) ПС  7587 Сребърна и ПС 7588  Ветрен временно няма да работят.       


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7683 Боил временно няма да работи от 26.01. до 02.02.2023 г.

ПС 7634 Осен временно няма да работи от 25.01. до 30.01.2023 г.

ПС 7691 Яребица временно няма да работи от 23.01. до 31.01.2023г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7694 Златоклас и ПС 7569 Йорданово (ОПС Силистра) временно няма да работят от 01.12.2022г. до 06.12.2022г. (вкл.)

ПС 7690 Правда (ОПС Силистра) временно няма да работи от 01.12.2022г. до 07.12.2022г. (вкл.) 


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7694 Златоклас и ПС 7569 Йорданово (ОПС Силистра) временно няма да работят от 01.12.2022г. до 06.12.2022г. (вкл.)

ПС 7690 Правда (ОПС Силистра) временно няма да работи от 01.12.2022г. до 07.12.2022г. (вкл.) 


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7694 Златоклас (ОПС Силистра) временно няма да работи от 28.11.2022г. до 30.11.2022г. (вкл.)

ПС 7641 Зебил (ОПС Силистра) временно няма да работи от 23.11.2022г. до 30.11.2022г. (вкл.)

ПС 7573 Бабук (ОПС Силистра) временно няма да работи от 24.11.2022г. до 28.11.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7648 Белица (ОПС Силистра) временно няма да работи от 21.11.2022г. до 25.11.2022г. (вкл.)

ПС 7683 Боил (ОПС Силистра) временно няма да работи от 21.11.2022г. до 28.11.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

На 10.11.2022г. от 09:00ч. до 16:00 ч. ПС 7504 Силистра временно няма да работи поради прекъсване на електрозахранването и профилактика на съоръжения на Енергопро.

На 11.11.2022г. от 09:00ч. до 16:00 ч. ПС 7650 Дулово временно няма да работи поради прекъсване на електрозахранването и профилактика на съоръжения на Енергопро.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7665 Секулово (ОПС Силистра) временно няма да работи от 15.11.2022г. до 18.11.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 01.11.2022г. до 04.11.2022г. (вкл.) временно няма да работят следните пощенски станции:

ПС 7610 Зафирово

ПС 7644 Звенимир   

ПС 7665  Секулово 

ПС 7587 Сребърна

ПС 7588 Ветрен

ПС 7569 Йорданово


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Пощенски станции към ОПС Силистра временно няма да работят на следните дати:

ПС 7690 Правда  - От  01.11.2022г. до 08.11.2022г.  (вкл.) 

ПС 7692 Руйно и ПС  7658 Поройно  - От 01.11.2022г. до  04.11.2022г. (вкл.) 


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

 На 24.10.2022г. (понеделник) от 08:00ч. до 16:30ч. ПС 7500 Силистра, Пл."Свобода"№3 временно няма да работи, поради прекъсване на електрозахранването и извършване на профилактика на съоръженията на Енергопро.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

От 04.10.2022г. до 07.10.2022г. (вкл.) ПС 7625 Дичево (ОПС Силистра) временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

От 05.10.2022г. до 14.10.2022г. (вкл.) ПС 7692 Руйно (ОПС Силистра) временно ще работи със следното работно време:

от 15:00ч. до 17:00ч.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7615 Ножарево на 04, 06, 11, 13 и 18.10.2022 г.

ПС 7672 Межден и ПС 7580 Искра от 04.10.2022г. до 06.10.2022г. (вкл.)

ПС 7640 Цар Самуил на 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 26 и 27.10.2022г.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

ПС 7587 Сребърна, ПС 7690 Правда и ПС 7588 Ветрен от 03.10.2022г. до 07.10.2022г. (вкл.)

ПС 7691 Яребица и ПС 7577 Смилец от 03.10.2022г. до 06.10.2022г. (вкл.)

ПС 7657 Водно на 03, 04, 18, 20, 25 и 27.10.2022г. (вкл.)


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 23.09.2022г. до 06.10.2022 г. ПС 7694 Златоклас временно няма да работи.

Считано от  27.09.2022г. до 30.09. 22 г. ПС 7693 Чернолик  временно няма да работи.

Считано от 01.10.2022г.  до 06.10.2022г. ПС 7658 Поройно временно няма да работи.

Считано от 03.10.2022г. до 07.10.2022г. ПС 7665 Секулово временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 01.09.2022г.до 06.09.2022г. (вкл.) ПС 7539 Калипетрово временно няма да работи.

Ще има само доставъчна дейност.

ПС 7568 Брадвари

Считано от 01.09.2022г.до 09.09.2022г. (вкл.) ПС 7568 Брадвари временно няма да работи.

ПС 7587 Сребърна

Считано от 01.09.2022г.до 08.09.2022г. (вкл.) ПС 7587 Сребърна временно няма да работи.

ПС 7588 Ветрен

Считано от 01.09.2022г.до 08.09.2022г. (вкл.) ПС 7588 Ветрен временно няма да работи.

ПС 7615 Ножарево

В дните 08, 13, 15, 20, 23, 27 и 29.09.2022г. ПС 7615 Ножарево временно няма да работи.

ПС 7671 Овен

Считано от 01.09.2022г.до 09.09.2022г. (вкл.) ПС 7671 Овен временно няма да работи.

ПС 7690 Правда

Считано от 01.09.2022г.до 06.09.2022г. (вкл.) ПС 7690 Правда временно няма да работи.

ПС 7691 Яребица

Считано от 01.09.2022г.до 08.09.2022г. (вкл.) ПС 7691 Яребица временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 22.08.2022 г. до  26.08.2022 г.(вкл.)  ПС 7657 Водно временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

На 24.08.2022г. ПС 7630 Главиница към ОПС Силистра временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 22.08.2022 г. до  31.08.2022 г.(вкл.) ПС 7539 Калипетрово временно няма да работи. Ще се извършва доставка на пратки и на ежедневен и периодичен печат.

Считано от 17.08.2022 г. до  31.08.2022 г.(вкл.)  ПС 7568 Брадвари временно няма да работи.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 18.08.2022г. до 30.08.2022г. (вкл) ПС 7614 Черногор временно няма да работи.

На 11.08.2022г. и на 12.08.2022г. ПС 7641 Зебил временно няма да работи.                                                                

На 12.08.2022г. ПС 7644 Звенемир временно няма да работи.                             


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7620 МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ КЪМ ОПС СИЛИСТРА

 Считано от 29.03. 2022 г. за неопределено време  ПС 7620 Малък Преславец ще  работи от 13:00 до 17:00 часа


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7568 БРАДВАРИ КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 28.03.2022г. до 31.03.2022г. включително ПС 7568 Брадвари временно ще  работи от 13:00ч. до 15:00ч. В посочения период няма да се  извършва доставъчна дейност.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7683 БОИЛ КЪМ ОПС СИЛИСТРА

Считано от 21.03. до 25.03.2022г. включително ПС 7683 Боил временно ще работи от 13:30ч. до 16:30ч. В посочения период няма да се  извършва доставъчна дейност.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7690 ПРАВДА КЪМ ОПС СИЛИСТРА

 Считано от 07.03.2022г. до 10.03.2022г. включително ПС 7690 Правда към ОПС Силистра временно ще  работи със следното работно време:

от 14:00 часа до 16:00 часа (с клиенти)

В посочения период няма да се  извършва доставъчна дейност.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7681 ПАИСИЕВО КЪМ ОПС СИЛИСТРА

 Считано от 07.03.2022г. до 24.03.2022г. включително ПС 7681 Паисиево към ОПС Силистра временно ще работи със следното работно време от понеделник до петък:

от 14:00ч. до 16:00ч. (с клиенти)

В посочения период ще се  извършва доставъчна дейност.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7560 ДУЛОВО КЪМ ОПС СИЛИСТРА

На 22.10.2021 г. от 08:00 ч. до 15.30 ч. Пощенска станция 7560 Дулово  Ц, ул. „Васил Левски “ № 10 временно няма да работи,  поради прекъсване на електрозахарването от Енерго Про за извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.