В пощенските станции ТУК на гр. София може да закупите превозни документи за ползване на наземен транспорт и талони за платено паркиране в гр. София.

 

наименование артикул

мярка

продажна цена в лв.

Карта за еднократно пътуване

бр.

1.60

Карта за един ден

бр.

4.00

Карта за десет пътувания

бр.

12.00

Талон за платено паркиране за „Зелена зона“ за ½ ч.

бр.

0.50

Талон (комбиниран) за платено паркиране за „Синя зона“ за ½ ч. и „Зелена зона“ за 1 ч.

бр.

1.00

Талон (комбиниран) за платено паркиране за „Синя зона“ за 1 ч. и „Зелена зона“ за 2 ч.

бр.

2.00