ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За дата 22.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • с клиенти – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • с клиенти – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;

За дата 25.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • с клиенти – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • с клиенти – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;

За дата 26.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • с клиенти – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • с клиенти – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;

2501 ПС КЮСТЕНДИЛ 1:

 • с клиенти – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;

За периода от 29.05.2023 г. до 05.06.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя;

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя;

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За периода от 24.04.2023 г. до 05.05.2023 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2501 ПС КЮСТЕНДИЛ 1:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За периода от 21.03.2023 г. до 22.03.2023 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • от вторник до четвъртък - от 08.00 ч. до 12.00 ч.

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • от вторник до четвъртък - от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За дата 26.01.2023 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил, както следва:

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ 4:

 • от 08.00 ч. до 12.00 ч.

2503 ПС КЮСТЕНДИЛ 3:

 • от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За периода от 22.11.2022 г. до 28.11.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС Кюстендил, както следва:

2504 ПС КЮСТЕНДИЛ – 4

 • От понеделник до петък от  08:00 ч. до 12:00 часа  
 • Почивни дни – събота и неделя.

2501 ПС КЮСТЕНДИЛ – 1

 • От понеделник до петък от  13:00 ч. до 17:00 часа 
 • Почивни дни – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

На 25.10.2022 г. и на 27.10.2022 г. ще се промени работното време на  ПС към ОПС Кюстендил, както следва:

2644 ПС БИСТРИЦА

 • от  08:00 ч. до 12:00 часа
 • Почивни дни – събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За периода от 14.09.2022 г. до 23.09.2022 г. ще се промени работното време на   пощенски станции към ОПС Кюстендил както следва:

2601 ПС ДУПНИЦА 1:

 • от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2604 ПС ДУПНИЦА 4:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

 • За периода от 29.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на 2502 ПС Кюстендил 2 към ОПС Кюстендил както следва:
 • Понеделник до петък - от 08:00 до 12:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

За периода от 29.08.2022 г. до 05.09.2022 г. ще се промени работното време на 2504 ПС Кюстендил 4 към ОПС Кюстендил както следва:

 • Понеделник, сряда и петък - от 13:00 до 17:00 часа;
 • Почивни дни събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За периода от 15.07.2022 г. до 28.07.2022 г. се промени работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил както следва:

2204 ПС ГОЛЕМО СЕЛО:            

 • понеделник, сряда и петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.;
 • доставъчна дейност – от 13.00 ч. до 17.00 ч. (разнос в Големо село, Мало село и Долистово);
 • почивен ден – събота и неделя.

2654 ПС МЛАМОЛОВО:

 • вторник и четвъртък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

За периода от 25.07.2022 г. до 05.08.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил както следва:

2533 ПС СЛОКОЩИЦА:

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч.
 • почивен ден – събота и неделя.

2508 ПС ПИПЕРКОВ ЧИФЛИК:

 • понеделник, сряда и петък  от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

2589 ПС ГРАНИЦА:

 • вторник и четвъртък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • почивен ден – събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

Считано от 18.07.2022 г. ще се промени работното време на 2643  ПС РИЛСКИ МАНАСТИР към ОПС Кюстендил както следва:            

 • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.;
 • събота и неделя – от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 часа.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

Считано от 28.03.2022 г. ще се промени работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил както следва:          

2623 ПС МУРСАЛЕВО:

 • от понеделник до петък - от 07.30 ч. до 09.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 09.30 ч. до 10.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2675 ПС УСОЙКА:

 • от понеделник до петък - от 11.00 ч. до 13.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2678 ПС БЛАЖИЕВО:

 • от понеделник до петък - от 14.30 ч. до 16.30 ч.;
 • доставъчна дейност - от 16.30 ч. до 17.30 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

Считано от 14.02.2022 г. се променя работното време на пощенски станции към ОПС Кюстендил както следва:

2660 ПС БОБОШЕВО:

 • понеделник, вторник и четвъртък - от 08.00 ч. до 10.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.; доставъчна дейност в гр. Бобошево - от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • сряда и петък - от 08.00 ч. до 10.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.; доставъчна дейност в гр. Бобошево, Вуково, Дуброво, Скрино, Сопово, Висока Могила, Циклово - от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

2622 ПС ЯХИНОВО:

 • от понеделник до петък - от 08.00 ч. до 10.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.;
 • доставъчна дейност - от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • почивен ден - събота и неделя.

 ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС КЮСТЕНДИЛ

Считано от 08.10.2021 г. в пощенска станция Дупница 1 се възобновява режима на работа с работно време, както следва:

 •   От понеделник до петък - от 8:00 ч. до 12:00 ч.  и от 13:00 ч. до 17:00 ч.:
 •   Събота и неделя – почивни дни