УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ, 

Договарянето с издатели и разпространители на печатни издания във връзка с Абонаментна кампания 2023 започна.

При желание от Ваша страна за включване на издание в Каталога за абонамент 2023 година на „Български пощи“ ЕАД, моля изпращайте два оригинални екземпляра от публикуваните типови договори за набиране и доставка на абонамент до 30.09.2022 г.. В случай, че желаете да ги предадете на място, моля същите да бъдат предоставени в деловодството на „Български пощи” ЕАД на следният адрес:

ЗА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2023
Отдел „Разпространение на печатни издания“
“Български пощи” ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31
1700, София 

При възникнали въпроси, свързани с Абонаментна кампания 2023 на „Български пощи” ЕАД се обръщайте към:

  • Здравка Вълчева, отдел „Разпространение на печатни издания“, e-mail: [email protected], тел.: 02/ 949 31 99
  • Андрей Николов, дирекция „Търговска дейност”, отдел „Продажби”, e-mail: [email protected],тел.: 02/ 949 31 41

В случай, че желаете дейността ви да бъде популяризирана, чрез публикуване на рекламни карета в луксозното издание на Каталог Абонамент 2023 година, търсете съдействието на:

  • Албена Димитрова, дирекция „Търговска дейност”, отдел „Маркетинг и бизнес развитие”, e-mail: [email protected], тел.: 02/949 33 38.
  • Илияна Тихинова, дирекция "Търговска дейност", отдел „Маркетинг и бизнес развитие”, e-mail: [email protected], тел.: 02/949 32 89.

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

            Във връзка с Постановление № 113 на Министерски съвет от 28.05.2020 г. за възлагане на „Български пощи“ ЕАД извършване на услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) и с цел равнопоставеност и достъпност при ценообразуването, отстъпката от съответната корична цена на периодичните печатни издания (вестници и списания) считано от 01.03.2020 г. се променя на 25%.

            За сключване на договор за покупко-продажба и разпространение на периодични издания, моля да извършите следните действия:

  • изтеглете файловете - Договор за покупко-продажба и разпространение на периодични издания и Приложение 1 към Договор за покупко-продажба и разпространение на периодични издания, нанесете необходимите данни на Вашата фирма; принтирайте и подпишете документите в 2 /два/ екземпляра;
  • Подписаните оригинали на документите, както и информация за кореспонденция /адрес и телефон/ трябва да изпратите или предадете лично на адрес:

„Български пощи“ ЕАД – Централно управление

На вниманието на: Отдел  „Разпространение на печатни издания“
1700 София, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31

            След получаването, документите ще бъдат проверени и подписани от страна на „Български пощи“ ЕАД и ще бъдат върнати на посочения от Вас адрес за кореспонденция.

            В случай, че имате въпроси, моля, да се обръщате към г-жа Наталия Калковска, мобилен телефон: 0899 91 91 57 или на адрес: [email protected]

За фактуриране:

[email protected]