ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 29.05.2023 г. до 02.06.2023 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 29.05.2023 г. до 02.06.2023 г. ще се промени работното време на пощенска станцииякъм ОПС София област както следва:

2233 ПС КОСТИНБРОД 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За дата 26.05.2023 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2213 ПС КРУША:

 • с клиенти – от 09.00 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 23.05.2023 г. до 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2252 ПС ШУМА:

 • от понеделник до петък – от 09.00 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2236 ПС БУЧИН ПРОХОД:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 23.05.2023 г., 25.05.2023 г. и от 30.05.2023 г. до 01.06.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2250 ПС ГИНЦИ:

 • понеделник и петък – от 11.00 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност – от 12.30 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник, сряда и четвъртък – от 11.00 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2255 ПС КОМЩИЦА:

 • понеделник и петък – от 08.00 ч. до 09.30 ч.; доставъчна дейност – от 09.30 ч. до 10.00 ч.;
 • вторник, сряда и четвъртък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 25.05.2023 г. до 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2017 ПС РАЙОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.05.2023 г. до 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2273 ПС СЕЛО ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.05.2023 г. до 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2233 ПС КОСТИНБРОД:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.05.2023 г. до 16.06.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.00 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 14.00 ч.; доставъчна дейност – от 14.00 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.30 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 25.05.2023 г. до 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 09.30 ч.; доставъчна дейност – от 09.30 ч. до 10.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 16.05.2023 г. до 02.06.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2287 ПС ЦЕРОВО:

 • от понеделник до петък – от 12.30 ч. до 15.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2285 ПС ТОМПСЪН:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 25.05.2023 г. до 02.06.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2215 ПС ГАБЕР:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 15.05.2023 г. до 02.06.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.05.2023 г. до 29.05.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2210 ПС ДРАГОМАН:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 16.05.2023 г. до 30.05.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2129 ПС РАВНО ПОЛЕ:

 • от понеделник до петък – от 07.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.05.2023 г. до 26.05.2023 г. и от 07.06.2023 г. до 13.06.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2139 ПС МУСАЧЕВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 16.05.2023 г. до 30.05.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2129 ПС РАВНО ПОЛЕ:

 • от понеделник до петък – от 07.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.05.2023 г. до 26.05.2023 г. и от 07.06.2023 г. до 13.06.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2139 ПС МУСАЧЕВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 02.05.2023 г. до 17.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2273 ПС СЕЛО ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 02.05.2023 г. до 19.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2162 ПС РАЗЛИВ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 02.05.2023 г. до 31.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 02.05.2023 г. до 05.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2296 ПС ЛУКОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.30ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 09.05.2023 г. до 31.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 26.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2296 ПС ЛУКОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 02.05.2023 г. до 31.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2046 ПС ГОРНА ВАСИЛИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2048 ПС ПЧЕЛИН:

 • сряда и сряда – от 10.00 ч. до 13.30 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък - от 13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2074 ПС БУНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 09.00 ч. до 10.30 ч.; доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 02.05.2023 г. до 05.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 21.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2084 ПС ЧАВДАР:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2120 ПС САРАНЦИ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2122 ПС ЧЕКАНЧЕВО:

 • понеделник, сряда и сряда – от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 24.04.2023 г. до 05.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2285 ПС ТОМСЪН:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2294 2294 ПС РЕБРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.; доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 20.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2270 ПС БОВ:

 • понеделник и сряда – от 12.00 ч. до 14.00 ч.; доставъчна дейност – от 14.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник и сряда – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2273 ПС СЕЛО ЛАКАТНИК:

 • понеделник и сряда – от 15.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 20.04.2023 г. до 27.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2287 ПС ЦЕРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 18.04.2023 г. до 25.04.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2131 ПС ГОРНА МАЛИНА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 09.30 ч.; доставъчна дейност – от 09.30 ч. до 10.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 02.05.2023 г. до 05.05.2023 г. и от 22.05.2023 г. до 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2227 ПС БОЖУРИЩЕ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 12.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2074 ПС БУНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2150 ПС СКРАВЕНА:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2147 ПС НОВАЧЕНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 11.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2046 ПС ГОРНА ВАСИЛИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2048 ПС ПЧЕЛИН:

 • сряда и петък – от 10.00 ч. до 13.30 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък – от 13.03 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 10.04.2023 г. до 13.04.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2018 ПС РЕЛЬОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 18.04.2023 г. до 21.04.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2139 ПС МУСАЧЕВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 03.04.2023 г. до 07.04.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 18.04.2023 г. до 21.04.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2237 ПС ДРАГОВИЩИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 03.04.2023 г. до 28.04.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2074 ПС БУНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 09.00 ч. до 13.00 ч.; доставъчна дейност – от   12.30 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 09.00 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 04.04.2023 г. до 07.04.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2126 ПС ЧУРЕК:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 04.04.2023 г. до 12.04.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2087 ПС ЧЕЛОПЕЧ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 03.04.2023 г. до 13.04.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • Понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   10.00 ч. до 10.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 07.30 ч. до 13.00 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 13.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г. се променя работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2126 ПС ЧУРЕК:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.00 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   12.00 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 10.00 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2017 ПС РАЙОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2252 ПС ШУМА:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 20.03.2023 г. до 27.03.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 20.03.2023 г. до 30.03.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2086 ПС МИРКОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 27.03.2023 г. до 29.03.2023 г. и на 03.04.2023 г. се променя работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2119 ПС ЛЕСНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 10.30 ч.; доставъчна дейност – от   10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 16.03.2023 г. до 24.03.2023 г. се променя работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 16.03.2023 г. до 27.03.2023 г. се променя работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2287 ПС ЦЕРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 20.03.2023 г. до 31.03.2023 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2123 ПС НЕГУШЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   12.00 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2017 ПС РАЙОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 27.02.2023 г. до 28.02.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2122 ПС ЧЕКАНЧЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 24.02.2023 г. до 02.03.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2020 ПС ГОВЕДАРЦИ:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 17.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 28.02.2023 г. до 02.03.2023 г. се променя работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2011 ПС БЕЛИ ИСКЪР:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 часа;
 • почивен ден – събота и неделя.

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   10.00 ч. до 10.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 13.00 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 13.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 21.02.2023 г. до 24.02.2023 г. се променя работното време на  пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2122 ПС ЧЕКАНЧЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За дата 24.02.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • от 08.00 ч. до 12.00 ч.

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.03.2023 г. до 06.03.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2129 ПС РАВНО ПОЛЕ:

 • от понеделник до петък – от 07.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 13.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 20.02.2023 г. до 28.02.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2119 ПС ЛЕСНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 20.02.2023 г. до 08.03.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2015 ПС ШИПОЧАНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 20.02.2023 г. до 28.02.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 24.02.2023 г. до 02.03.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2294 ПС РЕБРОВО:

 • от понеделник до петък – от 12.30 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2285 ПС ТОМПСЪН:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 20.02.2023 г. до 06.03.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2131 ПС ГОРНА МАЛИНА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 13.02.2023 г. до 20.02.2023 г. се променя работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ:

 • Понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • Вторник и четвъртък – 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • Понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 03.02.2023 г. до 17.02.2023 г. се променя работното време на  пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2131 ПС ГОРНА МАЛИНА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г. работното време на пощенска станция 2044 ПС МАРИЦА към ОПС София област е, както следва:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя. 

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.02.2023 г. до 06.02.2023 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2212 ПС КАЛОТИНА:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.00 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност – от   12.30 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 10.00 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

За периода от 07.02.2023 г. до 13.02.2023 г. и от 13.02.2023 г. до 27.02.2023 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2109 ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 26.01.2023 г. до 06.02.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 25.01.2023 г. до 27.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 13.02.2023 г. до 17.02.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2234 ПС ПЕТЪРЧ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2119 ПС ЛЕСНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 16.01.2023 г. до 31.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2011 ПС БЕЛИ ИСКЪР:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 09.01.2023 г. до 20.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2060 ПС ВАКАРЕЛ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 09.01.2023 г. до 31.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2162 ПС РАЗЛИВ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 23.01.2023 г. до 26.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2215 ПС ГАБЕР:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 20.01.2023 г. до 30.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2294 ПС РЕБРОВО:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 03.01.2023 г. до 04.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2044 ПС МАРИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2045 ПС ГУЦАЛ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 03.01.2023 г. до 06.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2060 ПС ВАКАРЕЛ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2200 ПС СЛИВНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 14.12.2022 г. до 23.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2017 ПС РАЙОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2123 ПС НЕГУШЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 13.00 ч.; доставъчна дейност – от   13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 29.12.2022 г. до 06.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2122 ПС ЧЕКАНЧЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 20.12.2022 г. до 23.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2139 ПС МУСАЧЕВО:

 • от понеделник до петък – от 07.00 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 14.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2015 ПС ШИПОЧАНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2027 ПС ГОРНИ ОКОЛ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 13.12.2022 г. до 16.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 14.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 13.12.2022 г. до 06.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2212 ПС КАЛОТИНА:

 • понеделник, сряда и петък – от 09.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   12.00 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 09.30 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 19.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2132 ПС БЕЛОПОПЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2133 ПС БАЙЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   10.00 ч. до 10.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 08.12.2022 г. до 14.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2109 ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 07.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.12.2022 г. до 05.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2131 ПС ГОРНА МАЛИНА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 05.12.2022 г. до 06.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2015 ПС ШИПОЧАНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 05.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2044 ПС МАРИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2045 ПС ГУЦАЛ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 19.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 12.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.00 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност – от   12.30 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2126 ПС ЧУРЕК:

 • понеделник, сряда и петък – от 14.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.00 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – вторник – от 12.00 ч. до 13.00 ч. в с. Потоп, четвъртък – от 12.00 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 21.12.2022 г. до 29.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2294 ПС РЕБРОВО:

 • от понеделник до петък – от 11.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2285 ПС ТОМПСЪН:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.12.2022 г. до 14.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2111 ПС Петково:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност  понеделник, сряда и петък – от   11.00 ч. до 12.00 ч. в Априлово;
 • доставъчна дейност  вторник и четвъртък – от 11.00 ч. до 12.00 ч. в с. Долна Малина;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.12.2022 г. до 06.12.2022 г. и от 16.12.2022 г. до 23.12.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2287 ПС ЦЕРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 12.12.2022 г. до 13.01.2023 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 29.11.2022 г. до 30.12.2022 г., от 07.12.2022 г. до 15.12.2022 г. и от 29.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 12.12.2022 г. до 31.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2147 ПС НОВАЧЕНЕ:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2150 ПС СКРАВЕНА:

 • от понеделник до петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 28.11.2022 г. до 09.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2017 ПС РАЙОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 28.11.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2234 ПС ПЕТЪРЧ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 30.11.2022 г. до 06.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2020 ПС ГОВЕДАРЦИ:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 16.30 ч. до 17.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 17.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 28.11.2022 г. до 06.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2123 ПС НЕГУШЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 14.30 ч.;
  • почивен ден – събота и неделя.

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
  • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 28.11.2022 г. до 20.12.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2167 ПС РАВНИЩЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
  • почивен ден – събота и неделя.

2163 ПС ДЖУРОВО:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
  • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 28.11.2022 г. до 06.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2123 ПС НЕГУШЕВО

 • Понеделник, сряда и петък от  15:30 ч. до 16:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:30 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2120 ПС САРАНЦИ

 • Понеделник, сряда и петък от  08:00 ч. до 13:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 15:30 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 13:30 ч. до 14:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 22.11.2022 г. до 29.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2132 ПС БЕЛОПОПЦИ

 • Понеделник, сряда и петък от  11:30 ч. до 15:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 11:30 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 15:30 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2133 ПС БАЙЛОВО

 • Понеделник, сряда и петък от  07:30 ч. до 10:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 07:30 ч. до 10:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 10:00 ч. до 10:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 23.11.2022 г. до 30.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2294 ПС РЕБРОВО

 • От понеделник до петък от  11:30 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 14:30 ч. до 15:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2285 ПС ТОМПСЪН

 • От понеделник до петък от  07:30 ч. до 10:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 16:00 ч. до 16:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 21.11.2022 г. до 24.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2084 ПС ЧАВДАР

 • От понеделник до петък от  08:30 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 15:30 ч. до 17:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2017 ПС РАЙОВО

 • Понеделник, сряда и петък от  07:30 ч. до 12:00 часа и от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 12:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 14:30 ч. до 16:30 часа, вторник и четвъртък от 07:30 ч. до 11:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 21.11.2022 г. до 06.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва

2003 ПС САМОКОВ – 3

 • От понеделник до петък от  08:00 ч. до 14:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 15:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2010 ПС БОРОВЕЦ

 • Понеделник, сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 28.11.2022 г. до 06.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2011 ПС БЕЛИ ИСКЪР

 • Понеделник, сряда и петък от  08:00 ч. до 11:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

За периода от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2120 ПС САРАНЦИ

 • Понеделник, сряда и петък от  08:00 ч. до 14:00 часа
 • Вторник и четвъртък от   16:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 14:00 ч. до 15:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2122 ПС ЧЕКАНЧЕВО

 • Понеделник, сряда и петък от  16:00 ч. до 16:30 часа
 • Вторник и четвъртък от   08:00 ч. до 15:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:30 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 17.11.2022 г. до 02.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2045 ПС ГУЦАЛ

 • Понеделник,сряда и петък от  12:00 ч. до 14:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 12:00 ч. до 13:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 13:30 ч. до 14:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

На 17.11.2022 г., на 22.11.2022 г., на 24.11.20222 г., 29.11.2022 г. и на 01.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2040 ПС ДОЛНА БАНЯ

 • От понеделник  до петък от  08:00 ч. до 11:00 часа и от 15:00 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя                        

За периода от 17.11.2022 г. до 25.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2270 ПС БОВ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

2287 ПС ЦЕРОВО

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 11:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до 12:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 07:30 ч. до 11:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 16:30 часа, вторник и четвъртък от  11:30 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

2266 ПС СВИДНЯ

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 11:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 12:30 ч. до 16:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 15.11.2022 г. до 18.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА

 • От понеделник до петък от  07:30 ч. до 10:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 10:30 ч. до 11:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК

 • Понеделник,сряда и петък  от 11:30 ч. до 15:00 часа;
 • Вторник и четвъртък от 11:30 ч. до 16:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 15:00 ч. до 16:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 17.11.2022 г. до 18.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2010 ПС БОРОВЕЦ

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 11:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до 12:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

 

За периода от 21.11.2022 г. до 08.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2213 ПС КРУША

 • Понеделник и петък от  10:00 ч. до 11:30 часа
 • Вторник, сряда и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник и петък от 11:30 ч. до 12:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

 

За периода от 09.12.2022 г. до 30.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2210 ПС ДРАГОМАН

 • От понеделник до петък  от  08:00 ч. до 12:30 часа и от 15:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 13:00 ч. до 15:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

За периода от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва

2237 ПС ДРАГОВИЩИЦА

 • Понеделник, сряда и петък  от 13:00 ч. до 16:00 часа;
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:30 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък 16:00 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

За периода от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2139 ПС МУСАЧЕВО

 • Понеделник до петък от  07:00 ч. до 13:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник до петък от 14:00 ч. до 16:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

За периода от 10.11.2022 г. до 15.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2252 ПС ШУМА

 • От понеделник до петък  от  09:00 ч. до 11:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 11:30 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2236 ПС БУЧИН ПРОХОД

 • От понеделник до петък  от 13:00 ч. до 16:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат  16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 10.11.2022 г. до 18.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2015 ПС ШИПОЧАНЕ

 • Понеделник, сряда и петък  от 13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък  от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

На 14.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2234 ПС ПЕТЪРЧ

 • От понеделник до петък  от 07:30 ч. до 12:00 часа и от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат  от 14:30 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

 

За периода от 14.11.2022 г. до 23.11.2022 г.и от 28.11.2022 г. до 02.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2237 ПС ДРАГОВИЩИЦА

 • Понеделник, сряда и петък  от 13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък  от 16:00 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

 


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 10.11.2022 г. до 22.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2145 ПС ГУРКОВО

 • Понеделник,сряда и петък от  14:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2148 ПС РАДОТИНА

 • Понеделник,сряда и петък  от 08:00 ч. до 10:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 10:00 ч. до 11:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

2152 ПС РАШКОВО

 • Понеделник,сряда и петък  от 11:00 ч. до 13:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08.00 ч. до 09.30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат вторник и четвъртък от 09:30 ч. до 10:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 24.11.2022 г. до 29.11.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2284 ПС ЗАСЕЛЕ

 • Понеделник, сряда и петък от  08:00 ч. до 11:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2282 ПС ЗИМЕВИЦА

 • Понеделник, сряда и петък от  13:00 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 14:30 ч. до 15:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя
 • За периода от 28.11.2022 г. до 01.12.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2147 ПС НОВАЧЕНЕ

 • От понеделник до петък от  08:00 ч. до 11:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 11:30 ч. до 12:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2150 ПС СКРАВЕНА

 • От понеделник до петък от  13:30 ч. до 16:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 09.11.2022 г. до 15.11.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2010 ПС БОРОВЕЦ

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 11:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до 12:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

За периода от 10.11.2022 г. до 18.11.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2210 ПС ДРАГОМАН

 • От понеделник до петък от  08:00 ч. до 12:30 часа и от 15:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от понеделник до петък от 13:00 ч. до 15:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

За периода от 17.11.2022 г. до 06.12.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

          2252 ПС ШУМА

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 10:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 15:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 10:30 ч. до 11:00 часа, вторник и четвъртък от 15:30 ч. до 16:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя 

         2204 ПС ГОЛЯМО МАЛОВО

 • Понеделник,сряда и петък от  12:00 ч. до 13:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 10:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 13:30 ч. до 14:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

          2205 ПС ВАСИЛОВЦИ

 • Понеделник,сряда и петък от  14:30 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 10:30 ч. до 12:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 16:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

За периода от 07.11.2022 г. до 25.11.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2163 ПС ДЖУРОВО

 • Понеделник до петък от  12:30 ч. до 16:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник до петък от 16:00 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2150 ПС СКРАВЕНА

 • Понеделник до петък от  08:00 ч. до 11:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник до петък от 11:30 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

 

За периода от 14.11.2022 г. до 30.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2212 ПС КАЛОТИНА

 • Понеделник, сряда и петък от  09:30 ч. до 12:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 09:30 ч. до 13:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 12:00 ч. до 13:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 07.11.2022 г. до 18.11.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2087 ПС ЧЕЛОПЕЧ

 • Понеделник до петък от  07:30 ч. до 13:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник до петък от 14:30 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 07.11.2022 г. до 02.12.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2270 ПС БОВ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:30 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 11:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя

За периода от 08.11.2022 г. до 21.11.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ

 • Понеделник,сряда и петък от  07:30 ч. до 12:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 07:30 ч. до 12:00 часа и от 14:30 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 15:30 ч. до 16:30 часа , вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

2278 ПС БРЕЗЕ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 15:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 15:00 ч. до 15:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2083 ПС ДУШАНЦИ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2015 ПС ШИПОЧАНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.11.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2234 ПС ПЕТЪРЧ

 • От понеделник до петък от  07:30 ч. до 12:00 часа и от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 14:30 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2119 ПС ЛЕСНОВО

 • Понеделник,сряда и петък от  08:00 ч. до 11:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до 12:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 26.10.2022 г. до 22.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2110 ПС НОВИ ХАН

 • От понеделник до петък от  07:30 ч. до 10:30 часа и от 13:30 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 10:30 ч. до 12:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 17.10.2022 г. до 20.10.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2270 ПС БОВ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:30 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ

 • Понеделник,сряда и петък  от 08:00 ч. до 11:30 часа;
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

           За периода от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2237 ПС ДРАГОВИЩИЦА

 • Понеделник, сряда и петък от 13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

           За периода от 21.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ

 • Понеделник до петък от 08:00 ч. до 11:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник до петък от 11:30 ч. до 12:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя  

 2270 ПС БОВ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:30 ч. до 16:00 часа
 •  Вторник и четвъртък от 13:30 ч. до 17:00 часа
 •  Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 •  Почивни дни – събота и неделя  

2266 ПС СВИДНЯ

 • Понеделник, сряда и петък от 08:00 ч. до 11:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя  

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 24.10.2022 г. до 26.10.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2231 ПС КОСТИНБРОД 1

 • Понеделник до петък от  07:30 ч. до 13:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 25.10.2022 г. до 31.10.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК

 • Понеделник,сряда и петък от  07:30 ч. до 11:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 07:30 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2273 ПС СЕЛО ЛАКАТНИК

 • Понеделник,сряда и петък от  13:30 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 16:30 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя
 • За периода от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА

 • Понеделник,сряда и петък от  14:00 ч. до 17:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 18:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 17:00 ч. до 18:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 26.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2294 ПС РЕБРОВО

 • От понеделник до петък  от 07:30 ч. до 10:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 10:30 ч. до 11:30 часа;
 • Почивни дни – събота и неделя.

2285 ПС ТОМПСЪН

 • От понеделник до петък  от 12:30 ч. до 15:30 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат от 15:30 ч. до 16:30 часа;
 • Почивни дни – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 20.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2150 ПС СКРАВЕНА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2162 ПС РАЗЛИВ:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 18.10.2022 г. до 21.10.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2132 ПС БЕЛОПОПЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2133 ПС БАЙЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2237 ПС ДРАГОВИЩИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 18.10.2022 г. до 22.10.2022 г. ще се промени работното време на   2110 ПС НОВИ ХАН към ОПС София област както следва:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 17.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на   2003 ПС САМОКОВ 3 към ОПС София област както следва:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 24.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще се промени работното време на   2017 ПС РАЙОВО към ОПС София област както следва:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 17.10.2022 г. до 28.10.2022 г. да се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2015 ПС ШИПОЧАНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 04.10.2022 г. до 06.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2234 ПС ПЕТЪРЧ

 • От понеделник до петък от  07:30 ч. до 12:00 часа и от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 14:30 ч. до 16:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 07.10.2022 г. до 14.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2270 ПС БОВ

 • Понеделник,сряда и петък от  13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:00 ч. до 12:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2287 ПС ЦЕРОВО

 • Понеделник,сряда и петък  от 08:00 ч. до 11:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 04.10.2022 г. до 31.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ

 • Понеделник,сряда и петък от  07:30 ч. до 12:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 07:30 ч. до 12:00 часа и от 14:30 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 15:30 ч. до 16:30 часа, вторник  и четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2278 ПС БРЕЗЕ

 • Понеделник,сряда и петък  от 13:00 ч. до 15:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 15:00 ч. до 15:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 03.10.2022 г. до 31.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2128 ПС АПРИЛОВО

 • От понеделник до петък  от  08:30 ч. до 13:00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат от 14:00 ч. до 15:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2115 ПС ДОГАНОВО

 • От понеделник до петък  от 08:00 ч. до 11:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат от 11:00 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 03.10.2022 г. до 31.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2114 ПС ГАЙТАНЕВО

 • Понеделник, сряда и петък от  09:30 ч. до 11:30 часа 
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 19.10.2022 г. до 27.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2111 ПС ПЕТКОВО

 • Понеделник,сряда и петък от  08:30 ч. до 10:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 08:30 ч. до 10:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 10:00 ч. до 10:30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

2128 ПС АПРИЛОВО

 • Понеделник,сряда и петък  от 11:30 ч. до 14:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 11.30 ч. до 14.30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 14:30 ч. до 15:30 часа, вторник и четвъртък от 14.30 ч. до 15.30 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 07.10.2022 г. до 14.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2285 ПС Томпсън

 • Понеделник,сряда и петък от  8:00 ч. до 11:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 11:30 ч. до 12:00 часа, вторник и четвъртък от 16:30 ч. до 17:00 ч. 
 • Почивни дни – събота и неделя.

2266 ПС Свидня

 • Понеделник,сряда и петък  от 13:00 ч. до 16:00 часа
 • Вторник и четвъртък от 8.00 ч. до 12.00 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък от 16:00 ч. до 17:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

За периода от 06.10.2022 г. до 21.10.2022 г. да се промени работното време на  ПС към ОПС София окръг, както следва:

2017 ПС РАЙОВО

 • Понеделник, сряда и петък от  07:30 ч. до 12:00 часа и от 13:00 ч. до 14:30 часа
 • Вторник и четвъртък от 12:00 ч. до 16:30 часа
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник,сряда и петък от 14:30 ч. до 16:30 часа, вторник и четвъртък от 7:30 ч. до 11:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 13.10.2022 г. до 28.10.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2083 ПС ДРАГОМАН:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 05.10.2022 г. до 31.10.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 23.09.2022 г. до 30.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ:

 • от понеделник, сряда и петък – от 07.30ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч.  до 16.30 часа
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.30 часа.
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 23.09.2022 г. до 30.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • от понеделник, сряда и петък – от 13.00ч. до 15.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – не работи.
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 23.09.2022 г. до 29.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2003 ПС САМОКОВ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 26.09.2022 г. до 29.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2129 ПС РАВНО ПОЛЕ:

     от понеделник до петък – от 07.00ч. до 11.00 ч.;

     доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 13.30 ч.;

     почивен ден – събота и неделя.


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2019 ПС АЛИНО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2014 ПС ПОПОВЯНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2029 ПС ЯРЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 09.30 ч.; доставъчна дейност – от   09.30 ч. до 10.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2023 ПС КОВАЧЕВЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.30 ч. до 14.00 ч.; доставъчна дейност – от   14.00 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 10.30 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 26.09.2022 г. до 29.09.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2238 ПС ДРЪМША:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2236 ПС БУЧИН ПРОХОД:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 15.09.2022 г. до 16.09.2022 г. и от 21.09.2022 г. до 03.10.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 14.09.2022 г. до 16.09.2022 г. и от 03.10.2022 г. до 06.10.2022 г. да се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2252 ПС ШУМА:

 • понеделник и вторник – от 07.30 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност – от 12.30 ч. до 13.30 ч.;
 • сряда, четвъртък и петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от 10.00 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2236 ПС БУЧИН ПРОХОД:

 • понеделник и вторник – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • сряда, четвъртък и петък – от 12.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.09.2022 г. до 05.10.2022 г. ще се промени работното време на   пощенска станция към ОПС София област както следва:

2017 ПС РАЙОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност - от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от07.30 ч. до 11.00 ч. в с. Продановци;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 19.09.2022 г. до 06.10.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2015 ПС ШИПОЧАНЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 13.09.2022 г. до 16.09.2022 г. ще се промени работното време на   2109 ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН към ОПС София област както следва:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.09.2022 г. до 05.10.2022 г. ще се промени работното време на   2213 ПС КРУША към ОПС София област както следва:

 • понеделник и петък – от 10.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник, сряда и четвъртък – от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 23.09.2022 г. до 06.10.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.30ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

2215 ПС ГАБЕР:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 19.09.2022 г. до 27.09.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС София област както следва:

2111 ПС ПЕТКОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.30 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от    16.30 ч. до 17.30 ч. в с. Априлово;
 • вторник и четвъртък – от 11.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 16.30 ч. до 17.30 ч. в с. Долна Малина;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 31.08.2022 г. до 02.09.2022 г. ще се промени работното време на   2025 ПС БЕЛЧИН към ОПС София област както следва:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 02.09.2022 г. до 05.09.2022 г. и от 12.09.2022 г. до 14.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2181 ПС БОЙКОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност -  от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2184 ПС МАЛЪК ИСКЪР:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 14.00 ч.; доставъчна дейност -  от 14.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2185 ПС БРУСЕН:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от    16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.09.2022 г. до 05.09.2022 г. да се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2147 ПС НОВАЧЕНЕ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2150 ПС СКРАВЕНА:

 • от понеделник до петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 01.09.2022 г. до 05.09.2022 г. и от 19.09.2022 г. до 03.10.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2080 ПС ЗЛАТИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.30 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 05.09.2022 г. до 19.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2123 ПС НЕГУШЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 16.30 ч. до 17.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2114 ПС ГАЙТАНЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 09.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък - от 14.00 ч. до 15.30 ч.; вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 15.30 ч. (обслужва присъединено селище Долна Малина);
 • почивен ден – събота и неделя.

2115 ПС ДОГАНОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ

За периода от 25.08.2022 г. до 02.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област, както следва:

2029 ПС ЯРЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2023 ПС КОВАЧЕВЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 29.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област, както следва:

2119 ПС ЛЕСНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 25.08.2022 г. до 31.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2011 ПС БЕЛИ ИСКЪР:

 • понеделник, сряда и петък – от 14.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2017 ПС РАЙОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   12.00 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 22.08.2022 г. до 24.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2074 ПС БУНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 14.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2080 ПС ЗЛАТИЦА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2089 ПС АНТОН:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.; доставъчна дейност – от   10.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 25.08.2022 г. до 30.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2074 ПС БУНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   10.00 ч. до 11.10 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 23.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2163 ПС ДЖУРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2167 ПС РАВНИЩЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 23.08.2022 г. до 02.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2204 ПС ГОЛЯМО МАЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2205 ПС ВАСИЛОВЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 14.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 10.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2252 ПС ШУМА:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 10.30 ч.; доставъчна дейност – от   10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на  2087 ПС ЧЕЛОПЕЧ към ОПС София област както следва:            

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 13.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

За периода от 18.08.2022 г. до 19.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2163 ПС ДЖУРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2167 ПС РАВНИЩЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.08.2022 г. до 02.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2222 ПС АЛДОМИРОВЦИ:

 • от понеделник до петък – от 14.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.; доставъчна дейност – от   14.00 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2122 ПС ЧЕКАНЧЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 16.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2290 ПС ИСКРЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 22.08.2022 г. до 16.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2110 ПС НОВИ ХАН:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 12.30 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 25.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция от ОПС Враца както следва:   

3301 ПС СЕЛАНОВЦИ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За периода от 25.08.2022 г. до 30.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции от ОПС Враца както следва:  

3170 ПС ЗВЕРИНО:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

3160 ПС ЕЛИСЕЙНА:

 • от понеделник до петък – от 12.30 ч. до 15.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 17.08.2022 г. до 30.09.2022 г. ще се промени работното време на 2132 ПС Белопопци към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 11:00 до 13:30 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 11:00 до 14:00 часа:
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 13:30 до 14:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 17.08.2022 г. до 30.09.2022 г. ще се промени работното време на 2133 ПС Байлово към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 07:30 до 10:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 07:30 до 10:30 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – понеделник, сряда и петък от 14:30 до 15:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 22.08.2022 г. до 30.08.2022 г. ще се промени работното време на 2003 ПС САМОКОВ 3 към ОПС София област както следва:      

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

За периода от 18.08.2022 г. до 19.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2287 ПС ЦЕРОВО:

 • четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2270 ПС БОВ:

 • четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

За дата 17.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • с клиенти – от 10.30 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.00 ч.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • с клиенти – от 14.30 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 16.30 ч.

2296 ПС ЛУКОВО:

 • с клиенти – от 07.30 ч. до 09.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 09.30 ч. до 10.00 ч.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 10.08.2022 г. до 31.08.2022 г. ще се промени работното време на 2017 ПС Райово към ОПС София област както следва:

Понеделник, сряда и петък - от 07:30 до 12:00 часа, от 13:00 до 14:30 часа ;

Вторник и четвъртък – от 12:00 до 16:30 часа:

Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 14:30 до 16:30 часа;

Доставка на кореспонденция и печат вторник и четвъртък – от 07:30 до 11:00 часа;

Почивни дни събота и неделя


ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г. ще се промени работното време на 2074 ПС Буново към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 08:00 до 11:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 08:00 до 12:00 часа:
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 11:00 до 12:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г. ще се промени работното време на 2083 ПС Душанци към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:00 до 16:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 13:00 до 17:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – понеделник, сряда и петък от 16:00 до 17:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 11.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на 2296 ПС Дуково към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:00 до 14:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 10:00 до 12:00 часа:
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 14:00 до 15:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 11.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на 2266 ПС Свидня към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 08:00 до 10:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 13:00 до 17:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – понеделник, сряда и петък от 16:00 до 17:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.08.2022 г. до 12.08.2022 г. ще се промени работното време на 2015 ПС Шивочане към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:00 до 16:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 13:00 до 17:00 часа:
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 16:00 до 17:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 12.08.2022 г. ще се промени работното време на 2021 ПС Мала църква към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:30 до 16:30 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 13:30 до 17:30 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 16:30 до 17:30 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

Считано от 01.08.2022 г. ще се промени работното време на 2025 ПС Белчин към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 09:00 до 12:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат –  понеделник, сряда и петък от 12:00 до 13:00 часа – разнос в с. Белчин,
 • вторник и четвъртък – от 12.00 до 13.00 часа – разнос в с. Клисура и к.к. Белчин баня;
 • Почивни дни събота и неделя.

Считано от 01.08.2022 г. ще се промени работното време на 2020 ПС Говедарци към ОПС София област, както следва:

 • Понеделник до петък - от 07:30 до 12:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 12:30 до 14:00 часа – разнос в с. Говедарци и в с. Маджаре;
 • Почивни дни събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.08.2022 г. до 12.08.2022 г. ще се промени работното време на 2015 ПС Шивочане към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:00 до 16:00 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 13:00 до 17:00 часа:
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 16:00 до 17:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 12.08.2022 г. ще се промени работното време на 2021 ПС Мала църква към ОПС София област както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:30 до 16:30 часа;
 • Вторник и четвъртък – от 13:30 до 17:30 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 16:30 до 17:30 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

Считано от 01.08.2022 г. ще се промени работното време на 2025 ПС Белчин към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 09:00 до 12:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат –  понеделник, сряда и петък от 12:00 до 13:00 часа – разнос в с. Белчин;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 до 13.00 часа – разнос в с. Клисура и к.к. Белчин баня;
 • Почивни дни събота и неделя.

Считано от 01.08.2022 г. ще се промени работното време на 2020 ПС Говедарци към ОПС София област, както следва:

 • Понеделник до петък - от 07:30 до 12:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 12:30 до 14:00 часа – разнос в с. Говедарци и в с. Маджаре;
 • Почивни дни събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. да се промени работното време на 2139 ПС Мусачево  към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 07:00 до 12:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 13:00 до 14:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. и от 16.08.2022 г. до 30.08.2022 г. да се промени работното време на 2129 ПС Равно поле към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 07:00 до 11:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 11:30 до 13:30 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 12.08.2022 г. да се промени работното време на 2131 ПС Горна Малина към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 08:00 до 14:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 15:00 до 17:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. да се промени работното време на 2114 ПС Гайтанево към ОПС София област, включено в списъка на труднодостъпни с решение на КРС № 413/11.08.2016 г.  както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 09:30 до 11:30 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък– от 11:30 до 12:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. да се промени работното време на 2128 ПС Априлово към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 08:30 до 13:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат понеделник, сряда и петък – от 14:00 до 15:30 ч.;
 • вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 15.30 часа обслужва присъединено селище Долна Малина;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. да се промени работното време на 2115 ПС Доганово към ОПС София област както следва:

 • Понеделник до петък - от 08:00 до 11:00 часа;
 • Доставка на кореспонденция и печат – от 11:00 до 12:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на 2003 ПС САМОКОВ 3 към ОПС София област както следва:      

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 26.07.2022 г. до 29.07.2022 г. ще се промени работното време на  2252 ПС ШУМА към ОПС София област както следва:  

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.00 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

За периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на 2210 ПС ДРАГОМАН към ОПС София област както следва:       

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 08.08.2022 г. до 12.08.2022 г. ще се промени работното време на  2227 ПС БОЖУРИЩЕ към ОПС София област както следва:      

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 12.08.2022 г. до 29.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2147 ПС НОВАЧЕНЕ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2150 ПС СКРАВЕНА:

 • от понеделник до петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 22.07.2022 г. до 29.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2238 ПС ДРЪМША:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2239 ПС ГРАДЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 05.08.2022 г. до 12.08.2022 г. ще се промени работното време на  2234 ПС ПЕТЪРЧ към ОПС София област както следва:     

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 15.08.2022 г. до 26.08.2022 г. ще се промени работното време на  2227 ПС БОЖУРИЩЕ към ОПС София област както следва:        

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 19.07.2022 г. до 22.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:              

2294 ПС РЕБРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2278 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.07.2022 г. до 27.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2020 ПС ГОВЕДАРЦИ:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА: САМОКОВ 3-2003

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък – от 16.30 ч. до 17.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 17.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 22.07.2022 г. до 28.07.2022 г. ще се промени работното време на  2003 ПС САМОКОВ 3 към ОПС София област както следва:      

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 25.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2287 ПС ЦЕРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 25.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. 15.30 ч.; доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 28.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

 2162 ПС РАЗЛИВ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2167 ПС РАВНИЩЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 08.08.2022 г. до 23.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2280 ПС МИЛАНОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 13.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.
 • ПС ДРУЖЕВО:
 • понеделник, сряда и петък – от 14.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 10.08.2022 г. до 26.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2273 ПС С. ЛАКАТНИК:

 • понеделник и сряда – от 13.00 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник, четвъртък и петък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък – от 15.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 11.08.2022 г. до 19.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:

2285 ПС ТОМПСЪН:

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2294 ПС РЕБРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.; доставъчна дейност – от   10.30 ч. до 11.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.07.2022 г. до 29.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 09.30 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 09.30 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 13.00 ч.; доставъчна дейност – от   13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.07.2022 г. до 26.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2111 ПС ПЕТКОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   10.00 ч. до 11.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • понеделник до петък – от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък – от 16.30 ч. до 17.30 ч. с. Априлово; вторник и четвъртък – от 16.30 ч. до 17.30 ч. с. Долна Малина;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2123 ПС НЕГУШЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 15.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2120 ПС САРАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 19.07.2022 г. до 26.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2137 ПС ДОЛНО КАМАРЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност – от   11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • четвъртък – от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 09.00 ч. до 12.00 ч. (обслужва с. горно Камарци);
 • почивен ден - събота и неделя.

2135 ПС СТЪРГЕЛ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 28.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на  2110 ПС НОВИ ХАН към ОПС София област както следва:         

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 12.30 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 13.07.2022 г. до 27.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2290 ПС ИСКРЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 13.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2278 ПС БРЕЗЕ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.07.2022 г. до 22.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2080 ПС ЗЛАТИЦА:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2083 ПС ДУШАНЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 15.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 13.07.2022 г. до 26.07.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2139 ПС МУСАЧЕВО:

 • от понеделник до петък – от 07.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 18.07.2022 г. до 29.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2145 ПС ГУРКОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 14.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2148 ПС РАДОТИНА:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   10.00 ч. до 11.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2152 ПС РАШКОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 09.30 ч.; доставъчна дейност – от 09.30 ч. до 10.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 11.07.2022 г. до 15.07.2022 г. и от 18.07.2022 г. до 03.08.2022 г. ЩЕ се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2234 ПС ПЕТЪРЧ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 11.07.2022 г. до 22.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2017 ПС РАЙОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2210 ПС ДРАГОМАН:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 06.07.2022 г. до 07.07.2022 г. и от 26.07.2022 г. до 28.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:

2250 ПС ГИНЦИ:

 • понеделник и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник, сряда и четвъртък – от 13.00 ч. и от 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2255 ПС КОМЩИЦА:

 • понеделник и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник, сряда и четвъртък – от 08.00 ч. и от 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 11.07.2022 г. до 15.07.2022 г. да се промени работното време на  2237 ПС ДРАГОВИЩИЦА към ОПС София област както следва: 

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 25.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на  2227 ПС БОЖУРИЩЕ към ОПС София област както следва:        

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 20.07.2022 г. до 04.08.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2132 ПС БЕЛОПОПЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2133 ПС БАЙЛОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 10.00 ч.; доставъчна дейност – от   14.30 ч. до 15.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.07.2022 г. до 29.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.30 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък - от 14.00 ч. до 15.30 ч.; вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 15.30 ч. обслужва присъединено селище Долна Малина;
 • почивен ден - събота и неделя.

2115 ПС ДОГАНОВО:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2114 ПС ГАЙТАНЕВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 09.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност – понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.07.2022 г. до 06.07.2022 г. ще се промени работното време на  2003 ПС САМОКОВ 3 към ОПС София област както следва:         

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.07.2022 г. до 08.07.2022 г. ще се промени работното време на 2109 ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН към ОПС София област както следва:      

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. ще се промени работното време на  2017 ПС РАЙОВО към ОПС София област както следва:    

 • понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.; доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.00 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от 07.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 04.07.2022 г. до 15.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2020 ПС ГОВЕДАРЦИ:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност – от   16.30 ч. до 17.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.30 ч. до 17.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 04.07.2022 г. до 29.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2011 ПС БЕЛИ ИСКЪР:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност – от   11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2010 ПС БОРОВЕЦ:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2137 ПС ДОЛНО КАМАРЦИ:

 • понеделник, сряда и петък – от 10.30 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност – от   13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник – от 10.30 ч. до 14.30 ч.;
 • четвъртък – от 10.30 ч. до 11.30 ч.; от 11.30 ч. до 14.30 ч. обслужва с. Горно Камарци;
 • почивен ден - събота и неделя.

2135 ПС СТЪРГЕЛ:

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 10.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 10.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 2.06.2022 г. до 01.07.2022 г. ще се промени работното време на    пощенски станции към ОПС София област както следва:        

215 ПС ЕЛЕШНИЦА

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 10.30 ч. до 11.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък – от 11.30 ч. до 15.00 ч.; доставъчна дейност – от   15.00 ч. до 16.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 11.30 ч. до 16.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:        

2294 ПС РЕБРОВО:

 • понеделник, сряда и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност – от   16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2299 ПС ВЛАДО ТРИЧКОВ:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 13.30 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2069 ПС СТАМБОЛОВО КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 14.04.2022 г. до 29.04.2022 г. ще се промени работното време на  2069 ПС СТАМБОЛОВО към ОПС София област както следва:   

 • понеделник, сряда и петък – от 12.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност – от   15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2227 ПС БОЖУРИЩЕ КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 26.04.2022 г. до 05.05.2022 г. ще се промени работното време на  2227 ПС БОЖУРИЩЕ към ОПС София област както следва:  

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от   12.00 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2212 ПС КАЛОТИНА КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 14.04.2022 г. до 29.04.2022 г. ще се промени работното време на  2212 ПС КАЛОТИНА към ОПС София област както следва:  

 • понеделник, сряда и петък – от 09.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност – от   12.00 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък – от 09.30 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2086 ПС МИРКОВО КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 11.04.2022 г. до 14.04.2022 г. ще се промени работното време на  2131 ПС ГОРНА МАЛИНА към ОПС София област както следва:         

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 14.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2086 ПС МИРКОВО КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

Считано от 11.04.2022 г. ще се промени работното време на пощенска станция към ОПС София област както следва:

2086 ПС МИРКОВО:

 • от понеделник до петък – от 07.30 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2234 ПС ПЕТЪРЧ КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

За периода от 18.04.2022 г. до 26.04.2022 г. ще се промени работното време на  2234 ПС ПЕТЪРЧ към ОПС София област както следва:           

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ   

За периода от 08.04.2022 г. до 15.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:           

2010 ПС БОРОВЕЦ:         

 • понеделник, сряда и петък - от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2012 ПС ДОСПЕЙ:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ   

За периода от 11.04.2022 г. до 21.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област, както следва:    

2150 ПС СКРАВЕНА:      

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2147 ПС НОВАЧЕНЕ:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ   

За периода от 07.04.2022 г. до 15.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област, както следва:    

2010 ПС БОРОВЕЦ:         

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2012 ПС ДОСПЕЙ:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2087 ПС ЧЕЛОПЕЧ КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

За периода от 06.04.2022 г. до 21.04.2022 г. ще се промени работното време на  2087 ПС ЧЕЛОПЕЧ към ОПС София област, както следва:    

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ   

За периода от 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:           

2294 ПС РЕБРОВО:          

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 10.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 10.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2285 ПС ТОМПСЪН:

 • от понеделник до петък - от 12.30 ч. до 15.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ   

За периода от 05.04.2022 г. до 06.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва    

2212 ПС КАЛОТИНА:    

 • понеделник, сряда и петък - от 09.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност - от    12.00 ч. до 13.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 09.30 ч. до 13.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2215 ПС ГАБЕР:

 • понеделник, сряда и петък - от 14.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 14.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ   

За периода от 19.04.2022 г. до 27.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:  

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:        

 • вторник, сряда и четвъртък - от 07.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност - сряда от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2273 ПС СЕЛО ЛАКАТНИК:

 • вторник, сряда и четвъртък - от 07.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност - сряда от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.04.2022 г. до 15.04.2022 г. ще се промени работното време на  2115 ПС ДОГАНОВО към ОПС София област както следва:                                 

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. да се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:   

2109 ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН:                   

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2114 ПС ГАЙТАНЕВО:

 • понеделник, сряда и петък - от 09.30 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 11.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 09.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • от понеделник до петък - от 08.30 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност - понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 15.30 ч.; вторник и четвъртък - от 14.00 ч. до 15.30 ч. (обслужва и присъединено селище Долна Малина);
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 31.03.2022 г. до 06.04.2022 г. ще се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:  

                2010 ПС БОРОВЕЦ:       

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2011 ПС БЕЛИ ИСКЪР: 

 • понеделник, сряда и петък - от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.04.2022 г. до 29.04.2022 г. да се промени работното време на  пощенски станции към ОПС София област както следва:   

2211 ПС ХЕРАКОВО:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.30 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 09.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2224 ПС ХРАБЪРСКО:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.30 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2234 ПС ПЕТЪРЧ КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 04.04.2022 г. до 15.04.2022 г. ще се промени работното време на  2234 ПС ПЕТЪРЧ към ОПС София област както следва:                  

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2227 ПС БОЖУРИЩЕ КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 29.03.2022 г. до 31.03.2022 г. ще се промени работното време на ПС Гинци и ПС Комщица, както следва:

2250 ПС Гинци

 • Понеделник и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.
 • Вторник, сряда и четвъртък -  от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник и петък  от 16.00 ч. до 17.00 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

2255 ПС Комщица:

 • Понеделник и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.
 • Вторник, сряда и четвъртък -  от 08.00 ч. до 12.00 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник и петък  -  от 11.00 ч. до 12.00 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

За периода от 05.04.2022 г. до 07.04.2022 г. ще се промени работното време на  ПС Гинци и ПС Комщица, както следва:

2250ПС Гинци

 • Понеделник и петък – от 13.00 ч. до 16.00 ч.
 • Вторник, сряда и четвъртък -  от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник и петък  от 16.00 ч. до 17.00 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

2255 ПС Комщица:

 • Понеделник и петък – от 08.00 ч. до 11.00 ч.
 • Вторник, сряда и четвъртък -  от 08.00 ч. до 12.00 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник и петък  -  от 11.00 ч. до 12.00 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

За периода от 01.04.2022 г. до 07.04.2022 г. ще се промени работното време на ПС Негушево и ПС Саранци, както следва:

2123 ПС Негушево

 • Понеделник, сряда и петък – от 16.30 ч. до 17.00 ч.
 • Вторник и четвъртък -  от 08.00 ч. до 14.30 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник, сряда и петък  от 15.30 ч. до 16.30 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

2120 ПС Саранци:

 • Понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 13.30 ч.
 • Вторник и четвъртък -  от 15.30 ч. до 17.00 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник, сряда и петък  -  от 13.30 ч. до 14.30 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

За периода от 01.04.2022 г. до 08.04.2022 г. ще се промени работното време на    ПС Гара Лакатник - 2272 и ПС село Лакатник - 2273, както следва:

2272 ПС Гара Лакатник

 • Понеделник, сряда и петък – от 07.30 ч. до 11.30 ч.
 • Вторник и четвъртък -  от 07.30 ч. до 12.00 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник, сряда и петък  от 11.30 ч. до 12.30 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

2273 ПС село Лакатник:

 • Понеделник, сряда и петък – от 13.30 ч. до 16.00 ч.
 • Вторник и четвъртък -  от 13.00 ч. до 16.30 ч.

Доставка на кореспонденция и печат:

 • в дните понеделник, сряда и петък  -  от 16.00 ч. до 16.30 ч.
 • почивни дни - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 24.03.2022 г. до 25.03.2022 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:  

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • понеделник, сряда и петък - от 07.30 ч. до 10.00 ч. и от 15.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от 14.30 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 07.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък - от 11.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност - от    13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 


 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2227 ПС БОЖУРИЩЕ КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 21.03.2022 г. до 01.04.2022 г. ще се промени работното време на 2227 ПС БОЖУРИЩЕ към ОПС София област както следва:        

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 22.03.2022 г. до 25.03.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:              

2120 ПС САРАНЦИ:

 • от понеделник до петък - от 12.30 ч. до 15.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2121 ПС ОСОИЦА:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.30 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 01.04.2022 г. до 29.04.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:       

2020 ПС ГОВЕДАРЦИ:

 • от понеделник до петък - от 08.30 ч. до 11.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от    16.30 ч. до 17.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.30 ч. до 17.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ  

За периода от 15.03.2022 г. до 18.03.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:           

2125 ПС ЕЛЕШНИЦА:

 • понеделник, сряда и петък - от 07.30 ч. до 10.00 ч. и от 15.30 ч. до 16.30 ч.; доставъчна дейност - от 14.30 ч. до 15.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 07.30 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност - от 15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2134 ПС СТОЛНИК:

 • понеделник, сряда и петък - от 11.00 ч. до 13.30 ч.; доставъчна дейност - от    13.30 ч. до 14.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

Считано от 15.03.2022 г. ще се промени работното време на 2119 ПС ЛЕСНОВО към ОПС София област както следва:               

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 За периода от 07.03.2022 г. до 18.03.2022 г. ще се промени работното време на   2234 ПС ПЕТЪРЧ към ОПС София област както следва: 

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

За периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:           

2211 ПС ХЕРАКОВО:

 • понеделник, сряда и петък - от 09.30 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност - от    12.30 ч. до 13.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 09.30 ч. до 13.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2224 ПС ХРАБЪРСКО:

 • понеделник, сряда и петък - от 09.30 ч. до 12.30 ч.; доставъчна дейност - от    12.30 ч. до 13.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 09.30 ч. до 13.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2270 ПС БОВ:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2266 ПС СВИДНЯ:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2119 ПС ЛЕСНОВО:

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2114 ПС ГАЙТАНЕВО:

 • понеделник, сряда и петък - от 09.30 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 11.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 09.30 ч. до 11.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2109 ПС ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН:

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 13.30 ч. до 15.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2111 ПС ПЕТКОВО:

 • понеделник, сряда и петък - от 12.30 ч. до 15.30 ч.; доставъчна дейност - от    15.30 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2115 ПС ДОГАНОВО:

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2128 ПС АПРИЛОВО:

 • от понеделник до петък - от 08.30 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност - понеделник, сряда и петък - от 14.00 ч. до 15.30 ч.; вторник и четвъртък - от 14.00 ч. до 15.30 ч. (обслужва присъединено селище Долна Малина).
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

За периода от 01.03.2022 г. до 04.03.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:           

2272 ПС ГАРА ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък - от 07.30 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 07.30 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2273 ПС СЕЛО ЛАКАТНИК:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.30 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 16.30 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 16.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2228 ПС ПРОЛЕША КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

За периода от 01.03.2022 г. до 02.03.2022 г. и за дати 21.04.2022 г. и 26.04.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС София област както следва:   

2012 ПС ДОСПЕЙ:

 • понеделник, сряда и петък - от 13.00 ч. до 16.00 ч.; доставъчна дейност - от    16.00 ч. до 17.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2021 ПС МАЛА ЦЪРКВА:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.00 ч.; доставъчна дейност - от    11.00 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 2228 ПС ПРОЛЕША КЪМ ОПС СОФИЯ ОБЛАСТ 

Считано от 16.02.2022 г. ще се промени работното време на 2228 ПС ПРОЛЕША към ОПС София област както следва:

 • понеделник, сряда и петък - от 08.00 ч. до 11.30 ч.; доставъчна дейност - от    11.30 ч. до 12.00 ч.;
 • вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.