Предлагани пликове в пощенските станции:

Размери на пощенските пликове Цена (лв.)
1. 114/162 мм, с лепило  0,06
2. 114/162 мм, със самозалепваща се лепенка  0,09
3. 110/220 (230) мм, със самозалепваща се лепенка 0,08
4. 110/220 (230) мм, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип “секретно” 0,10
5. 162/229 мм, със самозалепваща се лепенка 0,10
6. 162/229 мм, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип “секретно” 0,14
7. 229/324 мм, със самозалепваща се лепенка 0,18
8. 229/324 мм, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип “секретно” 0,22
9. 200/275 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета”  0,65
10. 200/175 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета”  0,55
11. 290/370 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета”  1,10
12. 320/455 мм, със самозалепваща се лепенка и “въздушни мехурчета”  1,60
Размери на полетиленови пликове  
13. 162/229 мм, със самозалепваща се лепенка и със залепване тип “секретно” 0,21
14. 265/320 мм, със самозалепваща се лепенка и със залепване тип “секретно” 0,30
Размери на пликове от картон  
15. 162/229 мм, със самозалепваща се лепенка и със залепване тип “секретно” 0,80
16. 265/320 мм, със самозалепваща се лепенка и със залепване тип “секретно” 1,15

За пратки с предимство в пощенските станции се продават сини пощенски пликове, със самозалепваща се лепенка, със залепване тип „секретно”, чиито размери и цени са под номера 4, 6 и 8 в таблицата.

Пощенските пликове със самозалепваща се лепенка и „въздушни мехурчета” (номера 9, 10, 11 и 12) се предлагат със или без отпечатани адресни полета за получател и подател.

 

В офисите на Български пощи се предлагат опаковки със следните размери:

 кашон  Размери единична цена  
мм лева с ДДС
1 200/100/60 0,35
2 250/170/100 0,90
3 300/250/150 1,35
4 300/200/300 2,60
5 120/120/600 1,55

За гарантиране целостта на предмети вложени в пратки „Български пощи” ЕАД предлага за продажба в пощенските станции бъбъл и стреч фолио.

Материалите са подходящи за опаковането на електронна техника, CD – та, чупливи предмети, сувенири и др.

Бъбъл и стреч фолиото се продава на линеен метър в пощенските станции от приложения списък.