ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ВИДИН

На 15.05.2023 г., поради профилактика на трансформаторите в ОПС Видин и ПС Видин Ц няма да има електрическо захранване от 11.30ч. до 15.00ч.